Sociální sítě autorů publikujících v pedagogických vědách v letech 2009–2013: exploratorní analýza

Libor Juhaňák

Abstrakt


Cílem exploratorně orientované studie je zmapovat sociální sítě autorů a publikačních zdrojů v pedagogických vědách v letech 2009–2013. Studie je založena na metodologii analýzy sociální sítě (social network analysis – SNA), která začíná získávat stále větší pozornost i v kontextu českého pedagogického výzkumu. V rámci studie jsou využita data z hodnocení výsledků výzkumných organizací, která jsou v ČR pravidelně shromažďována za účelem národního hodnocení výzkumných institucí. Článek předkládá hlavní z jištění exploratorní analýzy a dává k dispozici doplňující interaktivní nástroje pro další průzkum dat.

Klíčová slova


publikace; spoluautorství; analýza sociální sítě; pedagogický výzkum

https://doi.org/10.5817/SP2017-1-2

Celý článek:

PDF

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Abbasi, A., Chung, K. S. K., & Hossain, L. (2012). Egocentric analysis of coauthorship network structure, position and performance. Information Processing and Management, 48(4), 671–679.

Alhajj, R., & Rokne, J. (Eds.). (2014). Encyclopedia of social network analysis and mining. New York: Springer.

Almende, B. V., & Thieurmel, B. (2016). visNetwork: Network Visualization using 'vis.js' Library. R package version 1.0.1. Dostupné z https://CRAN.R-project.org/package=visNetwork

Bastian, M., Heymann, S., & Jacomy, M. (2009). Gephi: An open source software for exploring and manipulating networks. Příspěvek prezentovaný na konferenci International AAAI Conference on Weblogs and Social Media (ICWSM) 2009, 17–20 May 2009, San Jose, CA, USA.

Bellotti, E. (2012). Getting funded. Multi-level network of physicists in Italy. Social Networks, 34(2), 215–229. | DOI 10.1016/j.socnet.2011.12.002

Blondel, V. D., Guillaume, J. L., Lambiotte, R., & Lefebvre, E. (2008). Fast unfolding of communities in large networks. Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment, 2008(10). doi: 10.1088/1742-5468/2008/10/P10008 | DOI 10.1088/1742-5468/2008/10/P10008

Bordons, M., Aparicio, J., González-Albo, B., & Díaz-Faes, A. A. (2015). The relationship between the research performance of scientists and their position in co-authorship networks in three fields. Journal of Informetrics, 9(1), 135–144. | DOI 10.1016/j.joi.2014.12.001

Bourdieu, P. (1986). The forms of social capital. In J. G. Richardson (Ed.), Handbook of theory and research for the sociology of education (s. 241–258). New York: Greenwood.

Carolan, B. V. (2013). Social network analysis and educational research: Theory, methods, and applications. Thousand Oaks: SAGE Publications.

Csardi, G., & Nepusz, T. (2006). The igraph software package for complex network research. InterJournal Complex Systems, 1695. Dostupné z http://igraph.org

Daly, A. J. (Ed.). (2010). Social network theory and educational change. Cambridge: Harvard Education Press.

Jacomy, M., Venturini, T., Heymann, S., & Bastian, M. (2014). ForceAtlas2, a continuous graph layout algorithm for handy network visualization designed for the Gephi software. PLoS ONE, 9(6). doi:10.1371/journal.pone.0098679 | DOI 10.1371/journal.pone.0098679

Jurajda, Š., Kozubek, S., Münich, D., & Škoda, S. (2016). Oborová publikační výkonnost pracovišť výzkumných organizací v České republice v letech 2009–2013. Praha: Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i. Dostupné z http://idea.cerge-ei.cz/files/IDEA_Studie_8_2016_Publikacni_vykonnost_2009_2013/files/downloads/IDEA_Studie_8_2016_Publikacni_vykonnost_2009_2013.pdf

Kaščák, O., Pupala, B., Lehotská, V., & Zápotočná, O. (2015). Predškolská a elementárna pedagogika a jej medzinárodná akceptácia: Portrét jednej slovenskej slabosti. Orbis scholae, 9(1), 119–138. | DOI 10.14712/23363177.2015.75

Li, E. Y., Liao, Ch. H., & Yen, H. R. (2013). Co-authorship networks and research impact: A social capital perspective. Research Policy, 42(9), 1515–1530. | DOI 10.1016/j.respol.2013.06.012

Lin, N. (2001). Social capital: A theory of social structure and action. New York: Cambridge University Press.

