Procházet index názvů


 
Číslo Název
 
Vol 6, No 2 (2014) Knihovny institucí Evropské unie: současnost a možnosti dalšího rozvoje Abstrakt   PDF
Soňa Fryščáková
 
Vol 10, No 1 (2018) Knihovny v době komunistické totality: na příkladu knihoven ve Znojmě a Břeclavi, s přihlédnutím k tvorbě a recepci Vaška Káni a Jaroslava Freye Abstrakt   PDF
Michal Černý, Jiří Kudrnáč
 
Vol 9, No 2 (2017) Knihovny v kontextech celoživotního kompetenčního vzdělávání pro sociální inkluzi Abstrakt   PDF
Pavlína Mazáčová
 
Vol 5 (2013): Speciální číslo 2013 Konceptuální model informace a FRBR Abstrakt   PDF   HTML
Jiří Souček, Martin Souček, Barbora Drobíková
 
Vol 10, No 2 (2018) Konceptuální rámec pro otázky autenticity digitalizátů knih Abstrakt   PDF
Ladislav Cubr
 
Vol 10, No 1 (2018) Konference jako informační zázemí pro setkání s informací Abstrakt   PDF
Michal Lorenz, Elena Kubalíková, Veronika Wölfelová, Viera Vozárová, Nikoleta Habartová
 
Vol 3 (2011): ProInflow Speciál Kurz práce s informacemi: Jak to bylo a co bude dál? Abstrakt   PDF
Dagmar Chytková
 
Vol 7, No 2 (2015) Kvalitatívne metódy výskumov v informačnej vede Abstrakt   PDF
Jela Steinerová
 
Vol 8, No 1 (2016) Kvalitativní analýza výzkumných dat Univerzity Karlovy v Praze Abstrakt   PDF
Eliška Pavlásková
 
Vol 3, No 2 (2011): Centralizované služby aneb Souborné katalogy po novu Libraries in transition: From book collections & union catalogues to Open Access & digital repositories Abstrakt   PDF (English)
Abby Clobridge
 
Vol 5 (2013): Speciální číslo 2013 Management a marketing informačních služeb na Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK Abstrakt   PDF   HTML
Michaela Dombrovská
 
Vol 8, No 1 (2016) Mapování kurikula: vývoj oboru Informačních studií a knihovnictví v Brně Abstrakt   PDF
Michal Lorenz
 
Vol 3 (2011): ProInflow Speciál Marketingu v knihovně už se nebojím Abstrakt   PDF
Olga Biernátová
 
Vol 2, No 2 (2010): Informační vzdělávání a informační gramotnost Media Literacy: New Agendas in Communication Abstrakt   PDF
Iva Zadražilová
 
Vol 3, No 1 (2011): Metodologické otázky v informačních studiích a knihovnictví a aktuální výzkumy v oboru Metodologické problémy výskumov v informačnej vede Abstrakt   PDF
Jela Steinerová
 
Vol 3, No 2 (2011): Centralizované služby aneb Souborné katalogy po novu Minisloupek k problematice PSI v ČR Abstrakt   PDF
Michal Rada
 
Vol 3, No 2 (2011): Centralizované služby aneb Souborné katalogy po novu Moving libraries to a Web scale Abstrakt   PDF (English)
Matt Goldner
 
Vol 5, No 2 (2013): Podzimní vydání 2013 Možnosti užití díla autorsky chráněných kartografických děl Abstrakt   PDF
Eva Novotná
 
Vol 13, No 1 (2021) Možnosti využití digitalizovaného kulturního dědictví ve vzdělávání Abstrakt   PDF
Kristýna Kalmárová, Michal Černý, Pavlína Mazáčová, Monika Martonová
 
Vol 8, No 1 (2016) Na důkazech založené knihovnictví, akční výzkum a designové myšlení jako teoreticko-metodologické rámce pro informační studia a knihovnictví Abstrakt   PDF
Ladislava Zbiejczuk Suchá
 
Vol 1, No 1 (2009): (Mezi)oborová spolupráce v informační vědě a knihovnictví Naša nevzdelanostná spoločnosť Abstrakt   PDF
Marek Timko
 
Vol 5, No 1 (2013): Jarní vydání 2013 Návrh standardu minimální úrovně počítačové gramotnosti studenta MU Abstrakt   PDF
Alžběta Lukšů, Adéla Kereková, Martina Antlová, Emil Budín
 
Vol 6, No 1 (2014) Několik poznámek k roli jazyka ve vědě Abstrakt   PDF
Michal Černý
 
Vol 5, No 1 (2013): Jarní vydání 2013 Několik poznámek k technické a didaktické realizaci webinářů (nejen) v akademickém prostředí Abstrakt   PDF
Michal Černý
 
Vol 4, No 2 (2012): Podzimní vydání 2012 Několik stručných poznámek (nejen) k de Chardinově příspěvku k teorii informace Abstrakt   PDF
Michal Černý
 
