Implementace prvků dialogického vyučování v rámci mikrovyučování u studentů učitelství přírodovědných předmětů

Petr Sucháček

Abstrakt


Předkládaná studie se zabývá otázkou, zda jsou studenti učitelství v závěrečné fázi své pregraduální přípravy schopni aplikovat principy dialogického vyučování do praxe, a to v kontextu výuky přírodovědných předmětů. V rámci povinně-volitelného kurzu byli studenti nejprve teoreticky seznámeni s vybranými prvky dialogického vyučování (otevřené otázky, follow-up/uptake, triadická interakce), následně zhlédli a společně s vyučující kurzu analyzovali ukázky výuky, ve kterých byly principy aplikovány, aby konečně měli za úkol připravit a realizovat vlastní výstup (= mikrovyučování: 15 minut výuky pro spolužáky v kurzu), v rámci něhož využijí právě principy dialogického vyučování. Z mikrovyučování byl pořízen videozáznam a společně se skupinovou z pětnou vazbou (mluvenou i psanou) se stal podkladem pro psanou reflexi každého studenta. Na základě observační mikroanalýzy videozáznamů a tematické analýzy reflexí bylo z jištěno, jak a za jakých podmínek se studentům ne/podařilo naplnit dialogické zadání. V závěru studie jsou diskutovány také obecnější přesahy směřující do sféry pregraduálního vzdělávání učitelů.

Klíčová slova


dialogické vyučování; mikrovyučování; pregraduální vzdělávání učitelů; komunikační přístup; výuková komunikace

https://doi.org/10.5817/SP2016-3-5

Celý článek:

PDF

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Alexander, R. (2006). Towards Dialogic Teaching. York: Dialogos.

Allen, D., & Eve, A. (1968). Microteaching. Theory into Practice, 7(5), 181–185.

Applebee, A. N., Langer, J., Nystrand, M., & Gamoran, A. (2003). Discussion-based approaches to developing understanding: Classroom instruction and student performance in middle and high school English. American Educational Research Journal, 40(3), 685–730. | DOI 10.3102/00028312040003685

Arsal, Z. (2014). Microteaching and pre-service teachers' sense of self-efficacy in teaching. European Journal of Teacher Education, 37(4), 453–464. | DOI 10.1080/02619768.2014.912627

Bakir, S. (2014). The effect of microteaching on the teaching skills of pre-service science teacher. Journal of Baltic Science Education, 13(6), 789–801.

Benton-Kupper, J. (2001). The microteaching experience: Student perspectives. Education, 121(4), 830–835.

Bransford, J., Darling-Hammond, L., & LePage, P. (2005). Introduction. In L. DarlingHammond & J. Bransford (Eds.), Preparing Teachers for a Changing World: What Teachers Should Learn and Be Able to Do (s. 1–39). San Francisco: Jossey-Bass.

Caughlan, S., Juzwik, M., Borsheim-Black, C., Kelly, S., & Fine, J. G. (2013). English teacher candidates developing dialogically organized instructional practices. Research in the Teaching of English, 47(3), 212–246.

Cornelius-White, J. (2007). Learner-centered teacher-student relationships are effective: A meta-analysis. Review of Educational Research, 77(1), 113–143. | DOI 10.3102/003465430298563

Darling-Hammond, L. (2006). Constructing 21st-century teacher education. Journal of Teacher Education, 57(3), 300–314. | DOI 10.1177/0022487105285962

Donnelly, R., & Fitzmaurice, M. (2011). Towards productive reflective practice in microteaching. Innovations in Education and Teaching International, 48(3), 335–346. | DOI 10.1080/14703297.2011.593709

Fernández, C., & Chokshi, S. (2002). A practical guide to translating lesson study for a U.S. setting. Phi Delta Kappan, 84(2), 128–135. | DOI 10.1177/003172170208400208

Fernández, M. L., & Robinson, M. (2006). Prospective teachers' perspectives on microteaching lesson study. Education, 127(2), 203–215.

Furtak, E. M., & Shavelson, R. J. (2009). Guidance, conceptual understanding, and student learning: An investigation of inquiry-based teaching in the US. In T. Janik & T. Seidel (Eds.), The Power of Video Studies in Investigating Teaching and Learning in the Classroom (s. 181–205). Munich: Waxmann.

Gavora, P. (2005). Učitel a žáci v komunikaci. Brno: Paido.

Grossman, P. (2005). Research on pedagogical approaches in teacher education. In M. Cochran-Smith & K. M. Zeichner (Eds.), Studying Teacher Education (s. 425–476). Washington, D.C.: American Educational Research Association.

