Transitions in Educational Contexts

Markus P. Neuenschwander, Petr Hlaďo

Abstrakt


...

Celý článek:

PDF (English)

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Akos, P., & Galassi, J. P. (2004). Middle and high school transitions as viewed by students, parents and teachers. Professional School Counseling, 7(4), 212–221.

Álvarez González, M. (2008). Career maturity: A priority for secondary education. Electronic Journal of Research in Educational Psychology, 16(6), 749–772.

Anderson, L. W., Jacobs, J., Schramm, S., & Splittgerber, F. (2000). School transitions: beginning of the end or a new beginning? International Journal of Educational Research, 33(4), 325–339. | DOI 10.1016/S0883-0355(00)00020-3

Bronfenbrenner, U. (1979). The ecology of human development: Experiments by nature and design. Cambridge, Mass: Harvard University Press.

Gasper, J., DeLuca, S., & Estacion, A. (2010). Coming and going: Explaining the effects of residential and school mobility on adolescent delinquency. Social Science Research, 39(3), 459–476. | DOI 10.1016/j.ssresearch.2009.08.009

Haveman, R., Wolfe, B., & Spaulding, J. (1991). Childhood events and circumstances influencing high school completion. Demography, 28(1), 133–157. | DOI 10.2307/2061340

Haynie, D. L., & South, S. J. (2005). Residential mobility and adolescent violence. Social Forces, 84(1), 361–374. | DOI 10.1353/sof.2005.0104

Mehana, M., & Reynolds, A. J. (2004). School mobility and achievement: A meta-analysis. Children and Youth Services Review, 26(1), 93–119. | DOI 10.1016/j.childyouth.2003.11.004

Savickas, M. L. (2013). Career construction theory and practice. In R. Lent, & S. D. Brown (Eds.), Career development and counselling: Putting theory and research into work (pp. 147–183). Hoboken: Wiley.
 


Časopis Ústavu pedagogických věd FF MU.

Výkonná redakce: Klára Šeďová, Roman Švaříček, Zuzana Šalamounová, Martin Sedláček, Karla Brücknerová, Petr Hlaďo.

Redakční rada: Milan Pol (předseda redakční rady), Gunnar Berg, Inka Bormann, Michael Bottery, Hana Cervinkova, Eve Eisenschmidt, Ola Andres Erstad, Peter Gavora, Yin Cheong Cheng, Miloš Kučera, Adam Lefstein, Sami Lehesvuori, Jan Mareš, Jiří Mareš, Jiří Němec, Angelika Paseka, Jana Poláchová Vašťatková, Milada Rabušicová, Alina Reznitskaya, Michael Schratz, Martin Strouhal, Petr Svojanovský, António Teodoro, Tony Townsend, Anita Trnavčevič, Jan Vanhoof, Arnošt Veselý, Kateřina Vlčková, Eliška Walterová.

Časopis vydává čtyři čísla ročně.

ISSN 1803-7437 (print), ISSN 2336-4521 (online)