Časopis Sacra

Recenzovaný studentský časopis Sacra publikující odborné práce z oblasti religionistiky umožňuje zejména studentům a začínajícím badatelům publikovat výstupy svých výzkumných projektů, sdílení závěrů, ale také kontaktů a praktických informací. Jedná se o platformu, která na odborné úrovni umožňuje komunikaci nejen mezi jednotlivci, ale také mezi různými pracovišti zabývajícími se akademickým studiem náboženství.

Časopis Sacra vychází od roku 2003 a během své existence se mu podařilo přinést mnoho zajímavých a přínosných odborných studií, rozhovorů se zahraničními experty a zpráv o dění v oblasti religionistiky.