: Nové číslo Slavica litteraria (2019, č. 2)

Slavica litteraria č. 2/2019 obsahuje studie ovlivněné filozofií, politologií nebo komparativními přístupy nebo spojené s aktuálními společenskými událostmi od duchovní poezie k hledání kořenů postsekularity v české meziválečné literatuře přes srbský osud Hovorů s T. G. M., k česko-slovenským vztahům a jihoslovanskému kulturnímu areálu, včetně zajímavé diskuse o teorii světové literatury na XXII. kongresu ICLA/AILC v Macau, studie z kompoziční poetiky české a polské prózy 60. let 20. století. Najdeme tu i nekrolog, recenze na knihy o slovanských literaturách a střední Evropě a soubor postřehů z XVI. mezinárodného sjezdu slavistů v Bělehradě a z lublaňského sympozia o
Matiji Murkovi.