Kluků je škoda, holky na to nemají: genderové aspekty v hodnocení nejslabších žáků třídy

Anna Drexlerová

Abstrakt


Předložená studie se zabývá prospěchově nejslabšími žáky třídy a mírou jejich participace na výukové komunikaci. Jejím cílem je z jistit, jak učitelka vnímá a hodnotí tyto žáky a zda její hodnocení koresponduje se zapojením žáků do komunikace. K odhalení hodnoticího úsudku byla využita metoda opakovaných polostrukturovaných rozhovorů s učitelkou druhého stupně základní školy. Podoba a frekvence interakcí mezi učitelkou a žáky byla z jišťována strukturovaným pozorováním vyučovacích hodin. Hlavním výsledkem případové studie je z jištění, že učitelka jednak vnímá skupinu s nejslabším prospěchem genderově diferencovaně a jednak se tito žáci diferencovaným z působem projevují v komunikaci. Chlapci jsou ve výuce aktivní a učitelkou jsou označováni jako zvláštní, ve vleku obtížných rodinných situací, které zapříčiňují jejich slabý školní výkon. Naopak dívky jsou komunikačně pasivnější a zároveň jsou učitelkou vnímány jako tiché a hodné, ale bez akademických schopností a bez potenciálu ke zlepšení.

Klíčová slova


prospěch; hodnoticí úsudek učitele; gender; výuková komunikace; diferencované jednání učitele

https://doi.org/10.5817/SP2018-1-2

Celý článek:

PDF

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Babad, E. (2005). Guessing teachers' differential treatment of high- and low-achievers from thin slices of their public lecturing behavior. Journal of Nonverbal Behavior, 29(2), 125–134. | DOI 10.1007/s10919-005-2744-y

Bláha, K., & Šebek, M. (1988). Já – tvůj žák, Ty – můj učitel. Praha: Státní pedagogické nakladatelství.

Bohlmann, N. L., & Weinstein, R. S. (2013). Classroom context, teacher expectations, and cognitive level: Predicting children's math ability judgments. Journal of Applied Developmental Psychology, 34(6), 288–298. | DOI 10.1016/j.appdev.2013.06.003

Bressoux, P., & Pansu, P. (2015). Pupils' self-perceptions: The role of teachers' judgment controlling for big-fish-little-pond effect. European Journal of Psychology of Education, 31(3), 341–357. | DOI 10.1007/s10212-015-0264-7

Campbell, T. (2015). Stereotyped at seven? Biases in teacher judgement of pupils' ability and attainment. Journal of Social Policy, 44(3), 517–547. | DOI 10.1017/S0047279415000227

Canal, L., Bonini, N., Micciolo, R., & Tentori, K. (2012). Consistency in teachers' judgments. European Journal of Psychology of Education, 27(3), 319–327. | DOI 10.1007/s10212-011-0073-6

Carrington, B., Tymms, P., & Merrell, Ch. (2008). Role models, school improvement and 'gender gap' – Do men bring out the best in boys and women the best in girls? British Educational Research Journal, 34(3), 315–327. | DOI 10.1080/01411920701532202

Drexlerová, A. (2017). Jak vidím své žáky – hodnoticí úsudek učitelky o jednotlivých žácích v 6. třídě. Orbis Scholae, 11(2).

Glock, S., & Kleen, H. (2017). Gender and student misbehavior. Evidence from implicit and explicit measures. Teaching and Teacher Education, 67, 93–103. | DOI 10.1016/j.tate.2017.05.015

Higgins, C. S. (2011). Teacher-student relationship development: A qualitative study of interpersonal connections in an early childhood classroom (Dizertační práce). Ohio: College of Education and Human Ecology, The Ohio State University.

Chang, J. (2011). A case study of the "Pygmalion Effect": Teacher expectations and student achievement. International Education Studies, 4(1), 198–201. | DOI 10.5539/ies.v4n1p198

Jackson, C., & Nyström, A. (2015). Smart students get perfect scores without studying much: Why is an effortless achiever identity attractive, and for whom is it possible? Research Papers in Education, 30(4), 393–410. | DOI 10.1080/02671522.2014.970226

Jarkovská, L. (2009). Školní třída pod genderovou lupou. Sociologický časopis, 45(4), 727–752.

Jarkovská, L., & Lišková, K. (2008). Genderové aspekty českého školství. Sociologický časopis, 44(4), 683–701.

Jones, S., & Myhill, D. (2004a). 'Troublesome boys' and 'compliant girls': Gender identity and perceptions of achievement and underachievement. British Journal of Sociology of Education, 25(5), 547–561. | DOI 10.1080/0142569042000252044

Jones, S., & Myhill, D. (2004b). Seeing things differently: Teachers' constructions of underachievement. Gender and Education, 16(4), 531–546. | DOI 10.1080/09540250042000300411

Jurik, V., Gröschner, A., & Seidel, T. (2013). How student characteristics affect girls' and boys' verbal engagement in physics instruction. Learning and Instruction, 23, 33–42. | DOI 10.1016/j.learninstruc.2012.09.002

Kaiser, J., Retelsdorf, J., Südkamp, A., & Möller, J. (2013). Achievement and engagement: How student characteristics influence teacher judgments. Learning and Instruction, 28, 73–84. | DOI 10.1016/j.learninstruc.2013.06.001

Martin, A., & Marsh, H. (2005). Motivating boys and motivating girls: Does teacher gender really make a difference? Australian Journal of Education, 49(3), 320–334. | DOI 10.1177/000494410504900308

