Studia historica Brunensia


1 / 2021

Obsah

 5Jaroslav Schaller a historická topografie Bárta, Stanislav | pdficon
 7-29Mezi výchovou, vědou, úřadem i řeholí. Život a dílo Jaroslava Schallera a jeho místo v české topografii a řádové historiografii Bartůšek, Václav | pdficon
 31-52První staletí evropských topografických a historickogeografických prací Semotanová, Eva | pdficon
 53-69Cesty české a moravské topografie Sviták, Zbyněk | pdficon
 71-98"Přehledný místopis země české". Topografické dílo rolníka a politika Jana Bartáka z Kaliště u Ondřejova Šulc, Jaroslav | pdficon
 99-114Řehoř Wolny (1793–1871), rajhradský benediktin a jeho přispění k obecné a církevní topografii Moravy Jordánková, Hana; Maňas, Vladimír; Sulitková, Ludmila | pdficon
 115-123K otázce skutečného využití dotazníků pro text Schallerovy Topografie Řezníček, Michal | pdficon
 125-132Česká a moravská města a místa 18. a 19. století v obrazech. Typologie "obrazových topografií" Chodějovská, Eva | pdficon
 133-142Schallerova Topographie jako pramen heraldiky Novotný, Robert R. | pdficon
 143-166Fotografie jako zrcadlo historické podoby měst (na příkladu Brandýsa nad Labem a Staré Boleslavi) Pátrová, Karin | pdficon
 167-178Zmapování panství Šebetov v polovině 18. století Novotná, Dana | pdficon
 179-194Cirkevná topografia mesta Nitry – vyriešená neznáma Keresteš, Peter | pdficon
 195-214Sociální analýza měšťanských domácností jako zvláštní úkol historické městské topografie (Český Brod v době Jaroslava Schallera) Mrvík, Vladimír Jakub | pdficon
 215-225Nejnovější výzkumy starých cest na Turnovsku a ve středním Pojizeří. Perspektivy a komplikace Sajbt, Jiří Zoul | pdficon
 227-243Církevní topografie středověkých Čech Projekt databázového zpracování: aktuální stav Zilynská, Blanka; Synovcová Borovičková, Jana | pdficon
 245-312Dobrušský děkanát a jeho klérus do roku 1436 Nečada, Václav | pdficon