Detaily autora

Studničný, Michal, Národní muzeum, České muzeum hudby, Česká republika

  • Vol 11, No 2 (2019) - Původní recenzované statě
    Digitalizace etiket standardních šelakových desek jako nástroj pro efektivní muzejní evidenci: Výsledky průzkumu ve sbírce fonotéky Národního muzea – Českého muzea hudby
    Abstrakt  PDF