Detaily autora

Fryščáková, Soňa

  • Vol 6, No 2 (2014) - Původní recenzované statě
    Knihovny institucí Evropské unie: současnost a možnosti dalšího rozvoje
    Abstrakt  PDF