Meissel, K., Meyer, F., Yao, E. S., & Rubie-Davies, Ch. M. (2017). Exploring student characteristics that influence teacher judgments of student ability. Teaching and Teacher Education, 65, 48–60. | DOI 10.1016/j.tate.2017.02.021

Myhill, D. (2002). Bad boys and good girls? Patterns of interaction and response in whole class teaching. British Educational Research Journal, 28(3), 339–352. | DOI 10.1080/01411920220137430

Newberry, M. (2010). Identified phases in the building and maintaining of positive teacher-student relationships. Teaching and Teacher Education, 26(8), 1695–1703. | DOI 10.1016/j.tate.2010.06.022

Newberry, M. (2013). Reconsidering differential behaviors: Reflection and teacher judgment when forming classroom relationships. Teacher Development, 17(2), 195–213. | DOI 10.1080/13664530.2012.753946

Ready, D. D., & Wright, D. L. (2011). Accuracy and inaccuracy in teachers' perceptions of young children's cognitive abilities: The role of child background and classroom context. American Educational Research Journal, 48(2), 335–360. | DOI 10.3102/0002831210374874

Rubie-Davies, Ch. M. (2007). Classroom interactions: Exploring the practices of high- and low-expectation teachers. British Journal of Educational Psychology, 77(2), 289–306. | DOI 10.1348/000709906X101601

Rubie-Davies, Ch. M., Hattie, J.,& Hamilton, R. (2006). Expecting the best for students: Teacher expectations and academic outcomes. British Journal of Educational Psychology, 76(3), 429–444. | DOI 10.1348/000709905X53589

Santini, J. (2014). Reflections on expectations. Odyssey, 15(1), 74–78.

Sedláček, M. (2007). Případová studie. In R. Švaříček & K. Šeďová, et al., Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách (s. 96–112). Praha: Portál.

Sharp, A. C., Brandt, L., Tuft, E. A., & Jay, S. (2016). Relationship of self-efficacy and teacher knowledge for prospective elementary education teachers. Universal Journal of Educational Research, 4(10), 2432–2439. | DOI 10.13189/ujer.2016.041022

Smetáčková, I. (2006). Gender ve škole. Příručka pro budoucí i současné učitelky a učitele. Praha: Otevřená společnost.

Smith, E. (2003). Understanding underachievement: An investigation into the differential attainment of secondary school pupils. British Journal of Sociology of Education, 24(5), 575–586. | DOI 10.1080/0142569032000127143

Stoicescu, S., & Ghinea, V. (2013). Pygmalion teaching style, is there a need for it? Management & Marketing Challenges for the Knowledge Society, 8(4), 699–722.

Šeďová, K., Sucháček, P., & Majcík, M. (2015). Kdopak to mluví? Participace žáků ve výukové komunikaci na druhém stupni základní školy. Pedagogika, 65(2), 143–162.

Šeďová, K., & Šalamounová, Z. (2016). Teacher expectancies, teacher behaviour and students' participation in classroom discourse. Journal of Educational Enquiry, 15(1), 44–61.

Urhahne, D., Chao, S., Florineth, M. L., Silke Luttenberger, S., & Paechter, M. (2011). Academic self-concept, learning motivation, and test anxiety of the underestimated student. British Journal of Educational Psychology, 81(1), 161–177. | DOI 10.1348/000709910X504500

Urhahne, D., & Zhu, M. (2015). Accuracy of teachers' judgments of students' subjective well-being. Learning and Individual Differences, 43, 226–232. | DOI 10.1016/j.lindif.2015.08.007

Walker, H. M., Marquez, B., Yeaton, P., Pennefather, J., Forness, S. R., & Vincent, C. G. (2015). Teacher judgment in assessing students' social behavior within a response-tointervention framework: Using what teachers know. Education and Treatment of Children, 38(3), 363–382. | DOI 10.1353/etc.2015.0019

Yin, R. K. (2009). Case study research: Design and methods. Los Angeles: Sage Publications.

Young, L. E., Horan, S. M., & Frisby, B. N. (2013). Fair and square? An examination of the relationships among classroom justice and relational teaching messages. Communication Education, 62(4), 333–351. | DOI 10.1080/03634523.2013.800216

Younger, M., & Warrington, M. (1996). Differential achievement of girls and boys at GCSE: Some observations from the perspective of one school. British Journal of Sociology of Education, 17(3), 299–313. | DOI 10.1080/0142569960170304
 


Časopis Ústavu pedagogických věd FF MU.

Výkonná redakce: Klára Šeďová, Roman Švaříček, Zuzana Šalamounová, Martin Sedláček, Karla Brücknerová, Petr Hlaďo.

Redakční rada: Milan Pol (předseda redakční rady), Gunnar Berg, Michael Bottery, Hana Cervinkova, Theo van Dellen, Eve Eisenschmidt, Peter Gavora, Yin Cheong Cheng, Miloš Kučera, Adam Lefstein, Sami Lehesvuori, Jan Mareš, Jiří Mareš, Jiří Němec, Angelika Paseka, Jana Poláchová Vašťatková, Milada Rabušicová, Alina Reznitskaya, Michael Schratz, Martin Strouhal, Petr Svojanovský, António Teodoro, Tony Townsend, Anita Trnavčevič, Jan Vanhoof, Arnošt Veselý, Kateřina Vlčková, Eliška Walterová.

Časopis vydává čtyři čísla ročně.

ISSN 1803-7437 (print), ISSN 2336-4521 (online)