Mezigenerační učení mezi matkou a dcerou

Lenka Kamanová

Abstrakt


Příspěvek se zabývá mezigeneračním učením v rodině. Nejprve je představen koncept mezigeneračního učení v rodině a jeho souvislosti. Následně je popsán metodologický postup a výsledky kvalitativního výzkumného šetření, které bylo zaměřeno na mezigenerační učení mezi matkou a dcerou, konkrétně pak na faktory, které ovlivňují jejich vzájemné učení.


Klíčová slova


mezigenerační učení; mezigenerační učení v rodině; generace v rodině; matka; dcera

Celý článek:

PDF

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

BOSTROM, A. K. Lifelong learning, intergenerational learning and social capital – from theory to practise [online]. Stockholm: Institute of International Education, 2003 [cit. 2009-15-02]. Dostupné z: http://www.interped.su.se/publications/Bostromno.61.pdf.

BOŘILOVÁ, K. Soužití a vztahy dvou generací v rodině. Brno: Masarykova univerzita, 2002, 143 s.

FISCHER, T. (Ed.) Intergenerational learning in Europe – policies, programmes, political guidance. Final report [online]. Erlangen: University of Erlangen-nuremberg, 2008, 40 s. [cit. 2009-15-04]. Dostupné z: http://www.eagle-project.eu/welcome-to-eagle/final-report.pdf/view.

FRANZ, J. Generations learning together: sustainability [online]. 2007 [cit. 2009-15-03]. Dostupné z: http://www.nuigalway.ie/dern/documents/48_julia_franz.pdf.

HAGESTAD, G., HErloFson, k. Micro and macro perspectives on intergenerational relations and transfers in Europe [online]. 2006 [cit. 2009-09-03]. Dostupné z: http://www.un.org/esa/population/meetings/Proceedings_EGM_Mex_2005/hagestad.pdf.

HATTON-YEO, A. The Eeagle toolkit for intergenerational activities. Erlangen: University of

Erlangen-nuremberg, 2008 [cit. 2009-19-04]. Dostupné z: http://www.eagle-project.eu/welcome-to-eagle/out-now-eagle-toolkit-for-intergenerational-activities.

CHERRI, H. CH. Y. Intergenerational learning in Hong Kong: A narrative inquiry [online]. University of Nottingham, 2008, 352 s. [cit. 2008-15-11]. Dostupné z: http://etheses.nottingham.ac.uk/486/1/Cherri_Ho_EdD_Thesis_2008.pdf.

JANE, B., ROBBINS, J. Intergenerational learning: grandparents teaching everyday concepts in science

and technology [online]. Victoria: Monash University, 2007, 13 s. [cit. 2008-6-7].

KAMANOVÁ, l. Mezigenerační učení v rodině mezi matkou a dcerou. Diplomová práce. Brno:

Masarykova univerzita, 2009, 96 s.

Národní z práva o rodině [online]. Praha: MPsV čr, 2004, 226 s. [cit. 2009-03-07]. Dostupné z: http://www.mpsv.cz/files/clanky/899/zprava_b.pdf.

PRŮCHA, J. Moderní pedagogika. Praha: Portál, 2005, 481 s. ISBN 80-7367-047-X.

SANCHÉZ, M. Challenges to Intergenerational studies [online]. Journal of Intergenerational Studies, 2006, roč. 4, č. 2, s. 107–110 [cit. 2008-11-12]. Dostupné z: http://dx.doi.org/10.1300/J194v04n02_09.

STROM, R. D., STROM, S. K. Intergenerational learning and harmony [online]. Educational Gerontolog y, 2000, roč. 26, č. 26, s. 261–283 [cit. 2008-11-12]. Dostupné z: http://www.eric.ed.gov/ErICWebPortal/custom/portlets/recordDetails/detailmini.jsp?_nfpb=true&_&Er ICExt search _ searchVa lue _ 0=EJ607615&Er ICExt search _ searchType _0=no&accno=EJ607615 .

TAHERA, A. et al. Intergenerational learning between children and grandparents. 2005, 10 s. Dostupné

z: http://ecr.sagepub.com/cgi/reprint/5/3/219.
 


Časopis Ústavu pedagogických věd FF MU.

Výkonná redakce: Klára Šeďová, Roman Švaříček, Zuzana Šalamounová, Martin Sedláček, Karla Brücknerová, Petr Hlaďo.

Redakční rada: Milan Pol (předseda redakční rady), Gunnar Berg, Michael Bottery, Hana Cervinkova, Theo van Dellen, Eve Eisenschmidt, Peter Gavora, Yin Cheong Cheng, Miloš Kučera, Adam Lefstein, Sami Lehesvuori, Jan Mareš, Jiří Mareš, Jiří Němec, Angelika Paseka, Jana Poláchová Vašťatková, Milada Rabušicová, Alina Reznitskaya, Michael Schratz, Martin Strouhal, Petr Svojanovský, António Teodoro, Tony Townsend, Anita Trnavčevič, Jan Vanhoof, Arnošt Veselý, Kateřina Vlčková, Eliška Walterová.

Časopis vydává čtyři čísla ročně.

ISSN 1803-7437 (print), ISSN 2336-4521 (online)