Mocenské konstelace ve výukové komunikaci

Klára Šeďová

Abstrakt


Autorka za tento článek získala Ocenění za pozoruhodnou výzkumně zaměřenou publikaci v kategorii aktuálních časopiseckých článků (2010-2012). Ocenění udělila Česká asociace pedagogického výzkumu (ČAPV) při příležitosti 20. výroční konference ČAPV konané 10. - 12. 9. 2012 v Praze.

Článek je věnován otázce mocenských vztahů mezi učitelem a žáky na druhém stupni základní školy. Rozlišujeme mezi sociální mocí, vázanou na instituci školy, a individuální mocí, vázanou na osobnost a komunikační styl učitele, v realitě však spolu oba tyto typy moci fúzují a nelze je od sebe oddělit. Ačkoli je komunikace ve školní třídě velmi asymetrická, jistou dávkou moci disponují také žáci, kteří mohou být rezistentní vůči požadavkům učitele, nebo dokonce mohou prosazovat svou vlastní agendu a požadavky. Cílem příspěvku je na datech z terénního výzkumu výukové komunikace ukázat, jak se učitelé a žáci vzájemně dostávají do určitých mocenských konstelací podle toho, jak definují a utvářejí své vzájemné vztahy.


Klíčová slova


moc; sociální moc; individuální moc; disciplinační mechanismy; kázeňské techniky; mocenské konstelace

Celý článek:

PDF

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

APPLEBEE, A. N., LANGER, J., NYSTRAND, M., GAMOR AN, A. Discussion-Based Approaches to Developing Understanding: Classroom Instruction and Student Performance in Middle and High School English. American Educational Research Journal, 2003, roč. 40, č. 3, s. 685–730. ISSN 0002-8312.

BALL, S. J. Initiatial encounters in the classroom and the process of establishment. In WOODS, P. Pupil Strategies. Explorations in the Sociolog y of the School. London: Croom Helm, 1980, s. 143–159. ISBN 0-7099-0343-X.

BARQUIST HOGELUCHT, K. S., GEIST, P. Discipline in the Classroom: Communicative Strategies for Negotiating Order. Western Journal of Communication, 1997, roč. 61, č. 1, s. 1–34. ISSN 1057-0314.

BENDL, S. Ukázněná třída aneb Kázeňské minimum pro učitele. Praha: Triton, 2005. ISBN 80-7254-624-4.

BERNSTEIN, B. Pedagogy, Symbolic Control and Identity. London: Taylor and Francis, 1996. ISBN 0-7484-0372-8.

BROPHY, J. Classroom Management as Socializing Students into Clearly Articulated Roles. Journal of Classroom Interaction, 1998, roč. 33, č. 1, s. 41–45. ISSN 0749-4025.

BRUNER, J. S. Actual minds, possible worlds. Cambridge: Harvard University Press, 1986. ISBN 06-740-0365-9.

CANGELOS I, J. S. Strategie řízení třídy. Praha: Portál, 1994. ISBN 80-7178-406-0.

CAZDEN, C. Classroom Discourse. The Language of Teaching and Learning. Portsmouth: Heineman, 1988. ISBN 0-435-08445-3.

FOUCAULT, M. Dohlížet a trestat. Praha: Dauphin, 2000. ISBN 80-86019-96-9.

GOFFMAN, E. Všichni hrajeme divadlo. Praha: Nakladatelství studia Ypsilon, 1999. ISBN 80-902482-4-1.

KAŠČÁK, O. Moc školy. O formativnej sile organizácie. Bratislava: Typi Universitatis Tyrnavensis a Veda, 2006. ISBN 80-224-0905-7.

McCROSKEY, J., RICHMOND, V., McCROSKEY, L. An Introduction to Communication in the Classroom. Boston: Pearsons Education Inc., 2006. ISBN 0-205-39615-1.

MEHAN, H. Learning Lessons. Social Organisation in the Classroom. Cambridge: Harvard University Press, 1979. ISBN 0-674-52015-7.

MERCER, N. Words and Minds. How we use language to think together. London: Routledge, 2000. ISBN 0-415-22476-4.

