Časopis Sacra

Recenzovaný studentský časopis Sacra publikující odborné práce z oblasti religionistiky umožňuje zejména studentům a začínajícím badatelům publikovat výstupy svých výzkumných projektů, sdílení závěrů, ale také kontaktů a praktických informací. Jedná se o platformu, která na odborné úrovni umožňuje komunikaci nejen mezi jednotlivci, ale také mezi různými pracovišti zabývajícími se akademickým studiem náboženství.

Časopis Sacra vychází od roku 2003 a během své existence se mu podařilo přinést mnoho zajímavých a přínosných odborných studií, rozhovorů se zahraničními experty a zpráv o dění v oblasti religionistiky.

Aktuální číslo: 2 / 2021

Roč. 19, č. 2 (2021) – Conference ROAR – Resistance to Order and Authority in Religion

Číslo 2/2021 časopisu Sacra představuje příspěvky přednesené na mezinárodní doktorské konferenci ROAR 2020  Resistance to Order and Authority in Religion, která proběhla 15.–17. října 2020 pod hlavičkou organizační skupiny univerzitních pracovišť: Center for Religious Studies (CEU), Ústav religionistiky (MUNI), a Center for Religious Studies (ELTE). Editorem tematického čísla je redaktor Jan Trtílek (ÚR FF MU Brno). Číslo je pouze v anglickém vydání.

Více o proběhlé konferenci najdete zde.


Editorial
 5-6[Editorial], Menšíková, Tereza; Trtílek, Jan | 
Studie – Articles
 7-24Dissident Ecclesiologies in Early Fourteenth Century Languedoc, Kofinakis, Andreas |
 25-40Leo Tolstoy's Critique of Socialism in the Context of his Religious Ideas, Davydov, Yevgeniy |
Glosy a komentáře – Short Essays and Comments
 41-51Camilo Torres, Liberation Theology, and Marxism, Gabbas, Marco | 
 52-64Scientology and Physical Violence, Miklovicz, Attila |
Zprávy – Reports
 65-69Profiles of Centres for Religious Studies Involved in the ROAR Conference, Menšíková, Tereza; Trtílek, Jan; Csényi-Nagy, Krisztina Bodzásné; Rubio, Juan Manuel; Holbrooke, Esther |