Detaily autora

Černý, Michal, Kabinet informačních studií a knihovnictví, FF MU; Katedra sociální pedagogiky PedF MU

  • Vol 11, No 1 (2019) - Původní recenzované statě
    Vybrané kapitoly z masové práce se čtenářem: Sociálně-pedagogický experiment socialistického knihovnictví
    Abstrakt  PDF