Archiv

Veškeré publikované texty jsou volně ke stažení ve formátu PDF prostřednictvím Digitální knihovny FF MU. Aktuální číslo si lze také zdarma vyzvednout v tištěné podobě na nástěnce a v pracovně doktorandů Ústavu religionistiky FF MU v Brně. Všechna čísla časopisu jsou dostupná v krajských a vědeckých knihovnách ČR.

Webová forma prezentace časopisu byla vybrána Národní knihovnou České republiky pro zařazení do reprezentativního vzorku českého webu s cílem jejich dlouhodobého uchovávání pro budoucí historické a výzkumné účely v rámci projektu WebArchiv.

Jednotlivé ročníky časopisu:

2021                                              
2020 2019 2018 2017 2015 2014 2013 2012 2011        
2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003          

 


2020

Ročník XVII, č. 2 (2020)


Úvodník – Editorial
  5-6 [Úvodník], Nenadalová, Jana; Řezníček, Dan | pdficon
Eseje – Essays
  7-11 Sekulární a náboženské instituce ve střetu o dominanci praxe a vědění v případu (nejen) pandemie COVID-19, Menšíková, Tereza | pdficon
  12-19 Důsledky pandemie COVID-19 jako jedinečná událost a náboženství jako závislá proměnná: hledání "pohromných" a digitálních příležitostí pro religionistiku, Hampejs, Tomáš | pdficon
Rozhovor – Interview
  20-32 Rozhovor s Alešem Chalupou: Epidemie v Římské říši, Nenadalová, Jana; Řezníček, Dan | pdficon
Zprávy – Reports
  33-38 COVID reports, Karásek, Adam; Koppová, Kateřina; Nenadalová, Jana; Řezníček, Dan; Trtílek, Jan | pdficon
  39-42 Report zo študijného pobytu v Litve, Kaplan, Lukáš | pdficon
  43-46 Zpráva z konference Metal made in Česko(a)Slovensko: IV. Česká odborná konference o metalu, Creweová, Nicole | pdficon
  47-50 Zpráva o projektu FILOVER: Přednášky pro veřejnost na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity, Vrzal, Miroslav; Vrzalová, Ivona; Lukl, Jiří | pdficon
  51-55 SDCAS and Joukowsky Institute webinars on epidemics and pandemics in Antiquity, Karasaridis, Anestis | pdficon
  56-59 Kapitány & Power: Přednášky a workshopy, Řezníček, Dan; Nenadalová, Jana | pdficon
Recenze – Book reviews
  60-63 [Harper, Kyle. The Fate of Rome: Climate, Disease, and the End of an Empire], Karasaridis, Anestis | pdficon

 

Ročník XVII, č. 1 (2020)

Úvodník – Editorial

  5 Úvodník, Menšíková, Tereza | pdficon
Studie – Articles
  6-21 "Boj o mír" : mezinárodní události jako nástroj utváření oficiálního obrazu komunistického režimu v církevním tisku v Československu (1978–1953), Marša, Jakub | pdficon
  22-33 Konštrukcia (nielen) pohanskej identity v neskorej modernite, Snohová, Alexandra | pdficon
Rozhledy – Outlooks and polemic
  34-38 Alexandra David-Néelová a její cesta do Lhasy : portrét orientalistiky v zrcadle Tibetu, Menšíková, Tereza | pdficon
Rozhovor – Interview
  39-46 Rozhovor s Annou Kvíčalovou : Kulturní historie smyslů, Menšíková, Tereza; Petřeková, Adéla; Kvíčalová, Anna | pdficon
Zprávy – Reports
  47-49 Zpráva z indického festivalu nezávislých filmů v horách a přednášek Jeho Svatosti 14. dalajlamy : etnografie na každém kroku : 4.–10. 11., Dharamsala, Himáčalpradéš, Indie, Trtílek, Jan | pdficon
  50-53 Správa z I. International Workshop "Religious Drugs", 28.–29. 2. 2020, Brno, Česká republika, Mokrý, Matouš; Puchovský, Michal | pdficon
Recenze – Book reviews
  54-55 [Yelle, Robert A. (2019). Sovereignty and the sacred: secularism and the political economy of religion], Válek, František | pdficon

 


2019

Ročník XVII. č. 2 (2019)


Úvodník – Editorial
  5 Úvodník, Menšíková Tereza | pdficon
Studie – Articles
  6-22 Spiritualita Colina H. van Eeckhouta a Church of Ra : dualita a bolest, Nenadalová, Jana | pdficon
Eseje – Essays
  23-30 Vánoce mezi komercí a rodinou, Bečka, Hynek | pdficon
  31-37 Etnocentrismus jako součást klasifikací : srovnání konstrukce hinduismu a středověkých herezí, Král, Jan | pdficon
Zprávy – Reports
  38-40 Zpráva o konferenci Metal, okultura, umění, Šrajer, Petr | pdficon
  41-43 Zpráva z 18th International conference on Maharashtra, Menšíková, Tereza | pdficon
  44-46 Doctoral conference: Sacred Locations : Spaces and Bodies in Religion, Puchovský, Michal | pdficon
Recenze – Book reviews
  47-51 Výběr z nově vydaných titulů, Menšíková, Tereza | pdficon


Ročník XII., č. 1 (2019) – "Mimo církev není spásy"


