Detaily autora

Voců, Ondřej, Nadace Sirius & Ústav informačních studií a knihovnictví, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze, Česká republika