Slavica litteraria


1 / 2022

Obsah
 7Editorial | pdficon
Články – Articles
 9-14Několik úvodních slov a reflexí k dvojímu výročí F. M. Dostojevského (1821–1881) Pospíšil, Ivo | pdficon
 15-23Разговор о Фёдоре Достоевском Heller, Leonid; Mnich, Roman | pdficon
 25-47Достоевский в англоязычной аудитории : опыт преподавания "Преступления и наказания" британским студентам Tabachnikova, Olga | pdficon
 49-60Риторика Ф. Достоевского-публициста ("Дневник писателя") : к вопросу о коммуникативных особенностях стиля Urtminceva, Marina Genrichovna | pdficon
 61-70Переводческий опыт Достоевского : у истоков становления авторского метода Červyns'ka, Ol'ha V'jačeslavìvna; Dzyk, Roman | pdficon
 71-84Al'fred Bem sur Dostoevskij : de la biographie au dictionnaire : l'influence de la psychanalyse dans les études littéraires Cirac, Stephanie | pdficon
 85-94Вопросы самоубийства в произведении Достоевского "Кроткая" :(психологический подход) Lekeš, Patrik | pdficon
 95-110Вариации "мистической реальности" Федора Достоевского в романе Sous le soleil de Satan Жоржа Бернаноса Dzyk, Roman | pdficon
Materiály a diskuse – Materials and discussions
 111-124Městský a vesnický kulturní areál : diachronie a synchronie toposu a literatury Pospíšil, Ivo | pdficon
 125-147Na obranu bezvládí : literatura bulharského anarchistického exilu po roce 1944 Mikulecký, Jakub | pdficon
Jubilea a nekrology – Anniversaries and obituaries
 149-160Poctivá služba literatuře, jejím autorům a vědě o ní Pavera, Libor | pdficon
 161-165Marie Sobotková opět jubilující Fiala, Jiří | pdficon
 167-171Energie laskavosti - Энергия доброты : uzavřený příběh Ludmily Norajrovny Budagovové (1932–2022) Blümlová, Dagmar | pdficon
Recenze – Reviews
 173-174Průřez dílem znalkyně české literatury Pospíšil, Ivo | pdficon
 175-181Medzi skutočnosťou, slovom a časom Žemberová, Viera | pdficon
 182-184Ruština za války a revoluce Zelenka, Miloš | pdficon
 185-188I tylko szok, i wstręt, i pustka : o mrocznym obliczu literatury czeskiej Woźniak, Kamila | pdficon
 189-193Zlom epoch v ruské literatuře (1800) : problém redukce složitější reality Pospíšil, Ivo | pdficon
 194-195Literárna komparatistika z pohľadu poľského komparatistu Andrzeja Hejmeja Štangová, Lenka | pdficon
 196-197Imagologicky o spirituálnej tvorbe Hrešková, Sylvia | pdficon
 198-201Dvě komplexní monografie : o tzv. postkomunistickém způsobu psaní a Sorokinových diskursech (preference, metodologie, žánr) Pospíšil, Ivo | pdficon
Zprávy – Reports
 202-203Postřehy k VI. kongresu českých slavistů (20.–21. 10. 2021) Sommer, Jaroslav | pdficon
 204-205Vedecká konferencia Megatrends and Media 2021 Mierková, Dóra | pdficon