Aktuální číslo

2 / 2020

 
Články – Articles
  7-25 One century of English translations of Ján Kollár (1832–1931) Andričík, Marián | pdficon
  27-37 Образ Иисуса Христа в тексте и контексте романа "На ножах" Н. С. Лескова Starygina, Natal'ja N. | pdficon
  39-60 Židovská literatura bez uvozovek : koncepce literatury tří identit Mikulášek, Alexej | pdficon
  61-73 Aplikácia metód kognitívneho výskumu na hraniciach literatúry a filmu : Ted Chiang – Príbeh tvojho života a jeho konceptuálne metafory Getlík, Peter | pdficon
  75-83 Славянские проповедники Константин и Мефодий и их наследие в интерпретации палеослависта Йозефа Вашицы Pavera, Libor | pdficon
  85-96 Ilustracje Stanisława Haykowskiego w powieści Ferdynanda Ossendowskiego Pod sztandarami Sobieskiego Gorczyca, Wojciech | pdficon
  97-109 Město jako domov a znázornění jeho vlivu na formování národní identity v současné ukrajinské literatuře Kuznietsova, Krystyna | pdficon
  111-126 The representation of the Operation Anthropoid in selected works Sağlam, Büke | pdficon
Materiály a diskuse – Materials and discussions
  127-136 K poválečnému vývoji polské prózy Všetička, František | pdficon
  137-148 Fiodor Michajlovič Dostojevskij – téma a postava Žemberová, Viera | pdficon
  149-157 Aktuálne podoby literárnej tvorivosti autorov s rôznorodou väzbou na békešskočabiansky región Šenkár, Patrik | pdficon
Jubilea a nekrology – Anniversaries and obituaries
  159-161 Stanislav Rakús – jubileum medzi textom a jeho teóriou Žemberová, Viera | pdficon
  163-169 Za prof. dr. Hanou Voisine-Jechovou Pospíšil, Ivo | pdficon
  171-172 Památce Grzegorze Gazdy Pospíšil, Ivo | pdficon
Recenze – Reviews
  173-177 Kniha o lyrice jako koncepce, výzva a malé americko-české srovnání Pospíšil, Ivo | pdficon
  178-180 Arturo Cronia, slavista európskeho formátu Di Vico, Paolo | pdficon
  181-183 Světová literatura v diskusi Pokrivčák, Anton; Zelenka, Miloš | pdficon
  184-186 Pohľady na diela zo slovenskej literárnej a výtvarnej scény Mihalková, Gabriela | pdficon
  187-192 Ivan Cankar (1876–1918) a kontexty jeho díla : potřeba širších pohledů Pospíšil, Ivo | pdficon
  193-194 O knize k jubileu Václava Štěpánka: Od moravských luk k balkánským horám Mikulecký, Jakub | pdficon
  195-197 Žánr biografie v ruské tradici i v zahraniční literatuře Vágnerová, Marta | pdficon
Glosy a zprávy – Glosses and reports
  198-201 Od maja 1968 do novembra 1989: Transformacije sveta, literature in teorie Juvan, Marko | pdficon
  202-204 Jazyky a literatura Židů z interdisciplinární perspektivy Kučera, Petr | pdficon