Úvodník – Editorial
  5-6 Úvodník, Král, Jan; Marša, Vít | pdficon
Studie – Articles
  7-16 Srovnání přístupu dvou biskupů při vyšetřování hereze v Coventry v letech 1486–1522, Král, Jan | pdficon
  17-29 Srovnání pojetí eucharistie v díle Jana Viklefa De Eucharistia a Jana Husa De corpore Christi, Hodes, Aleš | pdficon
  30-41 Zkoumání vlivu luteránství na utrakvismus na příkladu Hromničních článků, Maryšková, Kristýna | pdficon
Rozhovor – Interview
  42-47 Rozhovor s Davidem Zbíralem, Král, Jan; Marša, Vít; Zbíral, David | pdficon
Recenze – Book reviews
  48-51 [Hornbeck II, J. Patrick; Bose, Mishtoon; Somerset, Fiona. A Companion to Lollardy], Král, Jan | pdficon
  52-56 [Zbíral, David. Pokřtěni ohněm: Katarské křesťanství ve světle pramenů (12.–14. století)], Marša, Vít | pdficon
  57-60 Výběr z nově vydaných titulů, Marša, Vít | pdficon

 


2018

Ročník XVI., č. 2 (2018)


Úvodník – Editorial
  5 Úvodník, Ketman, Václav; Řezníček, Dan  | pdficon
Studie – Articles
  7-25 Mystická zkušenost v laboratoři : terapie tmou, Nenadalová, Jana | pdficon
  26-46 Počiatky, vývoj a postavenie extrémnej metalovej hudby v Gruzínsku, Kapcár, Andrej | pdficon
Rozhledy a polemiky – Commentaries and Discussions
  47-52 Historie jako literatura, literatura jako věda, Marša, Vít | pdficon
Esej – Essay
  53-56 Na pomedzí duchovna a vedy : koľko viery má mať správny religionista?, Puchovský, Michal | pdficon
Zprávy – News
  57-58 Religionistická studentská vědecká konference 2018, 1.–3. 6. 2018, Štěkeň, Česká republika, Hlaváčová, Kateřina | pdficon
  59-62 Zpráva z konference Metal, náboženství a spiritualita, 12. 6. 2018, Brno, Česká republika, Mokrý, Matouš | pdficon
  63-66 Zpráva z pobytu na Salzburg Easter School 2018: The Changing Aesthetic of Innovation 23.–25. 3. 2018, Salzburg, Rakousko, Vrzal, Miroslav | pdficon
Recenze – Reviews
  67-70 Sedláček, T. (2017). Doklady raného náboženstva Churritov v starovekom Urkeši, Válek, František | pdficon
  71-73 Zubko, P. & Žeňuch, P. (2017). Barkóciho vizitácia Šarišského archidiakonátu (1749): Rímskokatolíci, gréckokatolíci a evanjelici podľa latinskej vizitácie, Bencúrová, Zdenka | pdficon


Ročník XVI., č. 1 (2018) – Konstrukce islámu


Úvodník – Editorial
  5-6 Úvodník, Janků, Tomáš | pdficon
Studie – Articles
  7-26 Limity vědeckého studia islámu, Větrovec, Lukáš | pdficon
  27-39 Manifest Sādātových vrahů: analýza a kontext, Kořínek, Jan | pdficon
  40-55 Ší'itské kulturní centrum v Brně: Nová podoba boje o mešity v ČR?, Janků, Tomáš | pdficon
Rozhledy a polemiky – Commentaries and Discussions
  56-67 Islám povolžských Tatarů versus islamofobní stereotypy Středoevropanů: historický exkurz do severních enkláv náboženství půlměsíce "patřícího do Evropy" již dvanáct století, Reichstäter, Jan | pdficon
  68-81 Interpretace islámu: Příklady výkladů diskutovaných témat o postavení ženy v islámu a jejich implikace ve vybraných zemích v současnosti, Medová, Nikola | pdficon
Rozhovor – Interview
  82-94 Rozhovor s Martinem Klapetkem: "Islám v současnosti jsou sekty 90. let", Janků, Tomáš; Klapetek, Martin | pdficon
Zprávy – News
  95-98 Manifest česko-slovenské islamologie: zpráva z konference v Českých Budějovicích, Větrovec, Lukáš | pdficon
Recenze – Reviews
  99-103 Beránek, Ondřej; Ostřanský, Bronislav, eds. (2016). Stíny minaretů: islám a muslimové jako předmět českých veřejných polemik, Janků, Tomáš | pdficon
  104-108 Ostřanský, Bronislav, ed. (2017). Islamofobie po česku, Čejková, Olga | pdficon
  109-112 Výběr z nově vydaných titulů vztahujících se k islámu, Janků, Tomáš | pdficon 


2017

Ročník XV., č. 2 (2017) – Metal a satanismus


Úvodník – Editorial
  5-6 Úvodník, Vrzal, Miroslav | pdficon
Studie – Articles
  7-32 Metal a akademické studium náboženství aneb proč by se religionistika měla o metal zajímat, se zaměřením na téma metal a satanismus, Vrzal, Miroslav | pdficon
  33-49 Kontroverzia a verejná diskusia okolo slovenského metalového festivalu Gothoom, Rapčanová, Slavomíra | pdficon
  50-61 Raný norský black metal a jeho ideologie : satanismus z perspektivy účastníků druhé vlny black metalu, Lantorová, Petra | pdficon
  62-88 Impaled Northern Moonforest : konstrukce parodické blackmetalové identity, Vrzal, Miroslav; Řezníček, Dan | pdficon
Rozhledy a polemiky – Commentaries and Discussions
  89-101 Satanistické prvky u metalové skupiny Ghost, Vašková, Daniela | pdficon
Rozhovor – Interview
  102-109 Interview with Dr. Kennet Granholm, Mokrý, Matouš | pdficon
Zprávy – Reports
  110-112 Zpráva ze studentské konference Religiózní aspekty v metalové kultuře a subkultuře, Mokrý, Matouš | pdficon
Recenze – Book reviews
  113-116 [Daniel, Ondřej. Násilím proti "novému biedermeieru" : subkultury a většinová společnost státního socialismu a postsocialismu], Vrzal, Miroslav | pdficon
  117-120 [Introvigne, Massimo. Satanism : A Social History], Mokrý, Matouš | pdficon
  121-125 Výběr z titulů z oblasti akademického studia metalu a satanismu, Mokrý, Matouš; Vrzal, Miroslav | pdficon
Ročník XV., č. 1 (2017)


