Editorial

Ola Erstad, Jiří Zounek

Abstrakt


Digital youth and their ways of learning

https://doi.org/10.5817/SP2018-4-1

Celý článek:

PDF (English)

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Bekerman, Z., Burbules, N. C., & Silberman-Keller, D. (Eds.). (2006). Learning in places. The informal education reader. New York: Peter Lang.

Falzon, M. A. (2012). Multi-sited ethnography: Theory, praxis and locality in contemporary research. London: Ashgate Publishing.

Ito, M., Gutiérrez, K., Livingstone, S., Penuel, B., Rhodes, J., Salen, K., … Watkins, S. (2013). Connected learning: An agenda for research and design. Irvine: Digital Media and Learning Research Hub.

Jonassen, D. H., & Land, S. M. (Eds.). (2000). Theoretical foundations of learning environments. Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates.

Land, S. M., & Hannafin, M. J. (2000). Student-centered learning environment. In D. Jonassen & S. M. Land (Eds.), Theoretical foundations of learning environments (pp. 1–24). New Jersey: Lawrence Erlbaum.

Leander, K. M., & McKim, K. K. (2003). Tracing the everyday "sitings" of adolescents on the Internet: A strategic adaptation of ethnography across online and offline spaces. Education, Communication & Information, 3(2), 211–240. | DOI 10.1080/14636310303140

Leander, K., Phillips, N. C., & Taylor, K. H. (2010). The changing social spaces of learning: Mapping new mobilities. Review of Research in Education, 34(1), 329–394. | DOI 10.3102/0091732X09358129

Marcus, G. E. (1995). Ethnography in/of the world system: The emergence of multi-sited ethnography. Annual Review of Anthropolog y, 24, 95–117. | DOI 10.1146/annurev.an.24.100195.000523

McFarlane, A. (Ed.). (1997). IT and authentic learning – Realising the potential of computers in the primary classroom. London: Routledge.

Nunes, M. (2006). Cyberspaces of everyday life. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Scardamalia, M., & Bereiter, C. (2006). Knowledge building: Theory, pedagogy, and technology. In R. K. Sawyer (Ed.), The Cambridge handbook of the learning sciences (pp. 97–115). Cambridge: Cambridge University Press.
 


Časopis Ústavu pedagogických věd FF MU.

Výkonná redakce: Klára Šeďová, Roman Švaříček, Zuzana Šalamounová, Martin Sedláček, Karla Brücknerová, Petr Hlaďo.

Redakční rada: Milan Pol (předseda redakční rady), Gunnar Berg, Michael Bottery, Hana Cervinkova, Theo van Dellen, Eve Eisenschmidt, Peter Gavora, Yin Cheong Cheng, Miloš Kučera, Adam Lefstein, Sami Lehesvuori, Jan Mareš, Jiří Mareš, Jiří Němec, Angelika Paseka, Jana Poláchová Vašťatková, Milada Rabušicová, Alina Reznitskaya, Michael Schratz, Martin Strouhal, Petr Svojanovský, António Teodoro, Tony Townsend, Anita Trnavčevič, Jan Vanhoof, Arnošt Veselý, Kateřina Vlčková, Eliška Walterová.

Časopis vydává čtyři čísla ročně.

ISSN 1803-7437 (print), ISSN 2336-4521 (online)