Honigsfeld, A., & Schiering, M. (2004). Diverse approaches to the diversity of learning styles in teacher education. Educational Psychology, 24(4), 487–508. | DOI 10.1080/0144341042000228861

Hübelová, D., Janík, T., & Najvar, P. (2008). Pohledy na výuku zeměpisu na 2. stupni základní školy: Souhrnné výsledky CPV videostudie zeměpisu. Orbis Scholae, 2(1), 53–72.

Chin, C. (2007). Teacher questioning in science classrooms: Approaches that stimulate productive thinking. Journal of Research in Science Teaching, 44(6), 815–843. | DOI 10.1002/tea.20171

Janík, T., Janíková, M., Najvar, P., & Najvarová, V. (2008). Pohledy na výuku fyziky na 2. stupni základní školy: Souhrnné výsledky CPV videostudie fyziky. Orbis Scholae, 2(1), 29–52.

Janík, T., & Miková, M. (2006). Videostudie. Výzkum výuky založený na analýze videozáznamu. Brno: Paido.

Janík, T., Slavík, J., Mužík, V., Trna, J., Janko, T., Lokajíčková, V., Lukavský, J., Minaříková, E., Sliacky, J., Šalamounová, Z., Šebestová, S., Vondrová, N., & Zlatníček, P. (2013). Kvalita (ve) vzdělávání: Obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky. Brno: Masarykova univerzita.

Johnson, D. W., Johnson, R. T., & Smith, K. A. (1998). Cooperative learning returns to college: What evidence is there that it works? Change, 30(4), 25–35. | DOI 10.1080/00091389809602629

Kagan, D. (1992). Professional growth among preservice and beginning teachers. Review of Educational Research, 62(2), 129–169. | DOI 10.3102/00346543062002129

Kane, R., Sandretto, S., & Heath, C. (2002). Telling half the story: A critical review of research on the teaching beliefs and practices of university academics. Review of Educational Research, 72(2), 177–228. | DOI 10.3102/00346543072002177

Kiemer, K., Gröschner, A., Pehmer, A. K., & Seidel, T. (2015). Effects of a classroom discourse intervention on teachers' practice and students' motivation to learn mathematics and science. Learning and Instruction, 35(1), 94–103. | DOI 10.1016/j.learninstruc.2014.10.003

Kpanja, E. (2001). A study of the effects of video tape recording in microteaching training. British Journal of Educational Technology, 32(4), 483–486. | DOI 10.1111/1467-8535.00215

Lehesvuori, S., & Viiri, J. (2015). Od teorie k praxi: Od plánování dialogického vyučování k jeho reflexi. Studia paedagogica, 20(2), 9–31. | DOI 10.5817/SP2015-2-2

Lehesvuori, S., Viiri, J., & Rasku-Puttonen, H. (2011). Introducing dialogic teaching to science student teachers. Journal of Science Teacher Education, 22(8), 705–727. | DOI 10.1007/s10972-011-9253-0

Lemke, J. L. (1990). Talking Science: Language, Learning and Values. Norwood: Ablex Publishing Company.

Mareš, J. (1976). Využití televizní techniky v přípravě učitelů. Pedagogika, 26(4), 443–453.

Mareš, J., & Křivohlavý, J. (1995). Komunikace ve škole. Brno: Masarykova univerzita.

Mercer, N., Dawes, L., & Staarman, K. (2009). Dialogic teaching in the primary science classroom. Language and Education, 23(4), 353–369. | DOI 10.1080/09500780902954273

Mergler, A. G., & Tangen, D. (2010). Using microteaching to enhance teacher efficacy in pre-service teachers. Teaching Education, 21(2), 199–210. | DOI 10.1080/10476210902998466

Molinari, L., & Mameli, C. (2013). Process quality of classroom discourse: Pupil participation and learning opportunities. International Journal of Educational Research, 62, 249–258. | DOI 10.1016/j.ijer.2013.05.003

Mortimer, E. F., & Scott, P. (2003). Meaning Making in Science Classrooms. Milton Keynes: Open University Press.

Nystrand, M., Gamoran, A., Kachur, R., & Prendergast, C. (1997). Opening Dialogue. Understanding the Dynamics of Language and Learning in the English Classroom. New York, London: Teachers College Press.

Peters, E. E. (2010). Shifting to a student-centered science classroom: An exploration of teacher and student changes in perceptions and practices. Journal of Science Teacher Education, 21(3), 329–349. | DOI 10.1007/s10972-009-9178-z

Race, P. (2001). The Lecturer's Toolkit: A Practical Guide to Learning, Teaching and Assessment. Abingdon: Routledge Falmer.

