Připravujeme

Roč. 19, č. 2 (2021) - Conference ROAR - Resistance to Order and Authority in Religion

Číslo 2/2021 časopisu Sacra představí příspěvky přednesené na mezinárodní doktorské konferenci ROAR 2020 - Resistance to Order and Authority in Religion, která proběhla 15.-17. října 2020 pod hlavičkou organizační skupiny univerzitních pracovišť: Center for Religious Studies (CEU), Ústav religionistiky (MUNI), a Center for Religious Studies (ELTE). Editorem tematického čísla je redaktor Jan Trtílek (ÚR FF MU Brno).

Více o proběhlé konferenci najdete zde.


Roč. 20, č. 1 (2022) - "Bohové, démoni a lidé východního Středomoří ve starověku"

Přijímáme příspěvky zaměřené na pojetí božství, vztahy mezi bohy a lidmi, role božstev v rituálu, konkrétní božské či démonické postavy pantheonů, proměny pantheonů v průběhu dějin, monotheismy v kontextu polytheistického okolí a další související témata týkající se kultur Egypta, Syropalestiny, Mezopotámie, Turecka a jiných oblastí východního Středomoří od nejstarších historických dob po dobu pozdní antiky. Editory tematického čísla jsou redaktoři František Válek (ÚFaR FF UK Praha) a Matouš Mokrý (ČEgÚ FF UK Praha).

Své příspěvky posílejte do 30. 11. 2021.