Pojetí výuky a profesní identita začínajících vysokoškolských učitelů

Klára Šeďová, Roman Švaříček, Jana Sedláčková, Ingrid Čejková, Anna Šmardová, Petr Novotný, Jiří Zounek

Abstrakt


V této studii se zabýváme otázkou, jaké je pojetí výuky u začínajících učitelů na Masarykově univerzitě. Vycházíme z analýzy 19 hloubkových polostrukturovaných rozhovorů se začínajícími učiteli z různých fakult. Identifikujeme různá pojetí výuky, mezi nimiž dominuje důraz na předávání znalostí a interakci se studenty. Vedle toho rozlišujeme různá sebepojetí vysokoškolských učitelů – někteří se definují především jako vědci, jiní jako učitelé, poslední skupina se chápe jako univerzální, vyrovnaně propojující vědu a výzkum. Za hlavní přínos této studie považujeme skutečnost, že se podařilo propojit sebepojetí a pojetí výuky – vědci,učitelé a univerzálové pojímají svoji výuku různě. Respondenti-vědci se soustředí především na předávání poznatků, respondenti-učitelé chápou dobrou výuku jako energii a čas věnovaný studentům a respondenti-univerzálové zdůrazňují praktičnost vědění a cíl motivovat studenty, aby na sobě pracovali sami.

Klíčová slova


vysokoškolská výuka; vysokoškolští učitelé; pojetí výuky; vztah mezi výukou a výzkumem

https://doi.org/10.5817/SP2016-1-2

Celý článek:

PDF

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Akerlind, G. S. (2003). Growing and developing as a university teacher – variation in meaning. Studies in Higher Education, 28(4), 376–390. | DOI 10.1080/0307507032000122242

Anderson, S., & Anderson, B. (2012). Preparation and socialization of the education professoriate: Narratives of doctoral student-instructors. International Journal of Teaching and Learning in Higher Education, 24(2), 239–251.

Austin, A. E. (2002). Preparing the next generation of faculty: Graduate school as socialization to the academic career. The Journal of Higher Education, 73(1), 94–122. | DOI 10.1353/jhe.2002.0001

Bain, K. (2004). What the Best College Teachers Do. Cambridge: Harvard University Press.

Bak, H. J., & Kim, D. H. (2015). Too much emphasis on research? An empirical examination of the relationship between research and teaching in multitasking environments. Research in Higher Education, 56(8), 843–860. | DOI 10.1007/s11162-015-9372-0

Berliner, D. C. (1986). In pursuit of the expert pedagogue. Educational Researcher, 15(7), 5–13. | DOI 10.3102/0013189X015007007

Berliner, D. C. (2000). A personal response to those who bash teacher education. Journal of Teacher Education, 51(5), 358–371. | DOI 10.1177/0022487100051005004

Brew, A. (2010). Imperatives and challenges in integrating teaching and research. Higher Education Research & Development, 29(2), 139–150. | DOI 10.1080/07294360903552451

Day, C. (1999). Developing Teachers. The Challenges of Lifelong Learning. London: Falmer Press.

Devlin, M., & Samarawickrema, G. (2010). The criteria of effective teaching in a changing higher education context. Higher Education Research & Development, 29(2), 111–124. | DOI 10.1080/07294360903244398

Dreyfus, H. L., & Dreyfus, S. E. (1986). Mind over Machine. The Power of Human Intuition and Expertise in the Era of the Computer. Oxford: Blackwell.

Dvořáčková, J., Pabian, P., Smith, S., Stöckelová, T., Šima, K., & Virtová, T. (2014). Politika a každodennost na českých vysokých školách. Praha: Sociologické nakladatelství.

Dytrtová, R. (2008). Začínající učitel: Výsledky výzkumů realizovaných v rámci pregraduální přípravy učitelů. Brno: Tribun EU.

Elton, L. (1986). Research and teaching: Symbiosis or conflict. Higher Education, 15 (3–4), 299–304. | DOI 10.1007/BF00129218

Eraut, M. (1994). Developing Professional Knowledge and Competence. London: Falmer.

Galbraith, C. S., & Merril, G. B. (2012). Faculty research productivity and standardized student learning outcomes in a university teaching environment: A Bayesian analysis of relationships. Studies in Higher Education, 37(4), 469–480. | DOI 10.1080/03075079.2010.523782

Geschwind, L., & Broström, A. (2015). Managing the teaching–research nexus: Ideals and practice in research-oriented universities. Higher Education Research & Development, 34(1), 60–73. | DOI 10.1080/07294360.2014.934332

Golde, C. M. (2008). Applying lessons from professional education to the preparation of the professoriate. New Directions for Teaching and Learning, 113(1), 17–25. | DOI 10.1002/tl.305

Hativa, N. (1997). Teaching in a Research University: Professors' Conceptions, Practices, and Disciplinary Differences. Paper presented at the annual meeting of the American Educational Research Association, Chicago, IL.

Hativa, N., Barak, R., & Simhi, E. (2001). Exemplary university teachers: Knowledge and beliefs regarding effective teaching dimensions and strategies. The Journal of Higher Education, 72(6), 699–729. | DOI 10.2307/2672900

Hattie, J., & Marsh, H. W. (1996). The relationship between research and teaching: A meta-analysis. Review of Educational Research, 66(4), 507–542 | DOI 10.3102/00346543066004507

Healey, M. (2005). Linking research and teaching to benefit student learning. Journal of Geography in Higher Education, 29(2), 183–201. | DOI 10.1080/03098260500130387

Hemer, S. R. (2014). Finding time for quality teaching: An ethnographic study of academic workloads in the social sciences and their impact on teaching practices. Higher Education Research & Development, 33(3), 483–495. | DOI 10.1080/07294360.2013.841647

Henry, M. A. (1994). Differentiating the Expert and Experienced Teacher: Quantitative Differences in Instructional Decision Making. Paper presented at the Annual Meeting of American Educational Research Association.