Mareš, J. (2010). Publikování výsledků výzkumu a vykazování výsledků výzkumu na českých vysokých školách. Pedagogika, 60(3/4), 342–345.

Mareš, J., & Honsnejmanová, I. (2011). Diskuse o pedagogických časopisech v České republice. Pedagogická orientace, 21(1), 104–113.

Mareš, J., & Stuchlíková, I. (2011). Pedagogické fakulty z pohledu akreditační komise vlády. Pedagogika, 61(4), 383–395.

Moody, J. (2004). The structure of a social science collaboration network: Disciplinary cohesion from 1963 to 1999. American Sociological Review, 69(2), 213–239. | DOI 10.1177/000312240406900204

Průcha, J. (2008). Impakt faktor: Je hodnověrným ukazatelem kvality pedagogické vědy? Pedagogická orientace, 18(2), 111–119.

Průcha, J. (2015). Pedagogické časopisy: Jejich využívání jako informačních zdrojů. Pedagogická orientace, 25(1), 122–130. | DOI 10.5817/PedOr2015-1-122

Putnam, R. D. (1993). Making democracy work: Civic traditions in modern Italy. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Putnam, R. D. (1995). Bowling alone: America's declining social capital. Journal of Democracy, 6(1), 65–78. | DOI 10.1353/jod.1995.0002

R Core Team (2016). R: A language and environment for statistical computing. Vienna: R Foundation for Statistical Computing. Dostupné z https://www.R-project.org/

RStudio Team (2016). RStudio: Integrated development for R. Boston, MA: RStudio, Inc. Dostupné z http://www.rstudio.com/

Servia-Rodríguez, S., Noulas, A., Mascolo, C., Fernández-Vilas, A., & Díaz-Redondo, R. P. (2015). The evolution of your success lies at the centre of your co-authorship network. PLoS ONE, 10(3), 1–19. | DOI 10.1371/journal.pone.0114302

Soukup, P. (2016). Užívání statistické a věcné významnosti v časopise Pedagogická orientace a Pedagogika v posledních deseti letech: Pohled statistika. Pedagogická orientace, 26(2), 182–201. | DOI 10.5817/PedOr2016-2-182

Šeďová, K. (2010). Jaký je současný stav českých pedagogických časopisů? Pedagogika.sk, 1(3), 239–243.

Verleysen, F. T., & Weeren, A. (2016). Clustering by publication patterns of senior authors in the social sciences and humanities. Journal of Informetrics, 10(1), 254–272. | DOI 10.1016/j.joi.2016.01.004

Xie, Y. (2015). DT: A wrapper of the JavaScript library 'DataTables'. R package version 0.1. Dostupné z https://CRAN.R-project.org/package=DT

Zounek, J., & Tůma, F. (2014). Problematika ICT ve vzdělávání v českých pedagogických časopisech (1990–2012). Studia paedagogica, 19(3), 65–87.
 


Časopis Ústavu pedagogických věd FF MU.

Výkonná redakce: Klára Šeďová, Roman Švaříček, Zuzana Šalamounová, Martin Sedláček, Karla Brücknerová, Petr Hlaďo.

Redakční rada: Milan Pol (předseda redakční rady), Gunnar Berg, Michael Bottery, Hana Cervinkova, Theo van Dellen, Eve Eisenschmidt, Peter Gavora, Yin Cheong Cheng, Miloš Kučera, Adam Lefstein, Sami Lehesvuori, Jan Mareš, Jiří Mareš, Jiří Němec, Angelika Paseka, Jana Poláchová Vašťatková, Milada Rabušicová, Alina Reznitskaya, Michael Schratz, Martin Strouhal, Petr Svojanovský, António Teodoro, Tony Townsend, Anita Trnavčevič, Jan Vanhoof, Arnošt Veselý, Kateřina Vlčková, Eliška Walterová.

Časopis vydává čtyři čísla ročně.

ISSN 1803-7437 (print), ISSN 2336-4521 (online)