Scott, P., & Ametller, J. (2007). Teaching science in a meaningful way: Striking a balance between 'opening up' and 'closing down' classroom talk. School Science Review, 88(324), 77–83.

Scott, P., Ametller, J., Mortimer, E. F., & Emberton, J. (2010). Teaching and learning disciplinary knowledge. In K. Littleton & C. Howe (Eds.), Educational Dialogues: Understanding and Promoting Productive Interaction (s. 322–337). London: Routledge.

Scott, P., Mortimer, E. F., & Aguiar, D. G. (2006). The tension between authoritative and dialogic discourse: A fundamental characteristic of meaning making interactions in high school science lessons. Science Education, 90(4), 605–631. | DOI 10.1002/sce.20131

Schön, D. (1983). The Reflective Practitioner: How Professionals Think in Action. New York: Basic Books.

Sinclair, J., & Coulthard, M. (1975). Towards an Analysis of Discourse: The English Used by Teachers and Pupils. London: Oxford University Press.

Slavík, J., & Schmidtová, Š. (2001). Analýza komunikace ve výuce výtvarné výchovy (srovnání výzkumů z let 1989–1992 a 1999–2000). In P. Květoň & H. Lukášová-Kantorková (Eds.), Nové možnosti vzdělávání a pedagogický výzkum. Sborník z 9. celostátní konference ČAPV s mezinárodní účastí (s. 384–389). Ostrava: Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita.

Spilková, V. (1995). Gradace praktické přípravy, "reflektivní praxe" v novém modelu přípravy na PedF UK. In V. Jůva (Ed.), Teorie v pedagogické praxi, praxe v pedagogické teorii v učitelském studiu. Sborník příspěvků z celostátního semináře, Šlapanice u Brna, 7. a 8. února 1995 (s. 62–65). Brno: Paido.

Spilková, V. (Ed.). (2004). Současné proměny vzdělávání učitelů. Brno: Paido.

Starý, K., Dvořák, D., Greger, D., & Duschinská, K. (2012). Profesní rozvoj učitelů. Podpora učitelů pro zlepšování výsledků žáků. Praha: Karolinum.

Svatoš, T. (1997). Od mikrovyučování k mikrovýstupové praxi. Pedagogická orientace, 7(4), 24–28.

Šeďová, K., Sedláček, M., & Švaříček, R. (2016). Teacher professional development as a means of transforming student classroom talk. Teaching and Teacher Education, 57, 14–25. | DOI 10.1016/j.tate.2016.03.005

Šeďová, K., Sucháček, P., & Majcík, M. (2015). Kdopak to mluví? Participace žáků ve výukové komunikaci na druhém stupni základní školy. Pedagogika, 65(2), 143–162.

Šeďová, K., Švaříček, R., & Šalamounová, Z. (2012). Komunikace ve školní třídě. Praha: Portál.

Švec, V. (1999). Pedagogická příprava budoucích učitelů: Problémy a inspirace. Brno: Paido.

Teo, P. (2016). Exploring the dialogic space in teaching: A study of teacher talk in the pre-university classroom in Singapore. Teaching and Teacher Education, 56, 47–60. | DOI 10.1016/j.tate.2016.01.019

Webb, N. (2009). The teacher's role in promoting collaborative dialogue in the classroom. British Journal of Educational Psychology, 79(1), 1–28. | DOI 10.1348/000709908X380772

Zormanová, L. (2009). Gender ve vzdělávání dětí a mládeže na ZŠ: Srovnání míry aktivity chlapců a dívek ve výuce občanské výchovy na základní škole (dizertační práce). Brno: Pedagogická fakulta MU.
 


Časopis Ústavu pedagogických věd FF MU.

Výkonná redakce: Klára Šeďová, Roman Švaříček, Zuzana Šalamounová, Martin Sedláček, Karla Brücknerová, Petr Hlaďo.

Redakční rada: Milan Pol (předseda redakční rady), Gunnar Berg, Michael Bottery, Hana Cervinkova, Theo van Dellen, Eve Eisenschmidt, Peter Gavora, Yin Cheong Cheng, Miloš Kučera, Adam Lefstein, Sami Lehesvuori, Jan Mareš, Jiří Mareš, Jiří Němec, Angelika Paseka, Jana Poláchová Vašťatková, Milada Rabušicová, Alina Reznitskaya, Michael Schratz, Martin Strouhal, Petr Svojanovský, António Teodoro, Tony Townsend, Anita Trnavčevič, Jan Vanhoof, Arnošt Veselý, Kateřina Vlčková, Eliška Walterová.

Časopis vydává čtyři čísla ročně.

ISSN 1803-7437 (print), ISSN 2336-4521 (online)