Postoje odborné a laické veřejnosti k inkluzivnímu vzdělávání v kontextu obecných postojů k vnější diferenciaci

Jana Straková, Jaroslava Simonová, Hana Friedlaenderová

Abstrakt


Počínaje školním rokem 2016/2017 byl významně modifikován systém podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Cílem této úpravy bylo umožnit, aby běžné školy získaly prostředky na to, aby mohly tyto žáky lépe vzdělávat. Úpravě označované jako společné neboli inkluzivní vzdělávání se dostalo velké kritiky v médiích, kde byla opakovaně interpretována jako snaha zrušit speciální školy. Cílem tohoto textu je představit výsledky šetření mezi učiteli základních škol a veřejností, která zkoumají postoje ke společnému vzdělávání v širším kontextu postojů k diferenciaci vzdělávacích drah. Výzkumy se uskutečnily zhruba rok po zavedení opatření do praxe na reprezentativních výběrech 500 učitelů a 500 dospělých. Výsledky ukazují, že v posledních letech se mezi učiteli základních škol zvýšila podpora diferenciace a míra nejistoty, co se týče žádoucí struktury vzdělávacího systému. Postoje veřejnosti jsou roz poruplné a ukazují na nedostatek informací.

Klíčová slova


inkluzivní vzdělávání; vnější diferenciace; postoje; učitelé základních škol; veřejnost

https://doi.org/10.5817/SP2019-1-4

Celý článek:

PDF

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Ainscow, M., Dyson, A., Goldrick, S., & West, M. (2012). Making schools effective for all: Rethinking the task. School Leadership and Management, 32(3), 197–213. | DOI 10.1080/13632434.2012.669648

Al-Zyoudi, M. (2006). Teacher's attitudes towards inclusive education in Jordanian schools. International Journal of Special Education, 21(2), 55–62.

Baar, R. (2016). Attituteds of German student teachers on inclusion. Journal of Research in Special Educational Needs, 16(S1), 225–228. | DOI 10.1111/1471-3802.12143

Balboni, G., & Pedrabissi, L. (2000). Attitudes of Italian teachers and parents toward school inclusion of students with mental retardation: The role of experience. Education and Training in Mental Retardation and Developmental Disabilities, 35(2), 148–159.

Carrington, S. (1999). Inclusion needs a different school culture. International Journal of Inclusive Education, 3(3), 257–268. | DOI 10.1080/136031199285039

Clark, C., Dyson, A., Millward, A., & Robson, S. (1999). Theories of inclusion, theories of schools: Deconstructing and reconstructing the "inclusive school". British Educational Research Journal, 25(2), 157–177. | DOI 10.1080/0141192990250203

de Boer, A., Pijl, S. P., Post, W., & Minnaert, A. (2010). Attitudes of parents towards inclusive education: A review of the literature. European Journal of Special Needs Education, 25(2), 165–181. | DOI 10.1080/08856251003658694

Decristan, J., Fauth, B., Kunter, M., Büttner, G., & Klieme, E. (2017). The interplay between class heterogeneity and teaching quality in primary school. International Journal of Educational Research, 86, 109–121. | DOI 10.1016/j.ijer.2017.09.004

European Agency for Special Needs and Inclusive Education. (2014). EASIE: European Agency Statistics on Inclusive Education: 2014 dataset cross-country report. Dostupné z https://www.european-agency.org/publications/ereports/easie-2014-dataset-cross-country-report

FACTUM INVENIO. (2009). Analýza předpokladů a vzdělávacích potřeb pedagogických pracovníků pro zkvalitňování jejich pedagogické práce. Učitelé ZŠ a SŠ. Praha.

Forlin, C. (2001). Inclusion: Identifying potential stressors for regular class teachers. Educational Research, 43(3), 235–245. | DOI 10.1080/00131880110081017

Forlin, C., Douglas, G., & Hattie, J. (2006). Inclusive practices: How accepting are teachers? International Journal of Disability, Development and Education, 43(2), 119–133. | DOI 10.1080/0156655960430203

Forlin, C., Jobling, A., & Carroll, A. (2001). Preservice teachers' discomfort levels toward people with disabilities. The Journal of International Special Needs Education, 4, 32–38.

Forlin, C., Loreman, T., Sharma, U., & Earle, C. (2009). Demographic differences in changing pre-service teachers' attitudes, sentiments and concerns about inclusive education. International Journal of Inclusive Education, 13(2), 195–209. | DOI 10.1080/13603110701365356

Friedlaenderová, H., & Straková, J. (2018). Veřejnost se inkluzi nebrání, ale potřebuje více informací. Řízení školy, (4), 13–15.

Fullan, M. (2007). The new meaning of educational change (4th ed.). New York: Routledge.

