Slavica litteraria


2 / 2022

Obsah
Články – Articles
7-19Przewóz Andrzeja Stasiuka w kontekście zwrotu ludowego w humanistyce Janiec-Nyitrai, Agnieszka | pdficon
21-33Daniel v jame levovej : (k jednej epizóde z dejín slovenského nadrealizmu) Teplan, Dušan | pdficon
35-50Obrazy asimilace a sebeuvědomování Židů v prózách Vojtěcha Rakouse a Oty Pavla Kučera, Petr | pdficon
51-61"Wiedza" starego poety : wokół Wierszy ostatnich Czesława Miłosza Borkowski, Andrzej | pdficon
63-82Sorokinův román Doktor Garin jako sequel Pešková, Michaela | pdficon
83-98Ikonická triáda škodcu v slovenskej verzii rozprávkového typu ATU 301 Pažitná, Bernadette | pdficon
99-109Poznámky o jedné romantické literární linii Všetička, František | pdficon
Materiály a diskuse – Materials and discussions
111-129Nové perspektivy výzkumu života a díla Gustawa Morcinka Martinek, Libor | pdficon
131-144Role polyfonie v románu Orfografija Foltýn, Jan | pdficon
145-154Moravské lidové písně kosmické Fiala, Jiří | pdficon
Jubilea a nekrology – Anniversaries and obituaries
155-162František Všetička devadesátiletý Pavera, Libor | pdficon
163-164Na památku Darka Dolinara (1942–2022) Juvan, Marko | pdficon
165-167Památce Ally Vladimirovny Zločevské (1951–2022) Pospíšil, Ivo | pdficon
Recenze – Reviews
169-172Znalec slovanského Východu o mysticích Pospíšil, Ivo | pdficon
173-174Intertextualita v imagologických reflexiách Tkáč-Zabáková, Lenka | pdficon
175-177Slovenská literatúra v preklade do španielskeho jazyka a jej recepcia Bojničanová, Renáta | pdficon
178-185Osobitý diskurs o románu: problémy a úskalí Pospíšil, Ivo | pdficon
186-189Univerzitní bádání na přelomu 19. a 20. století: Graz – Ljubljana – Bratislava Kučera, Petr | pdficon
190-194Nazretie do slavistického literárnovedného výskumu Žemberová, Viera | pdficon
195-197Kompozice české prózy šedesátých let 20. století a její širší souvislosti Pospíšil, Ivo | pdficon
198-201K potenciálu modernity v literárnovednom výskume Hajdučeková, Ivica | pdficon
Zprávy – Reports
202-205XXIII. světový kongres AILC/ICLA v Tbilisi Zelenka, Miloš | pdficon
206-207Česko-slovenské vzťahy a kultúra v interdisciplinárnom prístupe Holec, Roman | pdficon
208-209Proměny Dialogu kultur Sommer, Jaroslav | pdficon