Úvodník – Editorial
  5-6 Úvodník, Vrzal, Miroslav | pdficon
Studie – Articles
  7-16 Filosofie dějin ve valdenském spise Liber electorum a v Sieti viery Petra Chelčického, Ketman, Václav | pdficon
  17-33 Vedomec na rozhlasových vlnách: prípadová štúdia významu novopohanského rozhlasového cyklu Rodná cesta v kontexte dejín slovenského náboženského rozhlasového vysielania, Puchovský, Michal | pdficon
Rozhledy a polemiky – Commentaries and Discussions
  34-44 Sabat čarodějnic: středověká koncepce sabatu a čarodějnického mýtu, Hlaváčová, Kateřina | pdficon
  45-54 Sultánovi obchodníci: příběh židovské komunity v Maroku, Kollárová, Alexandra; Tintěrová, Monika | pdficon
  55-63 Had a miska mlieka: slovenské verzie príbehov ATU 285 a ATU 672, Adámek, Jakub | pdficon
  64-66 Tradice jako neustále vyjednávaný politický problém, Marša, Vít | pdficon
Eseje – Essays
  67-72 Hoaxy z Religionistické studentské vědecké konference 2017, Fujda, Milan; Karásek, Adam; Ketman, Václav; Vrzal, Miroslav | pdficon
Zprávy – Reports
  73-75 Reportáž z oslavy 25 let brněnského Ústavu religionistiky: Tremendum et Fascinans, Vrzal, Miroslav | pdficon
  76-77 Religionistická studentská vědecká konference 2017, Menšíková, Tereza; Lang, Petr | pdficon
  78-83 Cesta za indickou každodenností – report z výzkumného pobytu v Bombaji, Menšíková, Tereza; Rapčanová, Slavomíra | pdficon
Recenze – Book reviews
  84-86 Schmidt, Leigh (2012). Restless souls: The making of American spirituality from Emerson to Oprah, Second edition with a new preface, Rodriguez, Luis Carlos | pdficon
  87-89 Segal, Robert A. (2017). Stručný úvod do teorie mýtu, Tlčimuková, Petra | pdficon
  90-93 Uro, Risto (2016). Ritual and Christian beginnings: a socio-cognitive analysis, Chvaja, Radim | pdficon
  94-98 Výběr z nově vydaných titulů Čejková, Olga | pdficon 


2016

Ročník XIV., č. 2 (2016) – Pohanství


Úvodník – Editorial
  5-6 Úvodník, Vrzal, Miroslav; Vencálek, Matouš | pdficon
Studie – Articles
  7-17 Modern Pagan religious conversion revisited, Galtsin, Dmitry | pdficon
  18-36 Kontrakulturní tvorba Thursatrú : Black metal coby model tvorby náboženské identity v chaos-gnosticismu, Mokrý, Matouš | pdficon
  37-53 Nejsou rohy jako rohy : vztah moderního pohanství a satanismu, Vrzal, Miroslav; Vencálek, Matouš | pdficon
Rozhovor – Interview
  54-68 Interview with Michael Strmiska, Strmiska, Michael; Puchovský, Michal; Vencálek, Matouš | pdficon
Zprávy – Reports
  69-73 Paganism and Politics: Neo-Pagan & Native Faith Movements in Central & Eastern Europe : 3–4 June 2016, Brno, Czech Republic, Seifertová, Hana | pdficon
Recenze – Book reviews
  74-80 Behringer, Wolfgang (2016). Čarodějnictví: Globální historie, Matis, Ondřej | pdficon
  81-84 Weston, Donna and Bennett, Andy (Eds.) (2014). Pop Pagans: Paganism and Popular Music, Vrzal, Miroslav | pdficon
  85-88 Výběr z titulů z oblasti akademického studia pohanství, Vencálek, Matouš; Vrzal, Miroslav | pdficon
Ročník XIV., č. 1 (2016)


 


2015

Ročník XIII., č. 2 (2015) – Magie a ezoterismusRočník XIII., č. 1 (2015) 


2014

Ročník XII., č. 1–2 (2014)


 


2013

Ročník XI., č. 2 (2013)


Úvodník – Editorial
  5 Úvodník, Čejková, Olga | pdficon
Studie – Articles
  7-20 Původ boha Sarápida v Egyptě, Glomb, Tomáš | pdficon
  21-32 Stát se inkvizicí : vyšetřování hereze jako tvorba identit : studie o procesu s templáři, Novotný, František | pdficon
Rozhledy a polemika – Commentaries and Discussions
  33-42 Aleister Crowley, the Guardian Angel and Aiwass : the nature of spiritual beings in the philosophies of the great Beast 666, Mac Gillavry, David | pdficon
Rozhovor – Interview
  43-52 Rozhovor s Ronaldem L. Grimesem, Grimes, Ronald L.; Dynda, Jiří; Sojková, Barbora | pdficon
Zprávy – News
  53-54 Workshop perspectives on the scientific study of religion : the search for evidence, Karasaridis, Anestis | pdficon
  55-57 Správa o kurze RLB374 The cognitive science of religion: themes, theories and methods, Kurečková, Daniela | pdficon
  58-59 Report of my study at the Masaryk University, Deák, Krisztina | pdficon
Recenze – Reviews
  60-63 Anderson, A., Bergunder, M., Droogers, A., & van der Laan, C. (Eds.) (2010). Studying Global Pentecostalism: Theories and Methods, Čechovská, Lucie | pdficon
  64-67 Výběr z nově vydaných titulů, Brichová, Lenka | pdficon
  68-70 Skripta vydaná Ústavem religionistiky FF MU v rámci projektu FIFA, 1. část, Puchovský, Michal | pdficonRočník XI., č. 1 (2013)

