: Studia archaeologica Brunesia (2016/2)

Aktuálně připravované číslo časopisu Studia archaeologica Brunesia 2016/2 přinese poznatky z archeologických výzkumů z neolitu, eneolitu a doby bronzové. Tematicky z archeologie a antropologie.