Distribuce

Tištěnou verzi časopisu Studia archaeologica Brunensia je možné objednat / zakoupit:

  • v knihovně Ústavu archeologie a muzeologie, Arna Nováka 1, 602 00 Brno, macholdova@philmunicz
  • Knihkupectví Hany Smílkové, FF MU, Veveří 26, 602 00 Brno; knihysmilkova@atlas.cz; http://www.knihysmilkova.cz


Kontakt pro zájemce o mezinárodní výměnu publikací:

Mezinárodní výměna publikací
Ústřední knihovna
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
Arna Nováka 1
602 00 Brno
E-mail: exchange@phil.muni.cz


Elektronická verze
Studia archaeologica Brunensia je dostupná v Digitální knihovně FF MU: https://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/115867.