 
Úvodník – Editorial
  5 Úvodník, Kaše, Vojtěch | pdficon
Studie – Articles
  7-30 Habent papam: volba papeže v českém celostátním tisku, Motal, Jan | pdficon
Rozhledy a polemika – Commentaries and Discussions
  31-44 Vztahy náboženství a politiky v Barmě, Lukášová, Eva | pdficon
Zprávy – News
  45-46 Správa o výskumnom pobyte na Mauríciu, 4. augusta – 15. septembra 2013, Pointe aux Piments, Maurícius, Maňo, Peter | pdficon
  47-48 Študentská vedecká konferencia, 24 – 26. 5. 2013 – Štúrovo, Puchovský, Michal | pdficon
Recenze – Reviews
  49-52 Frankfurter, David (2006). Evil Incarnate: Rumors of Demonic Conspiracy and Ritual Abuse in History, Novotný, František | pdficon
  53-55 Bender, Courtney (2010). New Metaphysicals: Spirituality and the American Religious Imagination, Rodriguez, Luis Carlos | pdficon
  56-58 Výběr z nově vydaných titulů, Brichová, Lenka | pdficon

 


2012

Ročník X., č. 2 (2012)

 
Úvodník – Editorial
  4 Úvodník, Kundtová Klocová, Eva | pdficon
Studie
  5-32 Nástin náboženských tradic Lesních Něnců, Havelka, Rudolf | pdficon
  33-48 Kněží, čarodějové a hadači: prvofunkční specialisté a jejich postavení ve společnosti archaických Slovanů, Dynda, Jiří | pdficon
Rozhledy a polemika
  49-55 Reflexive ethnography as a tool in researching Hungarian Krishna devotees reflections on the margin of a long-term fieldwork among the Hungarian Community of Sri Chaitanya Saraswat Math, Bodosi-Kocsis, Nóra | pdficon
  56-68 Proč je potřeba si špinit ruce, Lang, Martin; Kaše, Vojtěch | pdficon
Zprávy a recenze
  69-70 Mysl, společnost a tradice : zpráva z konference Společnosti pro biblickou literaturu, Kaše, Vojtěch | pdficon
  71-72 Zpráva o konferenci Biological and Cultural Evolution v Aarhusu, Lang, Martin | pdficon
  73-74 Zpráva o 11. konferenci EASR ve Stockholmu, Vencálek, Matouš | pdficon
  75-76 "Nechte je všechny zemřít", aneb, Zpráva o konferenci Homo Experimentalis, 25.–27. října 2012, Uměleckoprůmyslové muzeum Moravské galerie v Brně, Brichová, Lenka | pdficon
  77-78 Zpráva z výročního setkání Americké akademie náboženství, 17.–20. listopadu 2012, Chicago, USA, Beláňová, Andrea | pdficon
  79-84 Zpráva z konference Towards a Symmetrical Approach: The Study of Religions After Postmodern and Postcolonial Criticism : Brno, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, 29.11.2012-1.12.2012, Čejková, Olga | pdficon
  85-87 Bratislava, město zalité podzimem, Audy, Petr | pdficon
  88-90 Zpráva ze studijního pobytu v Aarhusu, Šťastná, Kateřina | pdficon
  91-96 [Williams, Paul; Tribe, Anthony. Buddhistické myšlení: úplné uvedení do indické tradice], Synek, Michal | pdficon
  97-99 Výběr z nově vydaných titulů, Brichová, Lenka | pdficonRočník X., č. 1 (2012)


Úvodník – Editorial
  4 Úvodník, Kundtová Klocová, Eva | pdficon
Studie
  5-32 Doktrína a politika lhaské debaty: obraz samjáské tradice v kronice Baže, Synek, Michal | pdficon
  33-47 From body to space and time : perceiving space and time in the Mithras cult, Panagiotidou, Olympia | pdficon
  48-60 Registrace podle zákona 3/2002 Sb. : problematika snah o zamezení registrace "destruktivních kultů" a fenomén nových náboženských hnutí, Váchal, Marek | pdficon
Rozhledy a polemika
  61-68 Sociologie, která počítá s bohy? : poznámky k aktérství (nejenom) Panny Marie, Vrzal, Miroslav | pdficon
  69-76 Rozhovor s Thomasem E. Lawsonem, Lawson, Thomas E. | pdficon
Zprávy a recenze
  77-79 Workshop past, present, and future in the scientific study of religion, 1.-3. března 2012, Brno, Čejková, Olga | pdficon
  80-81 Fakultní kolo religionistické Studentské vědecké konference, 17. dubna 2012, Brno, Vrzal, Miroslav | pdficon
  82-83 Medzinárodná religionistická Studentská vědecká konferencia, 4.-6. máj 2012, Kutna Hora, Česká republika, Belovičová, Monika | pdficon
  84-86 Religionistická exkurze 2012, Audy, Petr; Maloňová, Věra; Nusko, Petr | pdficon
  87-88 Môj študijný pobyt vo Viedni, Masláková, Magdaléna | pdficon
  89-94 [Honzík, Jan, ed. Jednota v rozmanitosti: buddhismus v České republice], Adamík, Marek | pdficon
  95-97 [Putna, Martin C. Obrazy z kulturních dějin americké religiozity], Beláňová, Andrea | pdficon
  98-99 [Havlíček, Jakub. Cesty božstev: otázky interpretace náboženství a nacionalismu v moderním Japonsku], Tlčimuková, Petra | pdficon
  100-102 Výběr z nově vyšlých titulů, Březinová, Hana | pdficon


