Časopis Sacra

Recenzovaný studentský časopis Sacra publikující odborné práce z oblasti religionistiky umožňuje zejména studentům a začínajícím badatelům publikovat výstupy svých výzkumných projektů, sdílení závěrů, ale také kontaktů a praktických informací. Jedná se o platformu, která na odborné úrovni umožňuje komunikaci nejen mezi jednotlivci, ale také mezi různými pracovišti zabývajícími se akademickým studiem náboženství.

Časopis Sacra vychází od roku 2003 a během své existence se mu podařilo přinést mnoho zajímavých a přínosných odborných studií, rozhovorů se zahraničními experty a zpráv o dění v oblasti religionistiky.


Aktuální číslo: 2 / 2020

Úvodník – Editorial
 5-6[Úvodník], Nenadalová, Jana; Řezníček, Dan | pdficon
Eseje – Essays
 7-11Sekulární a náboženské instituce ve střetu o dominanci praxe a vědění v případu (nejen) pandemie COVID-19, Menšíková, Tereza | pdficon
 12-19Důsledky pandemie COVID-19 jako jedinečná událost a náboženství jako závislá proměnná : hledání "pohromných" a digitálních příležitostí pro religionistiku, Hampejs, Tomáš | pdficon
Rozhovor – Interview
 20-32Rozhovor s Alešem Chalupou : Epidemie v Římské říši, Nenadalová, Jana; Řezníček, Dan | pdficon
Zprávy – Reports
 33-38COVID reports, Karásek, Adam; Koppová, Kateřina; Nenadalová, Jana; Řezníček, Dan; Trtílek, Jan | pdficon
 39-42Report zo študijného pobytu v Litve, Kaplan, Lukáš | pdficon
 43-46Zpráva z konference Metal made in Česko(a)Slovensko : IV. Česká odborná konference o metalu, Creweová, Nicole | pdficon
 47-50Zpráva o projektu FILOVER : Přednášky pro veřejnost na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity, Vrzal, Miroslav; Vrzalová, Ivona; Lukl, Jiří | pdficon
 51-55SDCAS and Joukowsky Institute webinars on epidemics and pandemics in Antiquity, Karasaridis, Anestis | pdficon
 56-59Kapitány & Power : Přednášky a workshopy, Řezníček, Dan; Nenadalová, Jana | pdficon
Recenze – Book reviews
 60-63[Harper, Kyle. The Fate of Rome: Climate, Disease, and the End of an Empire], Karasaridis, Anestis | pdficon