: Nové číslo Slavica litteraria 2017/2

Aktuální číslo časopisu Slavica litteraria 2017/2 obsahuje kromě běžných oddílů recenzních, jubilejních, jednoho nekrologu a zpráv a glos zejména vědecké studie pokrývající podstatné sféry mezinárodní literárněvědné  slavistiky. Na jedné straně to jsou přehodnocující analýzy vztahující se k jevům slavistické minulosti, na straně druhé je to zkoumání poněkud zasutých témat a osobností, současně však také nové pohledy na žhavou současnost. Svazek tak obepíná celou problematiku, jíž slavistika nepřestává být klíčovou disciplínou humanitních věd.