Autoregulace žáků v závislosti na vnímaných projevech rizikového chování

Karla Hrbáčková, Jakub Hladík

Abstrakt


Příspěvek se věnuje problematice autoregulace žáků v závislosti na jejich vnímaných projevech rizikového chování. Nízká úroveň autoregulace bývá často spojována s rizikovými projevy chování a zkoumá se často v prostředí, kde jsou děti ohroženy rizikovým chováním. V našem výzkumu jsme se zaměřili na žáky z běžných základních a středních škol (N = 2652) a z jišťovali jsme, jak se u těchto žáků projevuje autoregulace v oblasti kognitivní, emocionální a behaviorální. Sledovali jsme také, jakým z působem se na míře autoregulace podílí vnímaná vlastní účinnost, školní prospěch, ekonomický status a vnímaný vliv okolí. Výsledky naznačují, že míra autoregulace je nižší u žáků s vnímanými projevy rizikového chování, ale zároveň se neliší od vnímané vlastní účinnosti. Na míru autoregulace působí v obou sledovaných skupinách (podle výskytu vnímaných projevů rizikového chování) vnímaná účinnost autoregulace. U žáků bez výskytu vnímaných projevů rizikového chování se na míře autoregulace podílí také školní prospěch a ekonomický status. U žáků s rizikovými projevy chování se ukazuje jako silný prediktor také vnímaný vliv kamarádů.

Klíčová slova


autoregulace; žáci základních a středních škol; projevy rizikového chování; vnímaná vlastní účinnost

https://doi.org/10.5817/SP2018-1-5

Celý článek:

PDF

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Bandura, A., Caprara, G. V., Barbaranelli, C., Gerbino, M., & Pastorelli, C. (2003). Role of affective self-regulatory efficacy in diverse spheres of psychosocial functioning. Child development, 74(3), 769–782. | DOI 10.1111/1467-8624.00567

Bandy, T., & Moore, K. A. (2010). Assessing self-regulation: A guide for out-of-school time program practitioners. Washington: Child Trends. Dostupné z: http://www.childtrends.org/Files/Child_Trends2010_10_05_RB_AssesSelfReg.pdf

Baumeister, R. F., DeWall, C. N., Ciarocco, N. J., & Twenge, J. M. (2005). Social exclusion impairs self-regulation. Journal of Personality and Social Psychology, 88(4), 589–604. | DOI 10.1037/0022-3514.88.4.589

Baumeister, R. F., & Heatherton, T. F. (2009). Self-regulation failure: An overview. Psychological inquiry, 7(1), 1–15. | DOI 10.1207/s15327965pli0701_1

Baumeister, R. F., & Leary, M. R. (1995). The need to belong: Desire for interpersonal attachments as a fundamental human motivation. Psychological Bulletin, 117(3), 497–529. | DOI 10.1037/0033-2909.117.3.497

Blair, C., & Diamond, A. (2008). Biological processes in prevention and intervention: The promotion of self-regulation as a means of preventing school failure. Development and Psychopathology, 20(3), 899–911. | DOI 10.1017/S0954579408000436

Blair, C., & Razza, R. P. (2007). Relating effortful control, executive function, and false belief understanding to emerging math and literacy ability in kindergarten. Child Development, 78(2), 647–663. | DOI 10.1111/j.1467-8624.2007.01019.x

Brock, L. L., Rimm-Kaufman, S. E., Nathanson, L., & Grimm, K. J. (2009). The contributions of "hot" and "cool" executive function to children's academic achievement, learning-related behaviors, and engagement in kindergarten. Early Childhood Research Quarterly, 24(3), 337–349. | DOI 10.1016/j.ecresq.2009.06.001

Carey, M. P., Carey, K. B., Carnrike, C. L. M., & Meisler, A. W. (1990). Learned resource fulness, drinking, and smoking in young adults. Journal of Psychology, 124(4), 391–395. | DOI 10.1080/00223980.1990.10543233

Eerde, V. W. (2000). Procrastination: Self-regulation in initiating aversive goals. Applied Psychology: An International Review, 49(3), 372–389. | DOI 10.1111/1464-0597.00021

