Slavica litteraria


1 / 2020

Obsah
Články – Articles
 7-22Lyrický svet "stola a interiéru" : topos vo veciach "spredmetnenej" každodennosti v slovenskej poézii od 60. rokov 20. storočia po súčasnosť Rédey, Zoltán | pdficon
 23-35Obraz města v románech dvou spisovatelek slovanského původu : Praha Daniely Hodrové a Bělehrad Svetlany Velmarové-Jankovićové Kočevski, Ivana | pdficon
 37-42Домінанти і перспективи постмодерної літератури і теоретичного її осмислення Najenko, Mychajlo | pdficon
 43-52"Při takovém pohledu člověk téměř zapomene na tichou vlast." : slovinští spisovatelé – pražští studenti a doktorandi Smolej, Tone | pdficon
 53-68Predmarčni pesnik, politik in prevajalec Anastazij Grün kot mecen na Kranjskem Žigon, Tanja | pdficon
 69-80Postavy Němců v současné české próze Kučera, Petr | pdficon
 81-91Современный человек-творец в романе "Аномалия Камлаева" Сергея Самсонова Rubcova, Natal'ja Sergejevna | pdficon
Materiály a diskuse – Materials and discussions
 93-98Literárny historik Vladimír Petrík medzi nami Žemberová, Viera | pdficon
 99-106Claude Kastler – představitel slavistiky a propagátor českého jazyka ve Francii Nosková, Milena | pdficon
 107-115Translating Holan's major works Paliga, Sorin | pdficon
Recenze – Reviews
 117-121Hyperlexikon jako pozvání k reflexi problémů literární vědy Kučera, Petr | pdficon
 122-123Komplexní monografie Pospíšil, Ivo | pdficon
 124-126Korešpondencia T. G. Masaryka so Slovákmi Zelenková, Anna | pdficon
 127-128Genéza a hodnoty literatúry a kultúry národného spoločenstva Žemberová, Viera | pdficon
 129-132Moderní revue a česká dekadence: přínosná studie a několik problémových okruhů Pospíšil, Ivo | pdficon
 133-135Příspěvek k teorii kulturní paměti (kanonizace národních básníků) Zelenka, Miloš | pdficon
 136-138Za lidskou důstojnost Mikulášek, Alexej | pdficon
Glosy a zprávy – Glosses and reports
 139-141Národné a postnárodné rámce v európskych literatúrach Kállay, Kristína; Kubriczká, Lenka | pdficon
 142-144Druhé brněnské kolokvium o Leskovovi s pozadím Pospíšil, Ivo | pdficon
 145-146Ivanu Dorovskému ad honorem : kolokvium k 85. narozeninám Pospíšilová, Jana | pdficon
 147-148Nový časopis o literatúrach a kultúrach strednej Európy Zelenková, Anna | pdficon