Slavica litteraria


2 / 2020

Obsah
Články – Articles
 7-25One century of English translations of Ján Kollár (1832–1931) Andričík, Marián | pdficon
 27-37Образ Иисуса Христа в тексте и контексте романа "На ножах" Н. С. Лескова Starygina, Natal'ja N. | pdficon
 39-60Židovská literatura bez uvozovek : koncepce literatury tří identit Mikulášek, Alexej | pdficon
 61-73Aplikácia metód kognitívneho výskumu na hraniciach literatúry a filmu : Ted Chiang – Príbeh tvojho života a jeho konceptuálne metafory Getlík, Peter | pdficon
 75-83Славянские проповедники Константин и Мефодий и их наследие в интерпретации палеослависта Йозефа Вашицы Pavera, Libor | pdficon
 85-96Ilustracje Stanisława Haykowskiego w powieści Ferdynanda Ossendowskiego Pod sztandarami Sobieskiego Gorczyca, Wojciech | pdficon
 97-109Město jako domov a znázornění jeho vlivu na formování národní identity v současné ukrajinské literatuře Kuznietsova, Krystyna | pdficon
 111-126The representation of the Operation Anthropoid in selected works Sağlam, Büke | pdficon
Materiály a diskuse – Materials and discussions
 127-136K poválečnému vývoji polské prózy Všetička, František | pdficon
 137-148Fiodor Michajlovič Dostojevskij – téma a postava Žemberová, Viera | pdficon
 149-157Aktuálne podoby literárnej tvorivosti autorov s rôznorodou väzbou na békešskočabiansky región Šenkár, Patrik | pdficon
Jubilea a nekrology – Anniversaries and obituaries
 159-161Stanislav Rakús – jubileum medzi textom a jeho teóriou Žemberová, Viera | pdficon
 163-169Za prof. dr. Hanou Voisine-Jechovou Pospíšil, Ivo | pdficon
 171-172Památce Grzegorze Gazdy Pospíšil, Ivo | pdficon
Recenze – Reviews
 173-177Kniha o lyrice jako koncepce, výzva a malé americko-české srovnání Pospíšil, Ivo | pdficon
 178-180Arturo Cronia, slavista európskeho formátu Di Vico, Paolo | pdficon
 181-183Světová literatura v diskusi Pokrivčák, Anton; Zelenka, Miloš | pdficon
 184-186Pohľady na diela zo slovenskej literárnej a výtvarnej scény Mihalková, Gabriela | pdficon
 187-192Ivan Cankar (1876–1918) a kontexty jeho díla : potřeba širších pohledů Pospíšil, Ivo | pdficon
 193-194O knize k jubileu Václava Štěpánka: Od moravských luk k balkánským horám Mikulecký, Jakub | pdficon
 195-197Žánr biografie v ruské tradici i v zahraniční literatuře Vágnerová, Marta | pdficon
Glosy a zprávy – Glosses and reports
 198-201Od maja 1968 do novembra 1989: Transformacije sveta, literature in teorie Juvan, Marko | pdficon
 202-204Jazyky a literatura Židů z interdisciplinární perspektivy Kučera, Petr | pdficon