Zamlčené hodnocení: zpětná vazba ve výukové komunikaci na druhém stupni základní školy

Klára Šeďová, Roman Švaříček

Abstrakt


Text představuje empirickou studii, která na základě dat z terénního výzkumu popisuje mechanismy po- skytování z pětné vazby ve výukové komunikaci na druhém stupni základní školy. Ukazuje, že z pětná vazba má sice své pevné místo v komunikační struktuře, avšak je jí vlastní jistá vyprázdněnost, neboť učitelé jeví tendenci vyhýbat se explicitním hodnotícím výrokům.


Klíčová slova


zpětná vazba; hodnocení; výuková komunikace; koncept lešení

Celý článek:

PDF

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

ALEXANDER, R. Towards dialogic teaching. Rethinking classroom talk. Cambridge: Dialogos, 2006. ISBN 0-9546943-3-3.

ANDERSON, l. W., KRATHWOHL, D. r. a kol. (Eds.). A Taxonomy for Learning, Teaching and Assessing. A Revision of Bloom’s Taxonomy of Educational Objectives. new York: Longman, 2001. 352 s. IsBn 0-321-08405-5.

APPLEBEE, A. N., LANGER, J., NYSTRAND, M., GAMORAN, A. Discussion-Based Approaches to Developing Understanding: Classroom Instruction and student Performance in Middle and High school English. American Educational Research Journal, 2003, roč. 40, č. 3, s. 685–730. ISSN 0002-8312.

BLOOM, B. S., HASTINGS, J. T., MADAUS, G. F. Handbook on formative and summative evaluation of student learning. New York: McGraw-Hill, 1971. ISBN 978-0-07006-11-4.

BRUNER, J. s. Actual minds, possible worlds. Cambridge: Harvard University Press, 1986. ISBN 06-740-0365-9.

BRUNER, J. S., RATNER, N. Games, social exchange and the acquisition of language. Journal of Child Language, 1978, roč. 5, č. 5, s. 391–401. ISSN 0305-0009.

GAYLE, B. M., PREISS, r. W., ALLEN, M. How Effective Are Teacher-Initiated Classroom Questions in Enhancing student learning? In GAYlE, B. M., PRESS, R. W., BURRELL, N., ALLEN, M. (Eds.). Classroom Communication and Instructional Processes. Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates, 2006, s. 279–293. ISBN 0-8058-4423-6.

KULIČ, V. Chyba a učení. Praha: SPN, 1971.

LEVINE, H. G. Context and scaffolding in developmental studies of mother-child problem-solving dyads In CHAIKLIN, s., LAVE, J. (Eds.). Understanding practice. Perspectives on activity and context. Cambridge: Cambridge University Press, 1996, s. 306–326. ISBN 978-0-521-55851-8.

MAREŠ, J., KŘIVOHLAVÝ, J. Komunikace ve škole. Brno: Masarykova univerzita, 1995. ISBN 80-210-1070-3.

MAREŠ, J. Možnosti učitele reagovat na individuální styly učení u žáků. Pedagogika, 1994, roč. 44, č. 4, s. 368–376. ISSN 0031-3815.

MArEŠ, J. Styly učení žáků a studentů. Praha: Portál, 1998. ISBN 80-7178-246-7.

MEHAN, H. Learning Lessons. Social Organisation in the Classroom. Cambridge: Harvard University Press, 1979. ISBN 0-674-52015-7.

MERCER, N. Words and Minds. How we use language to think together. London: Routledge, 2000. ISBN 0-415-22476-4.

MEYER, W. U. Indirect Communication About Percieved Ability Estimates. Journal of Educational Psychology. 1982, roč. 74, č. 6, s. 888–897. ISSN 0022-0663.

MYHILL, D., WARREN, P. Scaffolds or straitjackets? Critical moments in classroom discourse. Educational Review, 2005, roč. 58, č. 1, s. 55–69. ISSN 1465-3397.

NINIO, A., BRUNER, J. The achievement and antecedents of labelling. Journal of Child Language, 1978, roč. 5, č. 1, s. l–5. Issn 0305-0009.

PARKER, M., HURRY, J. Teachers’ use of questioning and modeling comprehension skills in primary classrooms. Educational Review, 2007, roč. 60, č. 3, s. 299–314. ISSN 1465-3397.

PETROVÁ, Z., PUPALA, B. K súčasným pedagogickým diskusiám o zóne najbližšieho vývinu. Pedagogika, 2008, roč. 58, č. 2, s. 117–130. ISSN 0031-3815.

SINCLAIR, J. M., COULTHARD, M. Towards an analysis of discourse: the English used by teachers and pupils. London: oxford University Press, 1975. ISBN 0194360113.

SKIDMORE, D. Pedagogy and dialogue. Cambridge Journal of Education, 2006, roč. 37, č. 4, s. 503–514. ISSN 0305-764X.

SLAVÍK, J. Hodnocení v současné škole. Praha: Portál, 1999. ISBN 80-7178-262-9.

SMITH, H., HIGGINS, S. Opening classroom interaction: the importace of feedback. Cambridge Journal of Education, 2006, roč. 37, č. 4, s. 485–502. Issn 0305-764X.

SVATOŠ, T. Snímání a záznam verbální komunikace ve třídě. Pedagogika, 1993, roč. 43, č. 2, s. 165–172. ISSN 0031-3815.

ŠEĎOVÁ, K. Podoby pedagogické komunikace v české škole: intencionální a iluzivní dialog. Pedagogika, 2005, roč. 55, č. 4, s. 368–381. ISSN 0031-3815.

VYGOTSKIJ, l. S. Vývoj vyšších psychických funkcí. Praha: SPN, 1976.

WATZlAWICK, P., BEAVIN BAVELASOVÁ, J. Pragmatika lidské komunikace: interakční vzorce, patologie a paradoxy. Hradec králové: konfrontace, 2000. ISBN 80-8608-804-9.

WELLS, G. Dialogic Enquiry: Towards a Sociocultural Practice and Theory. Cambridge: Cambridge

University Press, 1999. ISBN 0-521-63133-5.
 


Časopis Ústavu pedagogických věd FF MU.

Výkonná redakce: Klára Šeďová, Roman Švaříček, Zuzana Šalamounová, Martin Sedláček, Karla Brücknerová, Petr Hlaďo.

Redakční rada: Milan Pol (předseda redakční rady), Gunnar Berg, Inka Bormann, Michael Bottery, Elisa Calcagni, Hana Cervinkova, Eve Eisenschmidt, Ola Andres Erstad, Peter Gavora, Yin Cheong Cheng, Miloš Kučera, Adam Lefstein, Sami Lehesvuori, Jan Mareš, Jiří Mareš, Jiří Němec, Angelika Paseka, Jana Poláchová Vašťatková, Milada Rabušicová, Alina Reznitskaya, Michael Schratz, Martin Strouhal, Petr Svojanovský, António Teodoro, Tony Townsend, Anita Trnavčevič, Jan Vanhoof, Arnošt Veselý, Kateřina Vlčková, Eliška Walterová.

Časopis vydává čtyři čísla ročně.

ISSN 1803-7437 (print), ISSN 2336-4521 (online)