Procházet index názvů


 
Číslo Název
 
Vol 5, No 1 (2013): Jarní vydání 2013 Použiteľnosť a pozornosť používateľa v prostredí webových sídiel Abstrakt   PDF
Júlia Špačková
 
Vol 8, No 2 (2016) Použití data miningu ve „fyzických“ knihovnách Abstrakt   PDF
Anna Janíková
 
Vol 13, No 1 (2021) Pravdivost a pravděpodobnost: esej k sémantice bibliografického záznamu Abstrakt   PDF
Jiří Stodola
 
Vol 11, No 1 (2019) Principy a dilemata informační etiky: Svoboda slova, právo na informace a cenzura v kontextu problému dezinformace Abstrakt   PDF
Jiří Stodola
 
Vol 8, No 2 (2016) Principy informační etiky Abstrakt   PDF
Jiří Stodola
 
Vol 12, No 1 (2020) Prínos fenomenografických výskumov pre informačnú vedu Abstrakt   PDF
Jela Steinerová, Jakub Fázik, Františka Nováková
 
Vol 6, No 1 (2014) Profilování kolekce a stanovení určené skupiny WebArchivu Národní knihovny ČR Abstrakt   PDF
Jaroslav Kvasnica, Barbora Bjačková
 
Vol 13, No 1 (2021) ProInflow se brzy oblékne do nového hávu Abstrakt   PDF
Redakční tým ProInflow
 
Vol 2, No 2 (2010): Informační vzdělávání a informační gramotnost Projekt informačního vzdělávání pedagogů na střední technické škole Abstrakt   PDF
Drahomíra Dvořáková
 
Vol 5 (2013): Speciální číslo 2013 Průzkum informačního chování uživatelů knihovny 2. lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice Motol v Praze Abstrakt   PDF   HTML
David Horváth
 
Vol 2, No 2 (2010): Informační vzdělávání a informační gramotnost Předmět informační vědy a informační vzdělávání Abstrakt   PDF
Jiří Stodola
 
Vol 2, No 2 (2010): Informační vzdělávání a informační gramotnost Přehled informačně-vzdělávacích aktivit Knihovny univerzitního kampusu MU v roce 2010 Abstrakt   PDF
Jiří Kratochvíl
 
Vol 7, No 1 (2015) Přehled systémů a nástrojů pro analýzu a srovnávání dat o výkonnosti akademických knihoven Abstrakt   PDF
Jakub Fryš, Alena Chodounská, Petr Kalíšek, Martin Krčál
 
Vol 5, No 2 (2013): Podzimní vydání 2013 Případová studie užití Twitteru pro propagaci: Korelace mezi množstvím zveřejněných tweetů a zpětnou vazbou od uživatelů Twitteru Abstrakt   PDF
Zdeněk Smutný, Václav Řezníček, Antonín Pavlíček, Peter Rusiňák
 
Vol 5, No 2 (2013): Podzimní vydání 2013 Případová studie užití Twitteru pro propagaci: Korelace mezi množstvím zveřejněných tweetů a zpětnou vazbou od uživatelů Twitteru Abstrakt
Antonín Pavlíček, Peter Rusiňák, Václav Řezníček, Zdeněk Smutný
 
Vol 5, No 2 (2013): Podzimní vydání 2013 Případová studie užití Twitteru pro propagaci: Korelace mezi množstvím zveřejněných tweetů a zpětnou vazbou od uživatelů Twitteru Abstrakt   PDF
Antonín Pavlíček, Václav Řezníček, Peter Rusiňák, Zdeněk Smutný
 
Vol 5, No 2 (2013): Podzimní vydání 2013 Případová studie užití Twitteru pro propagaci: Korelace mezi množstvím zveřejněných tweetů a zpětnou vazbou od uživatelů Twitteru Abstrakt   PDF
Antonín Pavlíček, Václav Řezníček, Peter Rusiňák, Zdeněk Smutný
 
Vol 5, No 2 (2013): Podzimní vydání 2013 Případová studie užití Twitteru pro propagaci: Korelace mezi množstvím zveřejněných tweetů a zpětnou vazbou od uživatelů Twitteru Abstrakt   PDF
Antonín Pavlíček, Václav Řezníček, Petr Rusiňák, Zdeněk Smutný
 
Vol 5, No 2 (2013): Podzimní vydání 2013 Případová studie užití Twitteru pro propagaci: Korelace mezi množstvím zveřejněných tweetů a zpětnou vazbou od uživatelů Twitteru Abstrakt   PDF
Antonín Pavlíček
 
Vol 9, No 2 (2017) Příprava a provozování výzkumné infrastruktury jako doména informačních profesionálů Abstrakt   PDF
Michal Lorenz
 
Vol 1, No 1 (2009): (Mezi)oborová spolupráce v informační vědě a knihovnictví Reflexe trendů ve vzdělávání mezi reprezentanty oboru Informační studia a knihovnictví: studie zaměřovaných skupin Abstrakt   PDF
Michal Lorenz
 
Vol 3, No 1 (2011): Metodologické otázky v informačních studiích a knihovnictví a aktuální výzkumy v oboru Rekonstruktivní hermeneutika jako obecná metododologie informační vědy Abstrakt   PDF
Jiří Stodola
 
Vol 6, No 1 (2014) Research on the Production of Czech Sound Recordings to 1946 Focusing on the Gramophone Company ESTA Abstrakt   PDF (English)
Filip Šír
 
Vol 6, No 1 (2014) Research on the Production of Czech Sound Recordings to 1946 Focusing on the Gramophone Company ESTA Abstrakt   PDF (English)
Filip Šír
 
