Procházet index autorů

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Vše

M

Májková, Lucie
Malečková, Dita, Ústav informačních studií a knihovnictví, Filosofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Malečková, Dita, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Studia nových médií (Česká republika)
Marčetić, Hana
Markless, Sharon
Matušková, Lenka
Mazáčová, Pavlína, KISK MU
Mazáčová, Pavlína, Kabinet informačních studií a knihovnictví Filozofická fakulta Masarykovy univerzity Brno
Mejzr, Martin, Národní muzeum, Oddělení digitalizace
Messerschmidt, Tomáš, Kabinet informačních studií a knihovnictví, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita v Brně
Mezuláník, Radek
Mikulášková, Anna, Kabinet informačních studií a knihovnictví, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita v Brně
Molnár, Zdeněk
Moravčíková, Veronika, Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Kabinet informačních studií a knihovnictví
Musil, Vladimír, Středisko vědeckých informací 3. LF UK v Praze

N

Nečas, Miroslav, Tovek, spol. s r. o.
Nekolová, Kateřina, Národní technická knihovna & Ústav informačních studií a knihovnictví, Filozofická fakulta Univerzity karlovy
Němečková, Lenka, Ústav informačních studií a knihovnictví Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Noge, Juraj, CVTI SR
Nováková, Františka, Katedra knižničnej a informačnej vědy, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Novotná, Eva, Geografické knihovna a Mapová sbírka Přírodovědecké fakulty Karlovy univerzity v Praze.
Novotná, Eva, Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Knihovna geografie
Novotná, Eva, Geografická knihovna a Mapová sbírka Přírodovědecké fakulty Karlovy univerzity v Praze
Novotný, Daniel D., Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Novotný, Roman

O

Odehnalová, Marie
Ohlídalová, Hana, Kabinet informačních studií a knihovnictví, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita v Brně
Ondrišová, Miriam, Katedra knižničnej a informačnej vedy, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Ostráková, Natálie, Národní knihovna ČR

P

Pacek, Miloš, Moravská zemská knihovna, Brno
Papík, Richard, Ústav informačních studií a knihovnictví, Filosofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Paulusová, Alena, Moravská zemská knihovna
Pavlásková, Eliška, Digitální univerzitní repozitář, Univerzita Karlova v Praze Ústav informačních studií a knihovnictví, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze
Pavlásková, Eliška
Pavlíček, Antonín, Vysoká škola ekonomická v Praze
Pavlíček, Antonín
Pekárek, Aleš, Ústav informačních studií a knihovnictví, Filosofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Pevná, Kateřina
Pilecká, Věra, Ústav informačních studií a knihovnictví UK v Praze
Plch, Lukáš, Masarykova univerzita, Knihovna univerzitního kampusu
Podolníková, Jarmila, Moravské muzeum Brno
Pojezná, Tereza, Masarykova univerzita, Filosofická fakulta, Kabinet informačních studií a knihovnictví
Pokorný, Lukáš, Moravská zemská knihovna
Potáček, Jiří, Institut celoživotního vzdělávání, Mendelova univerzita v Brně
Prágerová, Linda, Katedra knižničnej a informačnej vedy, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Prázová, Irena, Středisko vědeckých informací Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze
Prokopová, Andrea, Webarchiv Národní knihovny ČR
Pruša, Tomáš
Pruša, Tomáš, Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie na Lékařské fakultě MU

R

Rabušicová, Milada

151 - 200 z 285 položek    << < 1 2 3 4 5 6 > >>