E-learning ve vysokoškolské výuce pohledem empirického výzkumu

Roman Švaříček, Jiří Zounek

Abstrakt


Příspěvek prezentuje výsledky výzkumného projektu orientovaného na vysokoškolskou výuku podporovanou informač-ními a komunikačními technologiemi. Výzkum byl realizován na Filozofické fakultě MU v roce 2007. Autoři zvolili smíšený výzkumný design – využili jak kvantitativní, tak kvalitativní metodologii. Kvantitativní část výzkumu se za-měřila na didaktickou vybavenost e-kurzů a na to, jaké nástroje systému Moodle jsou používány. Posléze byla provedena klasifikace e-kurzů do tří skupin: distanční e-kurz, blended learningový kurz a kurz určený k podpoře prezenční výuky. Kvalitativní část výzkumu se snaží odpovědět na to, jakým způsobem učitelé uvažují o didaktickém využití ICT ve svých předmětech, jak učitelé přemýšlejí o své e-learningové výuce, jakým způsobem se jejich myšlení odráží ve struktuře a formě e-learningových kurzů aj.

klíčová slova: e-learning, ICT, vysokoškolská výuka, přesvědčení učitele, smíšený design


Celý článek:

PDF


 


Časopis Ústavu pedagogických věd FF MU.

Výkonná redakce: Klára Šeďová, Roman Švaříček, Zuzana Šalamounová, Martin Sedláček, Karla Brücknerová, Petr Hlaďo.

Redakční rada: Milan Pol (předseda redakční rady), Gunnar Berg, Michael Bottery, Hana Cervinkova, Theo van Dellen, Eve Eisenschmidt, Peter Gavora, Yin Cheong Cheng, Miloš Kučera, Adam Lefstein, Sami Lehesvuori, Jan Mareš, Jiří Mareš, Jiří Němec, Angelika Paseka, Jana Poláchová Vašťatková, Milada Rabušicová, Alina Reznitskaya, Michael Schratz, Martin Strouhal, Petr Svojanovský, António Teodoro, Tony Townsend, Anita Trnavčevič, Jan Vanhoof, Arnošt Veselý, Kateřina Vlčková, Eliška Walterová.

Časopis vydává čtyři čísla ročně.

ISSN 1803-7437 (print), ISSN 2336-4521 (online)