O časopisu

Sacra je recenzovaný odborný religionistický časopis vydávaný od roku 2003 ve spolupráci s Ústavem religionistiky FF MU. Jsou vydávána dvě čísla ročně.

Hlavním cílem časopisu je poskytnout prostor pro publikování studií, rozhledů a odborných esejů, glos a komentářů, polemik, rozhovorů, recenzí i zpráv studentům magisterského, doktorského, ale i bakalářského studia z oblasti akademického studia náboženství. Výsledkem aktivit Sacra je šíření povědomí o kvalitních či perspektivních studentských vědeckých počinech na poli současné české, slovenské i světové religionistiky.

ISSN: 1214-5351 (print)

ISSN: 2336-4483 (online)


Kde je časopis k dispozici

Veškeré publikované texty od roku 2003 jsou nyní volně ke stažení ve formátu PDF prostřednictvím Digitální knihovny FF MU. Aktuální číslo v tištěné podobě si lze také zdarma vyzvednout na nástěnce Ústavu religionistiky FF MU a na dalších místech:

  • nástěnka Ústavu religionistiky FF MU
  • pracovna doktorandů na Ústavu religionistiky FF MU v Brně
  • krajské a vědecké knihovny ČR

Redakční rada

Výkonným orgánem Sacra je redakční rada, která je složena ze studentů bakalářského, magisterského a doktorského stupně religionistiky z různých pracovišť v České republice. Její konkrétní personální obsazení je průběžně obměňováno a noví členové jsou vybíráni na základě usnesení stávajících členů RR.

Šéfredaktorka: Tereza Menšíková (ÚR FF MU Brno)

Výkonný redaktor: Dan Řezníček (ÚR FF MU Brno)

Členové redakční rady: Tomáš Janků (FF UPOL Olomouc), Jan Král (ÚR FF MU Brno), Vít Marša (ÚR FF MU Brno), Matouš Mokrý (ČEgÚ FF UK Praha), Jana Nenadalová (ÚR FF MU Brno), Adéla Petřeková (ÚR FF MU Brno), Michal Puchovský (ÚR FF MU Brno), Jan Trtílek (ÚR FF MU Brno), František Válek (ÚFaR FF UK Praha)

Minulými předsedy byli Václav Ketman, Miroslav Vrzal, Olga Čejková, Vojtěch Kaše, Eva Kundtová Klocová, Radek Kundt, Aleš Chalupa, Luděk Žatečka a Oldřich Vondruška.