What Can Be Better Than the Best?

Klára Šeďová

Abstrakt


Lefstein, A., Snell, J. (2014). Better than “best practice”: Developing teaching and learning through dialogue. London: Routledge.

https://doi.org/10.5817/SP2014-4-9

Celý článek:

PDF (English)

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Alexander, R. (2006). Towards dialogic teaching: rethinking classroom talk. Cambridge: Dialogos.

Mehan, H. (1979). Learning lessons: Social organisation in the classroom. Cambridge: Harvard University Press.

Mercer, N., & Howe, C. (2012). Explaining the dialogic processes of teaching and learning: The value and potential of sociocultural theory. Learning, Culture and Social Interaction, 1(1) 12–21. | DOI 10.1016/j.lcsi.2012.03.001
 


Časopis Ústavu pedagogických věd FF MU.

Výkonná redakce: Klára Šeďová, Roman Švaříček, Zuzana Šalamounová, Martin Sedláček, Karla Brücknerová, Petr Hlaďo.

Redakční rada: Milan Pol (předseda redakční rady), Gunnar Berg, Michael Bottery, Hana Cervinkova, Eve Eisenschmidt, Peter Gavora, Yin Cheong Cheng, Miloš Kučera, Adam Lefstein, Sami Lehesvuori, Jan Mareš, Jiří Mareš, Jiří Němec, Angelika Paseka, Jana Poláchová Vašťatková, Milada Rabušicová, Alina Reznitskaya, Michael Schratz, Martin Strouhal, Petr Svojanovský, António Teodoro, Tony Townsend, Anita Trnavčevič, Jan Vanhoof, Arnošt Veselý, Kateřina Vlčková, Eliška Walterová.

Časopis vydává čtyři čísla ročně.

ISSN 1803-7437 (print), ISSN 2336-4521 (online)