Vol 4, No 1 (2012): Internetové sociální sítě Nevyčíslitelné porozumění: kvalitativní výzkum online sociálních sítí Abstrakt   PDF
Jakub Macek
 
Vol 2, No 2 (2010): Informační vzdělávání a informační gramotnost Nová koncepce informační gramotnosti pro digitální výukové prostředí ve vysokoškolském vzdělávání Abstrakt   PDF
Sharon Markless
 
Vol 11, No 1 (2019) Nové nástroje pro katalogizaci mapových fondů a sbírek Abstrakt   PDF
Jiří Dufka, Eva Chodějovská, Miloš Pacek, Petr Žabička
 
Vol 11, No 1 (2019) Novinky v geografické bibliografii ČR online – GEOBIBLINE a spolupráce s analytickou databází ANL Abstrakt   PDF
Michaela Alijonov Hametová, Eva Novotná
 
Vol 8, No 2 (2016) O mezigeneračním učení a mezigeneračních programech v knihovnách Abstrakt   PDF
Lenka Kamanová, Kateřina Pevná, Milada Rabušicová
 
Vol 12, No 1 (2020) O některých "úskalích" Černého fenomenologicko-pragmatistické interpretace filosofie informace Abstrakt   PDF
Marek Timko
 
Vol 4, No 1 (2012): Internetové sociální sítě O webové memetice aneb jak mapovat internetové memy v prostředí blogosféry a sociálních sítí Abstrakt   PDF
Barbora Buchtová
 
Vol 11, No 2 (2019) Obraz, informace, entropie Abstrakt   PDF
Dita Malečková, Renata Štysová Rychtáriková, Jan Urban
 
Vol 12, No 1 (2020) Od entropie k dynamické komplexitě: k jednomu pojmovému posunu v infosféře Abstrakt   PDF
Michal Černý
 
Vol 12, No 2 (2020) Onlife jako epistemické východisko překonávající dualitu online a offline prostoru Abstrakt   PDF
Michal Černý
 
Vol 3, No 1 (2011): Metodologické otázky v informačních studiích a knihovnictví a aktuální výzkumy v oboru Open Access v České republice: doposud neprobádané pole? Abstrakt   PDF
Ladislava Suchá
 
Vol 11, No 2 (2019) Optické datové disky ve fondu dvou největších českých knihoven: Historický přehled a možnosti jejich ochrany Abstrakt   PDF
Zdeněk Hruška
 
Vol 5 (2013): Speciální číslo 2013 Otevřený přístup k vědecké literatuře: případová studie pro obor Organizace informací a znalostí Abstrakt   PDF   HTML
Eva Bratková
 
Vol 7, No 1 (2015) Otevřený přístup k vědeckým publikacím ve zdravotnictví: Vytváření osobních archívů odborných publikací v Národní lékařské knihovně Abstrakt   PDF
Adéla Jarolímková, Eva Lesenková, Lenka Maixnerová, Filip Kříž, Ondřej Horsák, Helena Bouzková
 
Vol 9, No 2 (2017) Otvorená veda a informačné správanie vedcov v SR Abstrakt   PDF
Jela Steinerová
 
Vol 6, No 2 (2014) Paradoxy (nejen v přírodních vědách) jako cesta poznání Abstrakt   PDF
Michal Černý
 
Vol 6, No 2 (2014) Paradoxy (nejen v přírodních vědách) jako cesta k poznání Abstrakt   PDF   PDF (English)
Michal Černý
 
Vol 1, No 1 (2009): (Mezi)oborová spolupráce v informační vědě a knihovnictví PARTSIP A NAKLIV: Propojujeme informační profesionály Abstrakt   PDF
Ladislava Suchá, Jan Zikuška
 
Vol 2, No 2 (2010): Informační vzdělávání a informační gramotnost Patricia Senn Breivik Abstrakt   PDF
Simona Chudobová
 
Vol 5, No 1 (2013): Jarní vydání 2013 Pojem informace jako anomálie v informační vědě Abstrakt   PDF
Jiří Stodola
 
Vol 5, No 2 (2013): Podzimní vydání 2013 Pojem informace pro informační vědu Abstrakt   PDF
Jiří Stodola
 
Vol 4, No 2 (2012): Podzimní vydání 2012 Pojmové a tematické mapy ako nástroje informačnej ekológie Abstrakt   PDF
Jela Steinerová, Miriam Ondrišová, Lucie Lichnerová
 
Vol 5, No 2 (2013): Podzimní vydání 2013 Popis šablony ČSN ISO 690:2011 v jazyce CSL pro citační manažer Zotero Abstrakt   PDF
Libor Ansorge, Jiří Kratochvíl
 
Vol 2, No 1 (2010): Competitive Intelligence Portál CI Abstrakt   PDF
- -
 
Vol 9, No 2 (2017) Potřeby seniorů v práci s internetem – výsledky kvalitativního šetření Abstrakt   PDF
Iva Zadražilová
 
101 - 150 z 230 položek << < 1 2 3 4 5 > >>