Detaily autora

Pokorný, Lukáš, Moravská zemská knihovna

  • Vol 10, No 2 (2018) - Původní recenzované statě
    Jak čeští samovydavatelé publikují a šíří své elektronické knihy: Výsledky kvalitativního šetření
    Abstrakt  PDF