: Nové číslo Slavica litteraria 2018, č. 2

Přítomné číslo je orientováno jednak na obecné teoretické a poetologické otázky, jednak na genologii a motiviku, přičemž všechny studie mají komparativní ráz, jak je pro toto periodikum charakteristické. Najdeme tu práci o imagologii, srovnávací text polského rusisty o motivu okna a zrcadla u Zinaidy Gippiusové a Mariny Cvetajevové, o žánru balady jako prototextu předlohy filmové adaptace, práci slovenské literární historičky o Mahenově dramatu Janošík v česko-slovenských souvislostech, analýzu básně Borise Pasternaka, srovnání slovenské a italské industrializované literatury a reflexi názorů E. M. Forstera na ruský román. V oddíle Materiály a diskuse zaujmou hutné komentáře k produkci literárních vědců z Nového Sadu a k dílu Bruna Schulze, další tradiční oddíl jubileí a nekrologů pojednává o životním jubileu Viery Gašparíkové a o básníkovi a překladateli Juraji Andričíkovi. V rubrice recenzí a zpráv je dominantním tématem střední Evropa, počínaje recenzemi na publikaci M. C. Putny, na slovanské modernizace, na edici Romana Jakobsona a konče zprávou o dějinách středoevropských univerzit aj. Číslo uzavírá informace o setkání na počest již zmíněného životního jubilea Viery Gašparíkové.

Číslo je dostupné online v Digitální knihovně FF MU: https://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/138593.