 


2011

Ročník IX., č. 2 (2011)

 
Úvodník – Editorial
  4 Úvodník, Klocová, Eva | pdficon
Studie
  5-25 Vztah religionistiky a multikulturní výchovy, Čechovská, Lucie | pdficon
  26-39 Analýza členské základny Muslimské náboženské obce v letech 1940–1945 a její možná interpretace, Melichárek, Tomáš | pdficon
  40-57 Cognitive sociology and the study of human cognition : a critical point, Krátký, Jan | pdficon
Rozhledy a polemika
  58-63 Rozhovor s Williamem "Lee" McCorklem, McCorkle, William W.; Redakce Sacra | pdficon
Zprávy a recenze
  64-67 Zpráva z letního kurzu "Experimentální metody ve studiu kognice a kultury", 1.–26. srpna 2011, Aarhus, Dánsko, Kotherová, Silvie | pdficon
  68-69 "Religious Transformations in the Contemporary European Societies II" : International Erasmus Intensive Program v Szegedu, Polívka, Jan | pdficon
  70-72 LEVYNA přináší do Brna experiment, Brožková, Kristýna | pdficon
  73-75 EASR: "Maďarský guláš", dobré víno a nešťastné pagáče, 18.–22. september 2011, Budapešť, Maďarsko, Cigán, Jakub | pdficon
  76-79 Další pravda o Erasmu... (studijní pobyt v Lipsku), Kaše, Vojtěch | pdficon
  80-83 [Valtrová, Jana. Středověká setkání s "jinými": modloslužebníci, židé, saracéni a heretici v misionářských zprávách o Asii], Kvíčalová, Anna | pdficon
  84-89 [Schloss, Jeffrey; Murray, Michael J., ed. The believing primate: scientific, philosophical, and theological reflections on the origin of religion], Lang, Martin | pdficon
  90-92 Výběr z nově vyšlých titulů, Březinová, Hana | pdficonRočník IX., č. 1 (2011)


Úvodník – Editorial
  4 Úvodník, Klocová, Eva | pdficon
Studie
  5-21 Kam se poděla ryba? : dějiny jedné (možné) křesťanské reprezentace, Kaše, Vojtěch | pdficon
  22-33 Cognition in context : new approaches to new Islamist movements in the Middle East, Lane, Justin E. | pdficon
  34-53 Pamäť a náboženská afiliácia : o čom nám hovoria spomienky konvertitu?, Cigán, Jakub | pdficon
Rozhledy a polemika
  54-64 Kritika konceptu New Age: New Age jako spiritualita, nebo lidové náboženství?, Vrzal, Miroslav | pdficon
  65-73 Hra s mytémy : aplikace Lévi-Straussovy strukturální analýzy na japonský mýtus o zmizení slunce, Beláňová, Andrea | pdficon
Zprávy a recenze
  74-75 Konference ISORECEA, Brno, 16.–18. prosinec 2010, Masláková, Magdaléna; Glomb, Tomáš | pdficon
  76-77 Zpráva z konference Sociologie náboženství v datech (Plzeň, 31. března 2011), Čermín, František | pdficon
  78-80 Religionistická exkurze 2011, Hásová, Hana | pdficon
  81-83 10. ročník česko-slovenského kola Studentské vědecké konference v Telči (24.–26. 5. 2011), Koubková, Evelyne | pdficon
  84-86 Studium religionistiky v Amsterdamu : Erasmus 2011, Kvíčalová, Anna | pdficon
  87-88 Půlroční studium na Universität Bayreuth, Vinklát, Marek | pdficon
  89-92 O mém studijním pobytu na University of Toronto v Kanadě, Svačinková, Radka | pdficon
  93-95 [Zbavitel, Dušan, ed. Mánavadharmašástra, aneb, Manuovo ponaučení o dharmě], Horák, Pavel | pdficon
  96-99 [Prosecký, Jiří, ed. Slova do hlíny vepsaná: mýty a legendy Babylónu], Sedláček, Tibor | pdficon
  100-103 Výběr z nově vyšlých titulů, Březinová, Hana | pdficon
  104 Religionistický komiks, Masláková, Magdaléna; Blahutová, Katarína | pdficon


 


2010

Ročník VIII., č. 2 (2010)
Ročník VIII., č. 1 (2010)