MERTON , R. K. Sociální struktura a anomie. In MERTON , R. K. Studie ze sociologické teorie. Praha: SLON , 2000. ISBN 80-85850-92-3.

MYHILL , D., WARREN, P. Scaffolds or straitjackets? Critical moments in classroom discourse. Educational Review, 2005, roč. 58, č. 1, s. 55–69. ISSN 1465-3397.

PLAX, T. G., KEARNEY, P., HAYS, E. R., IVEY, M. J. College teacher misbehaviors: What students don’t like about what teachers say and do. Communication Quarterly, 1991, roč. 39, č. 3, s. 309–324. ISSN 1057-0314.

RICHMOND, V., ROACH, D. Power in the Classroom: Seminal Studies. In RICHMON D, V., McCROSK EY, J. Power in the Classroom: Communication, Control and Concern. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, 1992, s. 47–66. ISBN 0-8058-1027-7.

SMITH, H., HIGGINS, S. Opening classroom interaction: the importace of feedback. Cambridge Journal of Education, 2006, roč. 36, č. 4, s. 485–502. ISSN 0305-764X.

ŠEĎOVÁ, K. Co víme o výukovém dialogu? Studia paedagogica, 2009, roč. 14, č. 2, s. 11–28. ISSN 1803-7437.

ŠEĎOVÁ, K., ŠVAŘÍČEK, R. Angažovanost žáků ve výukové komunikaci na druhém stupni základní školy. Pedagogická orientace, 2010a, roč. 20, č. 3, s. 24–48. ISSN 1211-4669.

ŠEĎOVÁ, K., ŠVAŘÍČEK, R. Zamlčené hodnocení. Zpětná vazba ve výukové komunikaci na druhém stupni základní školy. Studia paedagogica, 2010b, roč. 15, č. 2, s. 61–86. ISSN 1803-7437.

VALIŠOVÁ, A. a kol. Autorita jako pedagogický problém. Praha: Karolinum, 1998. ISBN 80-7184-624-4.

Velký sociologický slovník. Praha: Karolinum, 1996. ISBN 80-7184-311-3.

VERKUYTEN, M. Making Teachers Accountable for Students’ Disruptive Classroom Behaviour. British Journal of Sociolog y of Education, 2002, roč. 23, č. 1, s. 107–122. ISSN 0142-5692.

WATZLAWICK, P., BEAVIN BAVELASOVÁ, J. Pragmatika lidské komunikace: interakční vzorce, patologie a paradoxy. Hradec Králové: Konfrontace, 2000. ISBN 80-8608-804-9.

WHITINGTON , J. B., MURR AY, V. O. Teachers’ View on School Discipline: a theoretical framework. Cambridge Journal of Education, 1994, roč. 24, č. 2, s. 261–276. ISSN 0305-764X.

WOODS, P. The Divided School. London: Routledge, 1979. ISBN 0-7100-0124-X.

ZUCKERMAN, J. T. Classroom Management in Secondary Schools: A Study od Student Teachers’ Successful Strategies. American Secondary Education, 2007, roč. 35, č. 2, s. 4–16. ISSN 0003-1003.
 


Časopis Ústavu pedagogických věd FF MU.

Výkonná redakce: Klára Šeďová, Roman Švaříček, Zuzana Šalamounová, Martin Sedláček, Karla Brücknerová, Petr Hlaďo.

Redakční rada: Milan Pol (předseda redakční rady), Gunnar Berg, Inka Bormann, Michael Bottery, Elisa Calcagni, Hana Cervinkova, Eve Eisenschmidt, Ola Andres Erstad, Peter Gavora, Yin Cheong Cheng, Miloš Kučera, Adam Lefstein, Sami Lehesvuori, Jan Mareš, Jiří Mareš, Jiří Němec, Angelika Paseka, Jana Poláchová Vašťatková, Milada Rabušicová, Alina Reznitskaya, Michael Schratz, Martin Strouhal, Petr Svojanovský, António Teodoro, Tony Townsend, Anita Trnavčevič, Jan Vanhoof, Arnošt Veselý, Kateřina Vlčková, Eliška Walterová.

Časopis vydává čtyři čísla ročně.

ISSN 1803-7437 (print), ISSN 2336-4521 (online)