Eisenberg, N., Sadovsky, A., Spinrad, T. L., Fabes, R. A., Losoya, S. H., Valiente, C., Reiser, M., Cumberland, A., & Shepard, S. A. (2005). The relations of problem behavior status to children's negative emotionality, effortful control, and impulsivity: Concurrent relations and prediction of change. Developmental Psychology, 41(1), 193–211. | DOI 10.1037/0012-1649.41.1.193

Finkenauer, C., Engels, R. C. M. E., & Baumeister, R. F. (2005). Parenting behavior and adolescent behavioural and emotional problems: The role of self-control. International Journal of Behavioral Development, 29(1), 58–69. | DOI 10.1080/01650250444000333

Gardner, T. W., Dishion, T. J., & Connell, A. M. (2008). Adolescent self-regulation as resilience: Resistance to antisocial behavior within the deviant peer context. Journal of Abnormal Child Psychology, 36(2), 273–284. | DOI 10.1007/s10802-007-9176-6

Hayden, C. (2007). Children in trouble. The role of families, schools and communities. Houndmills: Palgrave Macmillan.

Chassin, L., & DeLucia, C. (1996). Drinking during adolescence. Alcohol Health and Research World, 20(3), 175–180.

Chráska, M. (2010). Metody pedagogického výzkumu. Praha: Grada.

Kroutilová Nováková, R., & Vávrová, S. (2015). Self-regulation of behaviour in the context of peer pressure and risk behaviour. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 171, 158–165.

Lane, S. D., & Cherek, D. R. (2001). Risk taking by adolescents with maladaptive behaviour histories. Experimental and Clinical Psychopharmacology, 9(1), 74–82. | DOI 10.1037/1064-1297.9.1.74

Leary, M. R., & Kelly, K. M. (2009). Belonging motivation. In M. R. Leary & R. H. Hoyle (Eds.), Handbook of individual differences in social behavior (s. 400–409). New York: Guilford Press.

Leets, L., & Wolf, S. (2005). Adolescent rules for social exclusion: When is it fair to exclude someone else? Journal of Moral Education, 34(3), 343–362. | DOI 10.1080/03057240500211618

Lengua, L. J. (2002). The contribution of emotionality and self-regulation to the understanding of children's response to multiple risk. Child development, 73(1), 144–161. | DOI 10.1111/1467-8624.00397

Moore, S. M., Gullone, E., & Kostanski, M. (1997). An examination of adolescent risk-taking using a story completion task. Journal of Adolescence, 20(4), 369–379. | DOI 10.1006/jado.1997.0093

Motiea, H., Heidaria, M., & Sadeghic, M. A. (2012). Predicting academic procrastination during self-regulated learning in Iranian first grade high school students. Procedia – Social and Behavioural Sciences, 69, 2299–2308. | DOI 10.1016/j.sbspro.2013.02.023

Murray, D. W., & Rosanbalm, K. (2017). Promoting self-regulation in adolescents and young adults: A practice brief. OPRE Report #2015-82. Washington: Office of Planning, Research, and Evaluation, Administration for Children and Families, U.S. Department of Health and Human Services.

Navrátil, S., & Mattioli, J. (2011). Problémové chování dětí a mládeže. Praha: Portál.

Neuville, S., Frenay, M., & Bourgeois, E. (2007). Task value, self-efficacy and goal orientations: Impact on self-regulated learning, choice and performance among university students. Psychologica Belgica, 47(1), 95–117. | DOI 10.5334/pb-47-1-95

Obradović, J. (2010). Effortful control and adaptive functioning of homeless children: Variable and person focused analyses. Journal of Applied Developmental Psychology, 31(2), 109–117. | DOI 10.1016/j.appdev.2009.09.004

Pintrich, P. R. (1999). The role of motivation in promoting and sustaining self-regulated learning. International Journal of Educational research, 31(6), 459–470. | DOI 10.1016/S0883-0355(99)00015-4

Pintrich, P. R. (2000). Multiple goals, multiple pathways: The role of goal orientation in learning and achievement. Journal of Educational Psychology, 92(3), 544–555. | DOI 10.1037/0022-0663.92.3.544

Raffaelli, M., Crockett, L. J., & Shen, Y. L. (2005). Developmental stability and change in self-regulation from childhood to adolescence. The Journal of Genetic Psychology, 166(1), 54–76. | DOI 10.3200/GNTP.166.1.54-76

Raver, C. C. (2002). Emotions matter: Making the case for the role of young children's emotional development for early school readiness. SRCD Social Policy Report, 16(3), 3–19.