Úvodník – Editorial
  4 Úvodník, Kundt, Radek | pdficon
Studie
  5-25 Buddhismus v Brně : kvalitativní výzkum, Černá, Petra; Lang, Martin | pdficon
  26-45 Brněnská mešita a muslimská obec očima Brňanů, Melichárek, Tomáš | pdficon
  46-61 Kognitivní analýza a interpretace, aneb, Jak (ne)dělat výzkum alternovaných stavů vědomí?, Kotherová, Silvie | pdficon
Rozhledy a polemika
  62-68 Rozhovor s Jesperem Sørensenem, Sørensen, Jesper; Redakce Sacra | pdficon
  69-79 Společnost pro studium sekt a nových náboženských směrů : analýza diskurzivity, Beláňová, Andrea | pdficon
  80-86 Možnost univerzální definice náboženství : širší kontext problému, Klocová, Eva | pdficon
Zprávy a recenze
  87-89 Japonský den v Praze, Tlčimuková, Petra | pdficon
  90-93 University of Vermont, místo, kde stačí říct, že jste z Brna, Šťastná, Kateřina | pdficon
  94-97 Reportáž z fakultního a mezinárodního (česko-slovenského) kola Studentské vědecké konference 2010, Vrzal, Miroslav | pdficon
  98-103 Religionistická exkurze, jaro 2010, Bauer Horská, Petra | pdficon
  104-106 Konference: Náboženství ve veřejném prostoru – podoby reprezentací religiozity, 5. května 2010, Olomouc, Vondráčková, Šárka | pdficon
  107-109 Vědecký seminář: Komparatívna metóda a štúdium náboženstiev, 9.–10. prosince 2009, Bratislava, Polifková, Barbora | pdficon
  110-113 Rukopisy z Nag Hammádí v češtině, Kaše, Vojtěch | pdficon
  114-117 [Fárek, Martin. Hnutí Haré Kršna: institucionalizace alternativního náboženství], Tomeš, Martin | pdficon
  118-121 Výběr z nově vyšlých titulů, Klocová, Eva | pdficon
  122-126 Religionistický komiks, Žaloudková, Hana pdficon


 


2009

Ročník VII., č. 2 (2009)
Ročník VII., č. 1 (2009)


Úvodník – Editorial
  4 Úvodník, Kundt, Radek | pdficon
Studie
  5-24 "Satan, Ódin, Hitler" : spojení satanismu, pohanství a ultrapravicové ideologie v black metalové subkultuře, Vrzal, Miroslav | pdficon
  25-38 Proč "Pomazaný"? : problém s nemesianistickými konotacemi termínu christos v nejstarší křesťanské literatuře, Kaše, Vojtěch | pdficon
  39-57 Postavení šajcha v súfíjském řádu Naqšbandíja Haqqáníja, Křížek, Daniel | pdficon
Rozhledy a polemika
  58-73 Rozhovor s profesorem Donaldem Wiebem, Kundt, Radek; Blaško, Jan; Wiebe, Donald | pdficon
  74-79 Je tajemství kandomble prozrazeno?, Esteves Kozderková, Romana | pdficon
Zprávy a recenze
  80-82 Meze a možnosti religionistického využití stipendijního programu Darmasiswa indonéské vlády, Polívka, Jan | pdficon
  83-84 Zpráva o pobytu profesora Harveyho Whitehouse v Brně, Šťastná, Kateřina | pdficon
  85-86 Osmý ročník mezinárodního kola Studentské vědecké konference (18.–20. května 2009, Modra), Demelová, Veronika; Kotryová, Lujza | pdficon
  87-89 Religionistická exkurze, jaro 2009 (RLB303), Glomb, Tomáš | pdficon
  90-91 Religion NOW : 16. Symposium der Studierenden der Religionswissenschaft, Polívka, Jan | pdficon
  92-97 Možnosti buddhologického studia v Pákistánu, Trávníček, Kryštof | pdficon
  98-107 [Jiráň, L., ed.; Venclová, N., ed. Archeologie pravěkých Čech], Havelka, Rudolf | pdficon
  108-110 [Kolmaš, Josef. Malá encyklopedie tibetského náboženství a mytologie], Trávníček, Kryštof | pdficon
  111-113 Výběr z nově vyšlých titulů, Havelka, Rudolf | pdficon
  114-121 Religionistický komiks, Klocová, Eva pdficon


 


2008

Ročník VI., č. 2 (2008)


Úvodník – Editorial

  4 Úvodník, Kundt, Radek | pdficon
Studie
  5-31 Trojrozměrná periodicky kinetická ikonografie tibetského buddhismu : čhamové rituály vně Tibetu, Trávníček, Kryštof | pdficon
  32-50 Představa posmrtného života u osob bez náboženského vyznání : kvalitativní výzkum jednoho z aspektů současné české religiozity, Černá, Petra; Lang, Martin | pdficon
  51-70 Nevyhnutnosť kognitívneho prístupu (nielen) pri štúdiu náboženskej konverzie, Cigán, Jakub | pdficon
  71-84 Starověrecká sebevražda a kontext krize, Siažik, Michal | pdficon
Rozhledy a polemika
  85-97 Jak zkoumat meditaci? Co například kognitivní věda?, Kotherová, Silvie | pdficon
Zprávy a recenze
  98-103 Jak jsem (ne)studoval religionistku na Lidové univerzitě v Pekingu, Šindelář, Pavel | pdficon
  104-106 Moskevská religionistická společnost (MRS)(Moscow Society for the Study of Religion), Maksutov, Ivar Kh. | pdficon
  107-109 Brněnský Ústav religionistiky hostil religionisty z celého světa (EASR, 7.–11. září 2008), Kuboňová, Kristýna | pdficon
  110-112 Zpráva o průběhu Letní školy religionistických studií konané v maďarském Szegedu (18.–30. srpna 2008), Zlámalová, Jana | pdficon
  113-114 Claude Lévi-Strauss, Polifková, Barbora | pdficon
  115-116 Religious ritual, cognition and culture religion and cognition in context (Aarhus, 28.–30. května; 31. května – 1. června 2008), Klocová, Eva | pdficon
  117-119 Ohlédnutí za pátou Torčinovovou konferencí (Petrohrad, 6.–9. února 2008), Zdražilová, Renata | pdficon
  120-126 Co je to vlastně religionistika?, аneb, Co Štampachův Přehled přehlíží, Blaško, Jan | pdficon
  127-129 Výběr z nově vyšlých titulů, Havelka, Rudolf | pdficon
  130-132 Religionistický komiks, Čechovská, Lucie; Trawa, Looda | pdficonRočník VI., č. 1 (2008)


