Aktuálně z religionistického života

Na tomto místě najdete aktuální události z religionistického života, které se týkají převážně studentských aktivit jednotlivých religionistických pracovišť. Jedná se o informace o konferencích, workshopech i významných událostech přesahujících hranice jednoho pracoviště. Tyto události nejsou organizovány pod hlavičkou časopisu Sacra.

 


V. Česká odborná konference o metalu: "Scény, gender, identity" (8. 9. 2021, Brno)

Metal se za více jak 50 let své existence rozrostl do značného množství různorodých stylů, okolo kterých se v širokém globálním poli metalové kultury formují jednotlivé metalové scény. V rámci dílčích scén se zároveň utvářejí rozmanité identity, které akcentují určité (někdy i protichůdné) typy světonázorů, hodnot, politické orientace či formy náboženství/spirituality, jak to lze dobře pozorovat například v pagan metalu, black metalu či white metalu. Metal, stejně jako jiné hudební subkultury, je také prostorem, kde se tvoří a reprodukují genderové diferenciace spojené s konstrukcí maskulinity a feminity. Právě na téma scén, identit a genderu je zaměřená v pořadí již 5. česká odborná konference o metalu.

Call for papers: Příspěvek lze registrovat do 18. 8. 2021! 

Registrační formulář je dostupný zde: https://forms.gle/gfPpWt49bM16c4qS6

Konference je chystaná fyzicky na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Pokud to však bude nutné vzhledem k omezením ohledně šíření COVID-19, bude přesunuta do online režimu.

Více na webových stránkách Czech Metal Studies.

 


Mezinárodní religionistická doktorandská konference „Wellbeing, Harm, and Religion“ (9.-11. 9. 2021)

Masarykova univerzita (Ústav religionistiky), Central European University (Center for Religious Studies), Karlova univerzita (Ústav filosofie a religionistiky) a Univerzita Pardubice (Ústav filosofie a religionistiky) pořádají již pátý ročník mezinárodní religionistické doktorandské konference, která proběhne 9.-11. 9. 2021 v prostorách brněnské Filozofické fakulty (případně online, v závislosti na epidemiologické situaci).

Letošním tématem konference je „Wellbeing, Harm, and Religion“. Vítány jsou příspěvky doktorských, stejně jako pokročilých magisterských studentů a studentek. Přijímáme příspěvky zaměřené na průniky mezi náboženstvím, zdravím, nemocí či zraněním a rozličnými kulturními pojetími toho, co je zdraví škodlivé či naopak zdraví prospěšné. Viz přiložený call for papers pro detailnější abstrakt. Uzávěrka přijímání anglických anotací příspěvků, ne delších než 250 slov, je stanovena na 15. května 2021 a své příspěvky můžete odevzdávat na zde.

Bližší popisy přednášek a programu se budou postupně objevovat na webových stránkách konference a na sociálních sítích.Mezinárodní religionistická studentská vědecká konference - SVK 28. 6. 2021

Studentská vědecká konference v roce 2021 bude, a to 28. 6. června 2021 prostřednictvím platformy Zoom. Podrobnější instrukce k Zoomu a odkaz na událost ještě zveřejníme.

Účastnit se může jakýkoliv studující religionistiky a příbuzného oboru v krajích českých a slovenských s cca patnáctiminutovým příspěvkem, jak individuálním, tak týmovým, na religionisticky relevantní téma, přičemž vítány jsou prezentace seminárních prací, projektů diplomových prací, výsledků diplomových výzkumů nebo jakékoliv práce, jíž věnujete svůj volný čas. S ohledem na komplikovanou dobu, kterou prožíváme, budou vítány i subjektivněji pojaté analytické příspěvky k otázkám pandemie a náboženství a pandemie a studia religionistiky.

Pro přihlášení se na konferenci vyplňte předběžný název příspěvku, své jméno, kontakt a anotaci v následujícím formuláři, a to kdykoliv do neděle 6. 6. 2021: https://forms.gle/Z2y3kVsRoCuMqNZE6.

Novinky a další podrobnosti je možné sledovat na facebookové stránce SVK.

Studentská vědecká konference je studentská aktivita, která od roku 1998 zpestřuje odborný i sociální život českého a slovenského religionistického studentstva i učitelstva. Konference nabízí studujícím od prvního do posledního ročníku příležitost prezentovat před svými kolegy a učiteli výsledky vlastní odborné práce a získat tak rozmanitou cennou zpětnou vazbu v přející a přátelské atmosféře. Není náhodou, že mnozí bývalí účastníci konference dnes patří mezi přední české odborníky v oboru.

SVK však účastníkům nabízí mnohem víc. Protože vrcholem akce bývá několikadenní jarní československé setkání studujících a vyučujících z různých pracovišť na jednom místě, v němž program konferenčních prezentací doplňuje bohatý program společenský, je konference příležitostí k navazování nových přátelství a známostí, prohlubování přátelství a známostí již existujících, poznávání se i s vyučujícími z různých pracovišť mimo formální rámec výuky a k prožití několika dní uvolněné osvěžující tematické zábavy. Studující se zásadním způsobem podílí na organizaci akce a formují její podobu.

Zde jsou například výstupy a informace o SVK z roku 2019, či si můžete přečíst zprávy z časopisu Sacra o konferencích pořádaných v letech 2018 a 2017 spolu s esejem o hoaxech na religionistická témata.