Rothbart, M. K., & Posner, M. I. (2005). Genes and experience in the development of executive attention and effortful control. New Directions for Child and Adolescent Development, 2005(109), 101–108. | DOI 10.1002/cd.142

Senécal, C., & Vallerand, R. J. (1995). Self-regulation and academic procrastination. The Journal of Social Psychology, 135(5), 607–619. | DOI 10.1080/00224545.1995.9712234

Stenseng, F., Belsky, J., Skalicka, V., Wichstrøm, L. (2014). Social exclusion predicts impaired self-regulation: A 2-year longitudinal panel study including the transition from preschool to school. Journal of Personality, 83(2), 212–220. | DOI 10.1111/jopy.12096

Tangney, J. P., Baumeister, R. F., & Boone, A. L. (2004). High self-control predicts good adjustment, less pathology, better grades, and interpersonal success. Journal of Personality, 72(2), 271–322. | DOI 10.1111/j.0022-3506.2004.00263.x

Trentacosta, C. J., & Shaw, D. S. (2009). Emotion self-regulation, peer rejection, and antisocial behavior: Developmental associations from early childhood to early adolescence. Journal of Applied Developmental Psychology, 30(3), 356–635. | DOI 10.1016/j.appdev.2008.12.016

Vávrová, S., Hrbáčková, K., & Hladík, J. (2015). Porozumění procesu autoregulace u dětí a mladistvých v institucionální péči. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně.

Williams, K. D., & Zadro, L. (2005). Ostracism: The indiscriminate early detection systém. In K. D. Williams, J. P. Forgas, & W. von Hippel (Eds.), The Social outcast: Ostracism, social exclusion, rejection, and bullying (s. 19–34). Sydney Symposium of Social Psychology series. New York: Psychology Press.

Wills, T. A., Sandy, J. M., & Yaeger, A. M. (2002). Moderators of the relation between substance use level and problems: Test of a self-regulation model in middle adolescence. Journal of Abnormal Psychology, 111(1), 3–21. | DOI 10.1037/0021-843X.111.1.3

Wolters, C., Yu, S., & Pintrich, P. R. (1996). The relation between goal orientation and students' motivational beliefs and self-regulated learning. Learning and Individual Differences, 8(3), 211–238. | DOI 10.1016/S1041-6080(96)90015-1

Zimmerman, B. J., & Schunk, D. H. (2001). Self-regulated learning and academic achievement. Hillsdale: Lawrence Erlbaum.

Zolkoski, S. M., & Bullock, L. M. (2012). Resilience in children and youth: A review. Children and Youth Services Review, 34(12), 2295–2303. | DOI 10.1016/j.childyouth.2012.08.009
 


Časopis Ústavu pedagogických věd FF MU.

Výkonná redakce: Klára Šeďová, Roman Švaříček, Zuzana Šalamounová, Martin Sedláček, Karla Brücknerová, Petr Hlaďo.

Redakční rada: Milan Pol (předseda redakční rady), Gunnar Berg, Inka Bormann, Michael Bottery, Hana Cervinkova, Eve Eisenschmidt, Peter Gavora, Yin Cheong Cheng, Miloš Kučera, Adam Lefstein, Sami Lehesvuori, Jan Mareš, Jiří Mareš, Jiří Němec, Angelika Paseka, Jana Poláchová Vašťatková, Milada Rabušicová, Alina Reznitskaya, Michael Schratz, Martin Strouhal, Petr Svojanovský, António Teodoro, Tony Townsend, Anita Trnavčevič, Jan Vanhoof, Arnošt Veselý, Kateřina Vlčková, Eliška Walterová.

Časopis vydává čtyři čísla ročně.

ISSN 1803-7437 (print), ISSN 2336-4521 (online)