Úvodník – Editorial
  4 Úvodník, Chalupa, Aleš | pdficon
Studie
  5-26 Syntéza kognitivní vědy o náboženství a kognitivní archeologie : nová perspektiva studia pravěkých náboženských systémů?, Havelka, Rudolf | pdficon
  27-40 Slepé uličky religionistiky : metodologické problémy religionistiky a kognitivní přístup jako možné řešení, Blaško, Jan | pdficon
  41-57 Dvě církve, dva sbory a život v nich : českobratrská církev evangelická a církev bratrská v sociologické komparaci, Závorková, Petra | pdficon
Rozhledy a polemika
  58-70 Religiozita religionistů, Vrzal, Miroslav | pdficon
Zprávy a recenze
  71-79 Možnosti buddhologického studia v indické Dharamsále (Library of Tibetan Works and Archives), Trávníček, Kryštof | pdficon
  80-81 Alláh, olivy a solidarita – pár postřehů z mého studijního pobytu v Ispartě, Svačinková, Radka | pdficon
  82-85 Pravda o Erasmu (Lipsko, podzimní semestr 2007), Nosková, Andrea | pdficon
  86-87 Ovládne brněnskou religionistiku kognitivní věda? : reportáž z fakultního kola SVK 2008, Polívka, Jan | pdficon
  88-90 Studentská vědecká konference: česko-slovenské kolo (Seč 20.–22. května 2008), Šťastná, Kateřina | pdficon
  91-92 Studentská vědecká konference a Sacra : libůstky intelektuálních snobů, nebo smysluplné počiny?, Havelka, Rudolf | pdficon
  93-94 Religionistická exkurze jaro 2008 (RLB303), Nosková, Andrea; Kvíčalová, Anna | pdficon
  95-96 Orientalia Antiqua Nova VIII (Plzeň, 14.–15.2.2008), Chalupa, Aleš | pdficon
  97-98 Nově vyšlé knihy s religionistickou tematikou, Havelka, Rudolf | pdficon
  99-100 Religionistický komiks, Machová, Lenka | pdficon


 


2007

Ročník V., č. 2 (2007)


Úvodník – Editorial
  102 Úvodník, Chalupa, Aleš | pdficon
Studie
  103-124 Religiózní aspekty v tradici používání "umrlčích prken" na Šumavě, Chmelenský, Michal | pdficon
  125-143 "Nejsme toto tělo" : přístup členů hnutí Haré Kršna ke zdravotně postiženým, Zlámalová, Jana | pdficon
  144-167 Interpretácia rituálu vkladania rúk v rímsko-katolickej liturgii na základe predstáv vychádzajúcich z raných náboženských foriem, Souček, Ivan | pdficon
Rozhledy a polemika
  168-178 Mody religiozity a charismatické křesťanství ve virtuálním prostoru : studie rituální praxe v prostředí Second Life, Krátký, Jan | pdficon
Zprávy a recenze
  179-180 Založení České společnosti pro kognitivní studium kultury | pdficon
  180-181 Česko-slovenské kolo Studentské vědecké konference studentů religionistiky, Telč (9.–11.5.2007), Čechovská, Lucie | pdficon
  182-184 Erasmus intensive programme in the study of religions v Brně, Pollívka, Jan; Tlčimuková, Petra | pdficon
  186-188 Konference "Past Minds: Evolution, Cognition and History", Belfast, 25.–26. května 2007, Chalupa, Aleš | pdficon
  188-191 Konference "Symbolization in Religion, Cognition and Culture", Aarhus, 31. 5–2. 6. 2007, Blaško, Jan | pdficon
  191-193 Konference EASR (European Association for the Study of Religions), Brémy, 23.–27. září 2007 ; Konference EASR v Brně, září 2008, Chalupa, Aleš | pdficon
  193-195 Konference "Civil Religion, Private Spirituality", Szeged, 25.–27. října 2007, Šťastná, Kateřina | pdficon
  195-198 [Václavík, David. Sociologie nových náboženských hnutí], Zlámalová, Jana | pdficon
  198-201 [Slobodník, Martin. Mao a Buddha: náboženská politika voči tibetskému buddhizmu v Číně], Erftemeijer, Joris | pdficon


Ročník V., č. 1 (2007)


 


2006

Ročník IV., č. 2 (2006)Ročník IV., č. 1 (2006) 


2005

Ročník III., č. 2 (2005)


Úvodník – Editorial
  4 Úvodník, Žatečka, Luděk | pdficon
Články
  5-20 Karel IV. a jeho pojetí vladařského majestátu, Havlíček, Jakub | pdficon
  21-31 Príbeh rysa Claudea Lévi-Straussa, Gál, Tomáš | pdficon
  32-57 Čham - několik pohledů na religiózní tantrické tance tibetského buddhismu, Trávníček, Kryštof | pdficon
Polemika
  58-62 Poznámka k problému redukcionismus v Eliadově antiredukcionismu, Fujda, Milan | pdficon
Recenze
  63-64 Konference "Náboženství a věda", Rozehnalová, Jana | pdficon
  64-66 Náboženství a tělo, Brožková, Kristýna; Kutrová, Kateřina | pdficon


