Studia historica Brunensia


1 / 2022

Obsah

 5-21S iluzí za novým životem : agitace pro vystěhovalectví do USA v habsburské monarchii Boček, Martin | pdficon
 23-56"Já chci staré věci zachovat a zařídím museum v domě..." : domovy Libuše Bráfové jako místa osobní a národní paměti Máša, Pavel | pdficon
 57-68Konštrukcia slovenskej identity v komunite reemigrantov z Bukoviny do ČSR Richtáriková, Tereza | pdficon
 69-96Obraz domova v denících čs. legionářů Varaďa, Ondřej | pdficon
 97-112"...tá snaha za vždy väčšou dokonalosťou – to je naše šťastie." : Dohnányho vízia Slovenska (1920) ako príklad modernej utópie Pavlovkinová, Blažena | pdficon
 113-132Hledání ztraceného domova : emigrantka Hélène Iswolsky a její kritika "sovětského humanismu" Foletti, Karolina | pdficon
 133-153Franco-Belgian comic books/bandes dessinées in the 20th century and how they depict the ideal of a happy home Eichberger, Vanja | pdficon
 155-174Door-to-door agitation : home as a political tool in the Stalinist Budapest (1948–1953) Huhák, Heléna | pdficon
 175-194Care at home : voluntary care in the lives of those who provide and need help in three (post)socialist states Hachmeister, Maren | pdficon
 195-212Home is where the people rules! : the idea of socialist Heimat and its emotional regime in the GDR Schütz, Johannes | pdficon
 213-232Dvojí pojetí národní identity : Erazim Kohák a Pavel Tigrid Jenšíková, Tereza | pdficon
 233-253Recepce ideje státu jako šťastného domova v náboženských obcích Církve československé v Brně v letech 1948–1960 Marša, Jakub | pdficon
 255-267Protifrancouzský diskurz v Československu v 60. letech 20. století Hromek, Martin | pdficon
 269-282Na počátku byl domov : fenomén domova jako inspirační zdroj jednání některých členů Opus bonum Bakeš, Ondřej | pdficon