Editorial

Roman Švaříček

Abstrakt


...

Celý článek:

PDF (English)

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Bruner, J. S. (1986). Actual minds, possible worlds. Cambridge: Harvard University Press.

Corsaro, W. A., & Fingerson, L. (2006). Development and Socialization in Childhood. In John Delamater (ed.). Handbook of Social Psycholog y (p. 125–155).

James, A., Jenks, C. and Prout, A. (1998). Theorizing childhood. Cambridge: Polity Press.

James, A. (2007). Giving Voice to Children's Voices: Practices and Problems, Pitfalls and Potentials. American Anthropologist, 109(2), 261–272. | DOI 10.1525/aa.2007.109.2.261

Mayall, B. (2002). Towards a sociolog y of childhood: thinking from children's lives. Buckingham: Open University Press.

Piaget, J. (1997). The moral judgment of the child. New York: Free Press Paperbacks.

Qvortrup, J. (1985). Placing children in the division of labour. In Family and economy in modern society, Edited by Close, P. and Collins, R. (129–145). London: Macmillan.

Riessman, C. K. (2008). Narrative Methods for the Human Sciences. London: Sage.

Rogoff, B. (2003). The cultural nature of human development. New York: Oxford University Press.

Sisk-Hilton, S., & Meier, D. R. (2017). Narrative inquiry in early childhood and elementary school: Learning to teach, teaching well. New York: Routledge.

Tisdall, E. K. M., and Punch, S. (2012). Not so 'new'? Looking critically at childhood studies. Children's Geographies, 10(3), 249–264. | DOI 10.1080/14733285.2012.693376

Vygotsky, L. S. (1978). Mind in society. Cambridge: Harvard University Press.
 


Časopis Ústavu pedagogických věd FF MU.

Výkonná redakce: Klára Šeďová, Roman Švaříček, Zuzana Šalamounová, Martin Sedláček, Karla Brücknerová, Petr Hlaďo.

Redakční rada: Milan Pol (předseda redakční rady), Gunnar Berg, Michael Bottery, Hana Cervinkova, Theo van Dellen, Eve Eisenschmidt, Peter Gavora, Yin Cheong Cheng, Miloš Kučera, Adam Lefstein, Sami Lehesvuori, Jan Mareš, Jiří Mareš, Jiří Němec, Angelika Paseka, Jana Poláchová Vašťatková, Milada Rabušicová, Alina Reznitskaya, Michael Schratz, Martin Strouhal, Petr Svojanovský, António Teodoro, Tony Townsend, Anita Trnavčevič, Jan Vanhoof, Arnošt Veselý, Kateřina Vlčková, Eliška Walterová.

Časopis vydává čtyři čísla ročně.

ISSN 1803-7437 (print), ISSN 2336-4521 (online)