Akademický inbreeding jako rakovina vysokého školství, nebo nezbytnost? Přehled zahraničních výzkumů a implikace pro českou vysokoškolskou politiku

František Tůma, Petr Knecht

Abstrakt


Akademický inbreeding, tj. když instituce zaměstnává vlastní absolventy, může mít negativní vliv na fungování vysokých škol, ačkoli bývá v některých případech nevyhnutelný. V Česku dosud nebylo o problematice akademického inbreedingu souvisle pojednáno. Cílem této přehledové studie je představit poznatky z aktuálních zahraničních studií o akademickém inbreedingu, čímž uvádíme tento koncept a související výzkum do českého prostředí. Na základě 25 vybraných zdrojů publikovaných v letech 2008–2018 popisujeme z jištění o těchto oblastech: (1) míra inbreedingu a související vnější charakteristiky akademických institucí, (2) dopady inbreedingu na vysoké školství a školy, (3) vznik a udržování inbreedingu. V závěru textu ve světle prezentovaných z jištění představujeme implikace pro českou vysokoškolskou politiku.

Klíčová slova


vysoké škol; akademický inbreeding; ysokoškolská politika; mobilita

https://doi.org/10.5817/SP2019-1-1

Celý článek:

PDF

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Alipova, O., & Lovakov, A. (2018). Academic inbreeding and publication activities of Russian faculty. Tertiary Education and Management, 24(1), 66–82. | DOI 10.1080/13583883.2017.1395905

Altbach, P. G., Yudkevich, M., & Rumbley, L. E. (2015). Academic inbreeding: Local challenge, global problem. Asia Pacific Education Review, 16(3), 317–330. | DOI 10.1007/s12564-015-9391-8

Arimoto, A. (2015). Declining symptom of academic productivity in the Japanese research university sector. Higher Education, 70(2), 155–172. | DOI 10.1007/s10734-014-9848-4

Badat, S. (2015). Academic inbreeding: The South African case. In M. Yudkevich, P. G. Altbach, & L. E. Rumbley (Eds.), Academic inbreeding and mobility in higher education (s. 182–205).

Basingstoke: Palgrave Macmillan. Bourdieu, P. (1988). Homo academicus. Stanford: Stanford University Press.

Cidlinská, K. (2018). Personální politika: Achillova pata české vědy. Dostupné z https://vedavyzkum.cz/blogy-a-rozhovory/nkc-gender-a-veda/personalni-politika-achillova-pata-ceske-vedy/

Conrad, C. F., & Wyer, J. C. (1982). Incest in academe: The case for selective inbreeding. Change: The Magazine of Higher Learning, 14(8), 45–48. | DOI 10.1080/00091383.1982.9939784

Cruz-Castro, L., & Sanz-Menéndez, L. (2010). Mobility versus job stability: Assessing tenure and productivity outcomes. Research Policy, 39, 27–38. | DOI 10.1016/j.respol.2009.11.008

Čejková, I. (2017). Vysokoškolský učitel bez učitelského vzdělání: problém, nebo výzva? Pedagogická orientace, 27(1), 160–180. | DOI 10.5817/PedOr2017-1-160

Červinková, A. (2010). Nejistá sezóna: spravování doktorského studia a ustavování počátku akademické dráhy. Biograf, 51, 3–28.

Dvořáčková, J., Pabian, P., Smith, S., Stöckelová, T., Šima, K., & Virtová, T. (2014). Politika a každodennost na českých vysokých školách: etnografické pohledy na vzdělávání a výzkum. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON).

Dvořáková, V., & Smrčka, J. (2018). Lesk a bída vzdělávání. Praha: Universum.

Fischer, J., & Lipovská, H. (2015). Academic inbreeding in the Czech Republic. In I. Krejčí, M. Flégl, & M. Houška (Eds.), Efficiency and Responsibility in Education 2015 (s. 112–119). Praha: ČZU.

Fouché, J. B., & Louw, D. A. (2001). Academic inbreeding and isolation in South African psychology. Acta Academica, 33(3), 151–168.

Gertz, S. K., Huang, B., & Cyr, L. (Eds.). (2018). Diversity and inclusion in higher education and societal contexts: International and interdisciplinary approaches. Cham: Palgrave Macmillan.

