: Studia archaeologica Brunesia (2016/1)

Nejnovější číslo časopisu Studia archaeologica Brunesia (2016/1) obsahuje příspěvky zaměřené na témata od pravěku až po novověk. Tematicky převažují příspěvky využívající poznatky spolupracujících přírodovědných disciplín. Zajímavou výjimkou je příspěvek věnující se archeologickému výzkum z pohledu archivních pramenů.