: Vyšlo nové číslo Slavica Litteraria (2/2020)

Druhé číslo časopisu Slavica Litteraria za rok 2020 přináší sérii článků napsaných česky, anglicky, slovensky a rusky, které jsou zaměřeny na široké rozpětí literárních jevů, hlavně ve srovnávací perspektivě, od prvních anglických překladů Jana/Jána Kollára až k městu jako faktoru utváření ukrajinské identity. Centrální místo tu zaujímá koncepční příspěvek o židovské literatuře v rámci tří identit a aplikace kognitivní metody na literárněvědnou interpretaci konkrétního textu, stejně jako pojednání o Vašicově interpretaci postav slovanských věrozvěstů Konstantina a Metoděje nebo nápaditý článek o postavě Ježíše Krista v románu Na nože/Na nožach ruského spisovatele, který se v poslední době dostal do módy, Nikolaje Leskova; najdeme tu i polonistickou studii z generální komparatistiky (malířství a literatura). V oddíle Materiály a diskuse se nacházejí texty o Dostojevském, o poválečné polské próze, pojednání o minoritních literaturách; následuje oddíl Jubilea a nekrologyrecenzní oddíl pokrývá rozsáhlou problematiku od světové literatury přes dílčí témata slovanských literatur až po žánr biografie. Dvě zprávy se týkají světové transformace a jazyka a literatury Židů v interdisciplinárním kontextu.