Gorelova, O., & Yudkevich, M. (2015). Academic inbreeding: State of the literature. In M. Yudkevich, P. G. Altbach, & L. E. Rumbley (Eds.), Academic inbreeding and mobility in higher education (s. 17–44). Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Harvánková, K. (2017). O úspěšnosti slaďování rodičovství a studia doktorských studentek s malými dětmi. Studia paedagogica, 22(3), 91–119. | DOI 10.5817/SP2017-3-6

Horta, H. (2013). Deepening our understanding of academic inbreeding effects on research information exchange and scientific output: New insights for academic based research. Higher Education, 65(4), 487–510. | DOI 10.1007/s10734-012-9559-7

Horta, H., & Martins, R. (2014). The start-up, evolution and impact of a research group in a university developing its knowledge base. Tertiary Education and Management, 20(4), 280–293. | DOI 10.1080/13583883.2014.948907

Horta, H., & Yudkevich, M. (2016). The role of academic inbreeding in developing higher education systems: Challenges and possible solutions. Technological Forecasting and Social Change, 113, 363–372. | DOI 10.1016/j.techfore.2015.06.039

Horta, H., Sato, M., & Yonezawa, A. (2011). Academic inbreeding: exploring its characteristics and rationale in Japanese universities using a qualitative perspective. Asia Pacific Education Review, 12(1), 35–44. | DOI 10.1007/s12564-010-9126-9

Horta, H., Veloso, F. M., & Grediaga, R. (2010). Navel gazing: Academic inbreeding and scientific productivity. Management Science, 56(3), 414–429. | DOI 10.1287/mnsc.1090.1109

Huang, F., Finkelstein, M., & Rostan, M. (Eds.). (2014). The internationalization of the academy: Changes, realities and prospects. Dordrecht: Springer.

Inanc, O., & Tuncer, O. (2011). The effect of academic inbreeding on scientific effectiveness. Scientometrics, 88(3), 885–898. | DOI 10.1007/s11192-011-0415-9

Juhaňák, L. (2017). Sociální sítě autorů publikujících v pedagogických vědách v letech 2009–2013: exploratorní analýza. Studia paedagogica, 22(1), 9–36.

Kaščák, O., & Pupala, B. (2012). Škola zlatých golierov: vzdelávanie v ére neoliberalizmu. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON).

Klemenčič, M., & Zgaga, P. (2015). Slovenia: The slow decline of academic inbreeding. In M. Yudkevich, P. G. Altbach, & L. E. Rumbley (Eds.), Academic inbreeding and mobility in higher education (s. 156–181). Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Kosmulski, M. (2015). Careers of young Polish chemists. Scientometrics, 102(2), 1455–1465. | DOI 10.1007/s11192-014-1461-x

Linková, M., Cidlinská, K., Tenglerová, H., Vohlídalová, M., & Červinková, A. (2013). Nejisté vyhlídky: Proměny vědecké profese z genderové perspektivy. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON).

Lovakov, A. (2015). Commitment of Russian university teachers to university and profession. Educational Studies, (2), 109–128.

Mareš, J. (2013a). Neviditelná skupina aneb Co s postdoktorandy? Pedagogická orientace, 23(1), 5–26. | DOI 10.5817/PedOr2013-1-5

Mareš, J. (2013b). Přehledové studie: jejich typologie, funkce a způsob vytváření. Pedagogická orientace, 23(4), 427–454. | DOI 10.5817/PedOr2013-4-427

Mora, J.-G. (2015). Academic inbreeding in Spanish universities: Perverse effects in a global context. In M. Yudkevich, P. G. Altbach, & L. E. Rumbley (Eds.), Academic inbreeding and mobility in higher education (s. 99–129). Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Morichika, N., & Shibayama, S. (2015). Impact of inbreeding on scientific productivity: A case study of a Japanese university department. Research Evaluation, 24(2), 146–157. | DOI 10.1093/reseval/rvv002

Münich, D. (2016). Ach, ty zatracené univerzitní žebříčky. Dostupné z http://metodikahodnoceni.blogspot.cz/2016/09/ach-ty-zatracene-univerzitni-zebricky.html

Musselin, C. (2013). Redefinition of the relationships between academics and their university. Higher Education, 65(1), 25–37. | DOI 10.1007/s10734-012-9579-3

Padilla, L. E. (2007). How has Mexican faculty been trained? A national perspective and a case study. Higher Education, 56, 167–183. | DOI 10.1007/s10734-007-9096-y

Prudký, L., Pabian, P., & Šima, K. (2010). České vysoké školství: na cestě od elitního k univerzálnímu vzdělávání 1989–2009. Praha: Grada.

Rabossi, M. (2015). Academic inbreeding in the Argentine university. In M. Yudkevich, P. G. Altbach, & L. E. Rumbley (Eds.), Academic inbreeding and mobility in higher education (s. 45–72). Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Rüegg, W. (Ed.). (2011). A history of the university in Europe: Volume 4, Universities Since 1945 (Vol. 4). Cambridge: Cambridge University Press.

