: Vychází nové číslo Slavica litteraria (2019, č. 1)

První číslo roku 2019 přináší studie odlišné tematicky, ale také metodologickými koncepcemi. Kromě nových žánrů spjatých s novými technologiemi tu najdeme i tradiční analýzy literární tvorby, vědecké srovnání biografií dvou světových filologů, areálové pojetí kultur z hraniční oblasti a analýzu literatury národnostní menšiny, literární reflexi národnostních konfliktů i transcendenci literatury směrem k divadlu a filmu i osobnostní přínos k dávnému jazykovému sporu. Další oddíly časopisu obsahují pojednání o průniku jedné starozákonní tradice v moderní ruské próze, stať k jubileu brněnského slavisty, oddíly recenzí a zpráv kriticky informují o klíčových událostech literárněvědné slavistiky.