Gamoran, A., & Mare, R. D. (1989). Secondary school tracking and educational inequality: Compensation, reinforcement, or neutrality? The American Journal of Sociology, 94(5), 1146–1183. | DOI 10.1086/229114

Gamoran, A., & Nystrand, M. (1991). Background and instructional effects on achievement in eighth-grade English and social studies. Journal of Research on Adolescence, 1(3), 277–300. | DOI 10.1207/s15327795jra0103_5

Greger, D., Chvál, M., Walterová, E., & Černý, K. (2009). Názory českých rodičů a veřejnosti na časné rozdělování žáků. Orbis Scholae, 3(3), 51–78. | DOI 10.14712/23363177.2018.198

Greger, D., Martinková, P., Drabinová, A., Chvál, M., & Straková, J. (2017). Tisková z práva o přidané hodnotě víceletých gymnázií na základě z jištění longitudinálního výzkumu CLOSE. Dostupné z http://pages.pedf.cuni.cz/uvrv/files/2017/12/TZ_CLoSE2017pridana_hodnotaVG_final.pdf

Hájková, V., & Strnadová, I. (2010). Inkluzivní vzdělávání: Teorie a praxe. Praha: Grada.

Hájková, V., Pastieriková, L., Klusáčková, M., Daşkın, O., & Košák, P. (2014). Analýza potřeb pedagogických pracovníků v oblasti inkluzivního vzdělávání v projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR. Dostupné z http://inkluze.upol.cz/ebooks/analyza-potreb/html5/index.html?&locale=CSY&pn=5

Ireson, J., Clark, H., & Hallam, S. (2002). Constructing ability groups in the secondary school: Issues in practice. School Leadership and Management, 22(2), 163–176. | DOI 10.1080/1363243022000007737

Johnson Rothenberg, J., McDermott, P., & Martin, G. (1998). Changes in pedagogy: A qualitative result of teaching heterogeneous classes. Teaching and Teacher Education, 14(6), 633–642. | DOI 10.1016/S0742-051X(98)00013-4

Kašparová, V., Holečková, H., Hučín, J., Janík, T., Najvar, P., Píšová, M., Potužníková, E., Soukup, P., & Ševců, M. (2015). Analytická z práva z šetření TALIS 2013. Praha: ČŠI.

Kerckhoff, A. C. (1986). Effect of ability grouping in British secondary schools. American Sociological Review, 51(6), 842–858. | DOI 10.2307/2095371

Khmelkov, V. T., & Hallinan, M. T. (1999). Organisational effects on race relations in schools. Journal of Social Issues, 55(4), 627–645. | DOI 10.1111/0022-4537.00139

Klapko, D. (2016). Prolínání mocenských diskursů v týdeníku Učitelské noviny: Sociální inkluze romských žáků v českém školství. Pedagogická orientace, 26(2), 203–227. | DOI 10.5817/PedOr2016-2-202

Kolektiv autorů. (2015a). Výstup projektu "Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR": Postoje a potřeby pedagogické veřejnosti ve vztahu k implementaci podpůrných opatření podle nové školské legislativy (Zpráva z výzkumu). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. Dostupné z http://inkluze.upol.cz/ebooks/analyza/analyza-21.pdf

Kolektiv autorů. (2015b). Výstup projektu "Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR": Asistent pedagoga u žáků se zdravotním postižením: Postoje, hodnocení, činnosti (Zpráva z výzkumu). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. Dostupné z http://inkluze.upol.cz/ebooks/analyza/analyza-03.pdf

Lalvani, P. (2013). Privilege, compromise, or social justice: Teachers' conceptualizations of inclusive education. Disability and Society, 28(1), 14–27. | DOI 10.1080/09687599.2012.692028

Leatherman, J. M., & Niemeyer, J. A. (2005). Teachers' attitudes toward inclusion: Factors influencing classroom practice. Journal of Early Childhood Teacher Education, 26(1), 23–36. | DOI 10.1080/10901020590918979

MacFarlane, K., & Woolfson, L. M. (2013). Teacher attitudes and behavior toward the inclusion of children with social, emotional and behavioral difficulties in mainstream schools: An application of the theory of planned behavior. Teaching and Teacher Education, 29(1), 46–52. | DOI 10.1016/j.tate.2012.08.006

Matějů, P., Řeháková, B., & Simonová, N. (2003). Transition to university under communism and after its demise. The role of socio-economic background in the transition between secondary and tertiary education in the Czech Republic 1948–1998. Sociologický časopis / Czech Sociological Review, 39(3), 301–324.

Mediainfo. (2016). Diskuse o inkluzi jako ukázka možných novinářských přístupů. Dostupné z https://www.newtonmedia.cz/cs/mediainfo-cz/analyzy-studie/diskuse-o-inkluzi-jakoukazka-moznych-novinarskych-pristupu/detail Median. (n. d.). Sociální inkluze ve vzdělávání. Dostupné z https://drive.google.com/file/d/0B4CRl6qnQpfBRFI2YnBTMGZvS0E/view

MŠMT. (2017). Vývojová ročenka školství 2006/07–2016/17. Dostupné z http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statistika-skolstvi/vyvojova-rocenka-skolstvi-2006-07-2016-17

MŠMT. (2018). Základní informace ke společnému vzdělávání. Dostupné z www.msmt.cz/file/39369/download/

Norwich, B., & Avramidis, E. (2002). Teachers' attitudes towards integration/inclusion: A review of the literature. European Journal of Special Needs Education, 17(2), 129–147. | DOI 10.1080/08856250210129056

Oakes, J. (2005). Keeping track: How schools structure inequality (2nd ed.). New Haven: Yale University Press.