Iglesias-Martínez, M. J., Lozano-Cabezas, I., & Martinez-Ruiz, M. A. (2014). Listening to the voices of novice lecturers in higher education: A qualitative study. International Journal of Teaching and Learning in Higher Education, 26(2), 170–181.

Juklová, K. (2013). Začínající učitel z pohledu profesního vývoje. Hradec Králové: Gaudeamus.

Kember, D., & Kwan, K. (2000). Lecturers' approaches to teaching and their relationship to conceptions of good teaching. Instructional Science, 28(5), 469–490. | DOI 10.1023/A:1026569608656

Kvale, S. (1996). InterViews. An Introduction to Qualitative Research Interviewing. Thousand Oaks: Sage Publications, Inc.

Kyvik, S. (2013). The academic researcher role: Enhancing expectations and improved performance. Higher Education, 65(4), 525–538. | DOI 10.1007/s10734-012-9561-0

Lowman, J. (1995). Mastering the Techniques of Teaching. San Francisco: Jossey-Bass.

Mägi, E., & Beerkens, M. (2015). Linking research and teaching: Are research-active staff members different teachers? Higher Education, 4, 1–18.

Návrh koncepce rozvoje pedagogických kompetencí akademických pracovníků Masarykovy univerzity. (2015). (Interní dokument Masarykovy univerzity) Brno: Masarykova univerzita.

Oleson, A., & Hora, M. T. (2014). Teaching the way they were taught? Revisiting the sources of teaching knowledge and the role of prior experience in shaping faculty teaching practices. Higher Education, 68(1), 29–45. | DOI 10.1007/s10734-013-9678-9

Pataraia, N., Margaryan, A., Falconer, I., & Littlejohn, A. (2015). How and what do academics learn through their personal networks. Journal of Further and Higher Education, 39 (3), 336–357. | DOI 10.1080/0309877X.2013.831041

Podlahová, L. (2002). Ze studenta učitelem: Student – praktikant – začínající učitel. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.

Podlahová, L. (2004). První kroky učitele. Praha: Triton.

Píšová, M. (1999). Novice Teacher. Pardubice: Univerzita Pardubice.

Shulman, L. S. (2005). Signature pedagogies in the professions. Daedalus, 134(3), 52–59. | DOI 10.1162/0011526054622015

Smith, E., & Smith, A. (2012). Buying-out teaching for research: The views of academics and their managers. Higher Education, 63(4), 455–472. | DOI 10.1007/s10734-011-9452-9

Šeďová, K., & Švaříček, R. (2010). Angažovanost žáků ve výukové komunikaci na druhém stupni základní školy. Pedagogická orientace, 20(3), 24–48.

Šima, K., & Pabian, P. (2013). Ztracený Humboldtův ráj: Ideologie jednoty výzkumu a výuky ve vysokém školství. Praha: Sociologické nakladatelství.

Šimoník, O. (1994). Začínající učitel. Brno: Masarykova univerzita.

Švaříček, R., & Šeďová, K. et al. (2007). Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Pravidla hry. Praha: Portál.

Tierney, W. G. (1997). Organizational socialization in higher education. Journal of Higher Education, 68(1), 1–16. | DOI 10.2307/2959934

Tmej, K. (1980). Uvádění začínajících učitelů základních a středních škol do praxe. Praha: SPN.

Trigwell, K. (2005). Teaching-research relations, cross-disciplinary collegiality and student learning. Higher Education, 49(3), 235–254. | DOI 10.1007/s10734-004-6665-1

Trigwell, K., & Prosser, M. (1996). Changing approaches to teaching: A relational perspective. Studies in Higher Education, 21(3), 275–284. | DOI 10.1080/03075079612331381211

Van Waes, S., Van den Bossche, P., Moolenaar, N. M., De Maeyer, S., & Van Petegem, P. (2015). Know-who? Linking faculty's networks to stages of instructional development. Higher Education, 70(5), 807–826. | DOI 10.1007/s10734-015-9868-8
 


Časopis Ústavu pedagogických věd FF MU.

Výkonná redakce: Klára Šeďová, Roman Švaříček, Zuzana Šalamounová, Martin Sedláček, Karla Brücknerová, Petr Hlaďo.

Redakční rada: Milan Pol (předseda redakční rady), Gunnar Berg, Michael Bottery, Hana Cervinkova, Theo van Dellen, Eve Eisenschmidt, Peter Gavora, Yin Cheong Cheng, Miloš Kučera, Adam Lefstein, Sami Lehesvuori, Jan Mareš, Jiří Mareš, Jiří Němec, Angelika Paseka, Jana Poláchová Vašťatková, Milada Rabušicová, Alina Reznitskaya, Michael Schratz, Martin Strouhal, Petr Svojanovský, António Teodoro, Tony Townsend, Anita Trnavčevič, Jan Vanhoof, Arnošt Veselý, Kateřina Vlčková, Eliška Walterová.

Časopis vydává čtyři čísla ročně.

ISSN 1803-7437 (print), ISSN 2336-4521 (online)