Narrative Inquiry: A Classroom Full of Researchers

Ingrid Čejková

Abstrakt


BOOK REVIEW
Sisk-Hilton, S., & Meier, D. R. (2017). Narrative inquiry in early childhood and elementary school: Learning to teach, teaching well. New York: Routledge.


Celý článek:

PDF (English)

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Bruner, J. S. (1986). Actual minds, possible worlds. Cambridge: Harvard University Press.

Chatman, S. (2008). Příběh a diskurs. Narativní struktura v literatuře a filmu. [Story and Discourse: Narrative Structure in fiction and Film]. Brno: Host.

Corsaro, W. A. (2015). The sociology of childhood. Thousand Oaks: Sage.

Herman, D., Jahn, M., & Ryan, M. L. (Eds.). (2008). Routledge encyclopedia of narrative theory. New York: Routledge.

Riessman, C. K. (2008). Narrative methods for the human sciences. Los Angeles: Sage.

Rudduck, J. (2007). Student voice: Student engagement, and school reform. In D. Thiessen & A. Cook-Sather (Eds.), International handbook of student experience in elementary and secondary school (p. 587–610). Dordrecht: Springer.

Shön, D. A. (1983). The reflective practitioner: How professionals think in action. New York: Basic Books.

Sisk-Hilton, S., & Meier, D. R. (2017). Narrative inquiry in early childhood and elementary school: Learning to teach, teaching well. New York: Routledge.
 


Časopis Ústavu pedagogických věd FF MU.

Výkonná redakce: Klára Šeďová, Roman Švaříček, Zuzana Šalamounová, Martin Sedláček, Karla Brücknerová, Petr Hlaďo.

Redakční rada: Milan Pol (předseda redakční rady), Gunnar Berg, Michael Bottery, Hana Cervinkova, Theo van Dellen, Eve Eisenschmidt, Peter Gavora, Yin Cheong Cheng, Miloš Kučera, Adam Lefstein, Sami Lehesvuori, Jan Mareš, Jiří Mareš, Jiří Němec, Angelika Paseka, Jana Poláchová Vašťatková, Milada Rabušicová, Alina Reznitskaya, Michael Schratz, Martin Strouhal, Petr Svojanovský, António Teodoro, Tony Townsend, Anita Trnavčevič, Jan Vanhoof, Arnošt Veselý, Kateřina Vlčková, Eliška Walterová.

Časopis vydává čtyři čísla ročně.

ISSN 1803-7437 (print), ISSN 2336-4521 (online)