: Připravované číslo 2016/2

Připravované podzimní číslo Slavica litteraria 2/2016 bude tematicky věnováno metodologickým otázkám slavistiky a vymezení předmětu slavistického bádání, oborovým perspektivám areálového pojetí, ale i zhodnocení a návratům do dějin slovanské filologie (např. otázky českého strukturalismu) a bude navazovat na mezinárodní kolokvium Slavistika v současném světě (8. 9. 2015), uspořádaném Ústavem slavistiky FF MU v Brně ve spolupráci s Českou asociací slavistů, jehož se zúčastnila asi dvacítka slavistů z osmi zemí.