Potměšil, M. (2013). Pocity, postoje a obavy pedagogických pracovníků ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání (Zpráva z výzkumu). Dostupné z http://www.inkluze.upol.cz/portal/Download/publikace/Milon_Potmesil_Pocity__postoje_a_obavy_pedagogickych_pracovniku_ve_vztahu_k_inkluzivnimu_vzdelavani.pdf

Průcha, J., Walterová, E., & Mareš, J. (2009). Pedagogický slovník. Praha: Portál.

Saloviita, T., & Schaffus, T. (2016). Teacher attitudes towards inclusive education in Finland and Brandenburg, Germany and the issue of extra work. European Journal of Special Needs Education, 31(4), 458–471. | DOI 10.1080/08856257.2016.1194569

Sharma, U., Forlin, C., & Loreman, T. (2008). Impact of training on pre-service teachers' attitudes and concerns about inclusive education and sentiments about persons with disabilities. Disability & Society, 23(7), 773–785. | DOI 10.1080/09687590802469271

Sharma, U., Loreman, T., & Forlin, C. (2012). Measuring teacher efficacy to implement inclusive practices. Journal of Research in Special Educational Needs, 12(1), 12–21. | DOI 10.1111/j.1471-3802.2011.01200.x

Sharma, U., Loreman, T., Forlin, C., & Earle, C. (2006). Pre-service teachers' attitudes, concerns and sentiments about inclusive education: An international comparison of novice pre-service teachers. International journal of special education, 21(2), 80–93.

STEM/MARK. (2009). Sociologický výzkum zaměřený na analýzu struktury postojů a očekávání veřejnosti k oblasti školství, výchovy a vzdělávání. Část 2: Postoje rodičů a žáků ke vzdělávání. Praha.

Straková, J. (2010). Přidaná hodnota studia na víceletých gymnáziích ve světle dostupných datových zdrojů. Sociologický časopis / Czech Sociological Review, 46(2), 187–210.

Straková, J., & Greger, D. (2013). Faktory ovlivňující přechod žáků 5. ročníků na osmileté gymnasium. Orbis Scholae, 7(3), 73−85. | DOI 10.14712/23363177.2015.14

Straková, J., & Simonová, J. (2015). Výběr základní školy v ČR a faktory, které jej ovlivňují. Sociologický časopis / Czech Sociological Review, 51(4), 587–606.

Straková, J., Spilková, V., Friedlaenderová, H., Hanzák, T., & Simonová, J. (2014). Profesní přesvědčení učitelů základních škol a studentů fakult připravujících budoucí učitele. Pedagogika, 64(1), 34–65.

Škodová, M. (2009). Okolnosti ovlivňující dosažení vzdělání (Tisková zpráva). Praha: Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR. Dostupné z https://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c2/a638/f9/100954s_or90930.pdf

Tannenbergerová, M. (2016). Průvodce školní inkluzí. Praha: Wolters Kluwer ČR.

Tuček, M. (2016). Veřejnost o speciálních školách a inkluzivním vzdělávání – září 2016 (Tisková zpráva). Praha: Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR. Dostupné z https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/ostatni/ostatni-ruzne/2093-verejnost-o-specialnich-skolach-a-inkluzivnim-vzdelavani-zari-2016

Tuček, M. (2017). Hodnocení některých sociálních podmínek – říjen 2017 (Tisková zpráva). Praha: Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR. Dostupné z https://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c2/a4452/f9/eu171113.pdf

UNESCO. (1994). The Salamanca statement and framework for action on special needs education. Paris.
 


Časopis Ústavu pedagogických věd FF MU.

Výkonná redakce: Klára Šeďová, Roman Švaříček, Zuzana Šalamounová, Martin Sedláček, Karla Brücknerová, Petr Hlaďo.

Redakční rada: Milan Pol (předseda redakční rady), Gunnar Berg, Michael Bottery, Hana Cervinkova, Theo van Dellen, Eve Eisenschmidt, Peter Gavora, Yin Cheong Cheng, Miloš Kučera, Adam Lefstein, Sami Lehesvuori, Jan Mareš, Jiří Mareš, Jiří Němec, Angelika Paseka, Jana Poláchová Vašťatková, Milada Rabušicová, Alina Reznitskaya, Michael Schratz, Martin Strouhal, Petr Svojanovský, António Teodoro, Tony Townsend, Anita Trnavčevič, Jan Vanhoof, Arnošt Veselý, Kateřina Vlčková, Eliška Walterová.

Časopis vydává čtyři čísla ročně.

ISSN 1803-7437 (print), ISSN 2336-4521 (online)