Ročník III., č. 1 (2005)


Úvodník – Editorial
  4 Úvodník, Žatečka, Luděk | pdficon
Články
  5-24 Koncepce posvátného prostoru a času v bahijském candomblé, Kozderková, Romana | pdficon
  25-44 Katolická církev a moderní bádání o Janu Husovi, Mečkovský, Robert | pdficon
  45-65 Církevní školství v České republice, Dohnalová, Zdeňka | pdficon
Polemika
  66-67 Jak je to s "vědeckou" nestranností, Kočnar, Ondřej | pdficon
  67-68 Měl by religionista používat rozum?, Kočnar, Ondřej | pdficon
  68-75 Červená šňůrka - od magie ke komerci, Tydlitátová, Věra; Písařová, Petra | pdficon
Recenze
  76-77 Univerzitní knihovna, Oulu, Finsko, Zobačová, Hana | pdficon

 


2004

Ročník II., č. 2 (2004)


Úvodník – Editorial
  4 Úvodník, Vondruška, Oldřich | pdficon
Články
  5-33 Petr a Mojžíš na cestě smíření : formování postoje římskokatolické církve vůči judaismu po II. vatikánském koncilu, Vondruška, Oldřich | pdficon
  34-46 Svoboda a identita v současném individualismu, Kylián, Petr | pdficon
  47-57 Náboženství a internet, Zbíral, David | pdficon
Knihovny
  58-59 Knižnica Stredoeurópskej univerzity v Budapešti (Central European University Library), Metyková, Monika | pdficon
Anketa
  60-62 Anketa: Islám v brněnských ulicích, Růžičková, Markéta; Kutrová, Kateřina | pdficon


Ročník II., č. 1 (2004)


Úvodník – Editorial
  4 Úvodník, Vondruška, Oldřich | pdficon
Články
  5-21 Mešita : islámská architektura v České republice, Smažilová, Markéta | pdficon
  22-30 Trofóniova věštírna v Lebadei, Sitárová, Markéta | pdficon
  31-48 Svátek budoucího buddhy Maitréji v tradici školy gelugpa, Zdražilová, Renata | pdficon
Anketa
  49-51 Anketa: Jak se dívají na studium religionistiky studenti 3. ročníku?, Žatečka, Luděk | pdficon
Recenze
  52 [Pavlincová, Helena; Horyna, Břetislav, ed. Judaismus, křesťanství, islám], Baroň, Přemysl | pdficon
  52-54 Mezinárodní konference "Náboženství a jídlo", Pardubice, 26. a 27.10.2004, Havlíček, Jakub | pdficon
  54-55 Bavorská státní knihovna v Mnichově (BSB), Vondruška, Oldřich | pdficon

 


2003

Ročník I., č. 1 (2003)


Úvodník – Editorial
  4 Úvodník, Vondruška, Oldřich | pdficon
Studentské práce
  5-17 Religiozita a reprodukční chování, Kirchner, Filip | pdficon
  18-27 Obzor znovu nalezený - bádání o vysněném Tibetu, Rozehnalová, Jana | pdficon
  28-44 Bódhisattva Džizó, Lánská, Eva | pdficon
  45-57 Smrt a umírání v tibetském buddhismu : (fakta, souvislosti a metodologické problémy), Lichtenbergová, Lenka | pdficon
  58-85 Úloha augustiniánského kláštera na Starém Brně v kulturním a politickém životě Moravy v 19. století, Dohnal, Přemysl | pdficon
Knihovny
  86-88 Knihovna v Marburgu, Vondrušová, Lenka | pdficon
Recenze
  89 [Bromley, David G.; Melton, J. Gordon, ed. Cults, religion, and violence], Petřicová, Jana | pdficon
Konference a výstavy
  90-91 Mezinárodní emailové konference podporované Evropskou asociací pro studium náboženství (EASR), Vondrušová, Lenka | pdficon
  91-92 Zpráva z 9. ročníku konference Církev a stát, Baroň, Přemysl | pdficon
  92-93 Ganéša: bůh se sloní hlavou : výstava v Etnologickém muzeu v Berlíně, 26. září 2003 - 1. února 2004, Petřicová, Jana | pdficon
Ankety
  94-95 Anketa na brněnských ulicích : pojem "religionistika" v představách běžného občana, Tesař, Pavel; Hrubá, Lucie | pdficon
  95-98 "Mezi religionisty" : otázky studentům I. ročníku religionistiky, Baroň, Přemysl; Petřicová, Jana | pdficon
Ostatní
  99-103 Hermetismus, neohermetismus a okultismus, Baroň, Přemysl; Kováč, Martin | pdficon
  104-105 Básně, Schüch, David | pdficon


Ročník I., č. 0 (2003)


Úvodník – Editorial
  4 Úvodník | pdficon
Práce
  5-13 Tára - náboženská bytost v kontextu tibetského buddhismu, Tesař, Pavel | pdficon
  14-24 Islám v České republice po roce 1989, Nosková, Martina | pdficon
  25-35 K definici náboženství v sociálních vědách, Vido, Roman | pdficon
Přehledy
  36-51 Vliv novoplatonismu na renesanční křesťanství: náhrobek Julia II., Šrámková, Karin | pdficon
Výstavy
  52 Stálá expozice afrického umění na Pražském hradě, Vondruška, Oldřich | pdficon
Recenze
  53 [Ridley, Matt. Genom: životopis lidského druhu v třiadvaceti kapitolách], Schüch, David | pdficon
Knihovny
  54 Knihovny ve Vídni, Hrubá, Lucie; Tesař, Pavel | pdficon