Shen, H., Xu, Z., & Zhang, B. (2015). Faculty inbreeding in China: Status, causes, and results. In M. Yudkevich, P. G. Altbach, & L. E. Rumbley (Eds.), Academic inbreeding and mobility in higher education (s. 73–98). Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Shin, J. C., Jung, J., & Lee, S. J. (2016). Academic inbreeding of Korean professors: Academic training, networks, and their performance. In J. F. Galaz-Fontes, A. Arimoto, U. Teichler, & J. Brennan (Eds.), Biographies and careers throughout academic life (s. 187–206). Cham: Springer.

Sivak, E., & Yudkevich, M. (2015). Academic immobility and inbreeding in Russian Universities. In M. Yudkevich, P. G. Altbach, & L. E. Rumbley (Eds.), Academic inbreeding and mobility in higher education (s. 130–155). Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Smyth, R., & Mishra, V. (2014). Academic inbreeding and research productivity and impact in Australian law schools. Scientometrics, 98(1), 583–618. | DOI 10.1007/s11192-013-1052-2

Sollárová, E. (2008). Socializace. In J. Výrost & I. Slaměník (Eds.), Sociální psychologie (2. vyd., s. 49–65). Praha: Grada.

Sologoub, I., & Coupé, T. (2015). Academic inbreeding in Ukraine. In M. Yudkevich, P. G. Altbach, & L. E. Rumbley (Eds.), Academic inbreeding and mobility in higher education (s. 228–258). Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Šima, K., & Pabian, P. (2013). Ztracený Humboldtův ráj: ideologie jednoty výzkumu a výuky ve vysokém školství. Praha: Sociologické nakladatelství.

Tavares, O., Cardoso, S., Carlvalho, T., Sousa, S. B., & Santiago, R. (2015). Academic inbreeding in the Portuguese academia. Higher Education, 69(6), 991–1006. | DOI 10.1007/s10734-014-9818-x

Tavares, O., Lanca, A., & Amaral, A. (2017). Academic inbreeding in Portugal: Does insularity play a role? Higher Education Policy, 30(3), 381–399. | DOI 10.1057/s41307-016-0029-1

Teichler, U. (2011). Academic staff mobility. In U. Teichler, I. Ferencz, & B. Wächter (Eds.), Mapping mobility in European higher education. Volume I: Over view and trends (s. 111–146). Brussels: European Commission, Directorate General for Education and Culture.

Tizhoosh, H., & Hemmesi, R. (2018). Academic inbreeding at the Canadian engineering schools. Soc Ar Xiv, 25 June 2018. Dostupné z https://doi.org/10.31235/osf.io/jrk67 | DOI 10.31235/osf.io/jrk67

Wiesnerová, E. (2017a). Absolventi doktorského studia by neměli zůstávat na domovské univerzitě. Dostupné z https://www.online.muni.cz/udalosti/8959-absolventi-doktorskeho-studia-by-nemeli-zustavat-na-domovske-univerzite

Wiesnerová, E. (2017b). Problémy české vědy? Inbreeding, administrativní zátěž a špatně nastavené hodnocení. Dostupné z https://www.universitas.cz/osobnosti/262-problemy-ceske-vedy-inbreeding-administrativni-zatez-a-spatne-nastavene-hodnoceni

Yonezawa, A. (2015). Inbreeding in Japanese higher education. In M. Yudkevich, P. G. Altbach, & L. E. Rumbley (Eds.), Academic inbreeding and mobility in higher education (s. 99–129). Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Yudkevich, M., Altbach, P. G., & Rumbley, L. E. (Eds.). (2015). Academic inbreeding and mobility in higher education. Hampshire: Palgrave Macmillan.

Zákon o vysokých školách 111/1998 Sb. (znění k 1. 1. 2018). Dostupné z http://www.msmt.cz/file/45429_1_1/
 


Časopis Ústavu pedagogických věd FF MU.

Výkonná redakce: Klára Šeďová, Roman Švaříček, Zuzana Šalamounová, Martin Sedláček, Karla Brücknerová, Petr Hlaďo.

Redakční rada: Milan Pol (předseda redakční rady), Gunnar Berg, Inka Bormann, Michael Bottery, Elisa Calcagni, Hana Cervinkova, Eve Eisenschmidt, Ola Andres Erstad, Peter Gavora, Yin Cheong Cheng, Miloš Kučera, Adam Lefstein, Sami Lehesvuori, Jan Mareš, Jiří Mareš, Jiří Němec, Angelika Paseka, Jana Poláchová Vašťatková, Milada Rabušicová, Alina Reznitskaya, Michael Schratz, Martin Strouhal, Petr Svojanovský, António Teodoro, Tony Townsend, Anita Trnavčevič, Jan Vanhoof, Arnošt Veselý, Kateřina Vlčková, Eliška Walterová.

Časopis vydává čtyři čísla ročně.

ISSN 1803-7437 (print), ISSN 2336-4521 (online)