Vol 2, No 2 (2010): Informační vzdělávání a informační gramotnost Role bezpečnosti v rámci informační gramotnosti Abstrakt   PDF
Pavla Kovářová
 
Vol 5, No 2 (2013): Podzimní vydání 2013 Role informační gramotnosti v informační společnosti nahlížená historickou perspektivou evropské vzdělanosti a kultury Abstrakt   PDF
Michal Černý
 
Vol 2, No 1 (2010): Competitive Intelligence Role informačního specialisty v procesu Competitive Intelligence Abstrakt   PDF
Petr Šmejkal
 
Vol 7, No 2 (2015) Roly čitateľa v procese čítania Abstrakt   PDF
Františka Tomorinová
 
Vol 3 (2011): ProInflow Speciál Roztočte pípy! (V rámci projektu eBooks on Demand) Abstrakt   PDF
Kateřina Kamrádková
 
Vol 2, No 2 (2010): Informační vzdělávání a informační gramotnost Řízení virtuálních týmů: manažerská a organizační perspektiva Abstrakt   PDF
Petr Škyřík
 
Vol 7, No 2 (2015) Sběr a využití statistických dat v českých knihovnách Abstrakt   PDF
Martin Krčál
 
Vol 9, No 2 (2017) Senioři píší Wikipedii i ve Zlínském kraji Abstrakt   PDF
Martin Ďurkáč
 
Vol 12, No 2 (2020) Signifikantní vlastnosti: příspěvek ke kolektivnímu nevědomí Abstrakt   PDF
Miroslava Beňačková, Pavlína Kočišová, Vojtěch Kopský, Frank Richard Mally, Natalie Ostráková
 
Vol 5, No 1 (2013): Jarní vydání 2013 SNAP/SPAN in Basic Formal Ontology: An Aristotelian Suggestion Abstrakt   PDF (English)
Daniel D. Novotný
 
Vol 5, No 1 (2013): Jarní vydání 2013 SNAP/SPAN in Basic Formal Ontology: An Aristotelian Suggestion Abstrakt   PDF (English)
Daniel D. Novotný
 
Vol 4, No 1 (2012): Internetové sociální sítě Sociální média ve zdravotnictví Abstrakt   PDF
Tomáš Pruša
 
Vol 3, No 2 (2011): Centralizované služby aneb Souborné katalogy po novu Současný stav a výhledy v oblasti vývoje centralizovaného katalogu informací veřejného sektoru ČR Abstrakt   PDF
Aleš Pekárek
 
Vol 5 (2013): Speciální číslo 2013 Specifika poskytování služeb romským uživatelům ve veřejných knihovnách ČR a možnosti rozvoje těchto služeb Abstrakt   PDF   HTML
Kateřina Nekolová
 
Vol 8, No 2 (2016) Srovnání správnosti bibliografických citací vygenerovaných citačními manažery Citace PRO, EndNote, Mendeley, RefWorks a Zotero pro vybrané citační styly Abstrakt   PDF
Jiří Kratochvíl
 
Vol 8, No 1 (2016) Srovnání vybraných národních identifikačních systémů užívajících identifikátory URN:NBN Abstrakt   PDF
Ladislav Cubr, Iveta Lodrová, Martin Řehánek, Zdeněk Vašek
 
Vol 12, No 2 (2020) Stav, digitalizace a perspektivy sbírek zvukových nosičů v muzeích ČR Abstrakt   PDF
Helena Novotná
 
Vol 3, No 2 (2011): Centralizované služby aneb Souborné katalogy po novu Systémy ERM jako důsledek převratných změn v knihovnách Abstrakt   PDF
Michaela Beitlová
 
Vol 6, No 1 (2014) Techniky posuzování rizik a jejich využití v institucionálních repozitářích – užití v Digitálním repozitáři Univerzity Karlovy v Praze Abstrakt   PDF
Eliška Pavlásková
 
Vol 11, No 2 (2019) Témata pro vzdělávací lekce seniorů v knihovnách: Výsledky kvantitativního šetření Abstrakt   PDF
Iva Zadražilová
 
Vol 12, No 1 (2020) Testování funkcí citačních manažerů: komparace Citace PRO, Citavi, EndNote, Mendeley a Zotero Abstrakt   PDF
Jakub Fryš, Pavla Kovářová
 
Vol 3, No 1 (2011): Metodologické otázky v informačních studiích a knihovnictví a aktuální výzkumy v oboru The cognitive paradigm in information science with a view to sensorially impaired persons Abstrakt   PDF (English)
Jiří Stodola
 
Vol 3, No 1 (2011): Metodologické otázky v informačních studiích a knihovnictví a aktuální výzkumy v oboru The cognitive paradigm in information science with a view to sensorially impaired persons Abstrakt   PDF (English)
Jiří Stodola
 
Vol 6, No 2 (2014) The End of Capurro's Information Trilemma? (A Proposal of an Evolutionary-Ontological Solution) Abstrakt   PDF (English)
Marek Timko
 
Vol 6, No 2 (2014) The End of Capurro's Information Trilemma? (A Proposal of an Evolutionary-Ontological Solution) Abstrakt   PDF (English)
Marek Timko
 
Vol 3, No 2 (2011): Centralizované služby aneb Souborné katalogy po novu The idea of universally accessible library: Its epistemiological assumptions and ethical basis. A need for a philosophical research. Abstrakt   PDF (English)
Jiří Stodola
 
151 - 200 z 230 položek << < 1 2 3 4 5 > >>