Přestupy žáků na druhém stupni základní školy: srovnání dvou případů

Jan Vyhnálek, Dominik Dvořák

Abstrakt


Příčiny a proces přestupů (transferů) žáků, tedy meziškolní mobility, jsou dosud málo studovaným aspektem tohoto jevu. Kvalitativní vícepřípadová studie přináší analýzu dvou případů přestupů žáků základní školy, navazujících na tranzici na druhý stupeň. Jádrem textu jsou analytické narace, kde jsou případy podrobně popsány jako dynamický proces setkání nebo střetu různých perspektiv hlavních aktérů: rodičů, žáků a jejich sourozenců, pracovníků škol a poradenských zařízení. Analýza ukazuje transfer jako důsledek střetu aktivních rodičů snažících se vytvořit optimální podmínky pro děti, které se v prostředí školy špatně začleňovaly, s pracovníky školy. Vzniklý konflikt převážil nad možnostmi komunikace a spolupráce, což vedlo k rozhodnutí změnit školu, provázenému úlevou na straně rodiny a krátkodobým nebo dlouhodobým zlepšením situace dítěte. V analytické části je srovnávána kongruence případů s teoriemi sociální praxe a sociálního kapitálu P. Bourdieua a J. Colemana. Ukazuje se, že každá z teorií přispívá k vysvětlení příčin a procesu přestupů jiným z působem, v analýze se vzájemně doplňují a vytvářejí jednotný integrovaný vzorec: první z nich vysvětluje lépe reaktivní dynamiku stigmatizace a vylučování dítěte a rodiny v sociálním poli školy, druhá více strategickou snahu zlepšit kvalitu prostředí školy zvýšením sociálního kapitálu nebo hledat školu s vyšším sociálním kapitálem.

Klíčová slova


meziškolní mobilita žáků; kvalitativní výzkum; případová studie; komunikace mezi školou a rodinou; teorie pole; sociální kapitál; dítě v pěstounské péči

https://doi.org/10.5817/SP2019-3-1

Celý článek:

PDF

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Bæck, U. D. (2005). School as an arena for activating cultural capital. Nordisk Pedagogic, 25, 217–228.

Bourdieu, P. (1985). The social space and the genesis of groups. Information (International Social Science Council), 24(2), 195–220. | DOI 10.1177/053901885024002001

Bourdieu, P. (1989). Social space and symbolic power. Sociological Theory, 7(1), 14–25. | DOI 10.2307/202060

Bourdieu, P., & Wacquant, L. (1992). An invitation to reflexive sociology. Chicago and London: The University of Chicago Press.

Brown, C. (2012). Exploring how social capital works for children who have experienced school turbulence: what is the role of friendship and trust for children in poverty? International Studies in Sociology of Education, 22(3), 213–236.

Cairns, R. B., Elder, G. H., & Costello, E. J. (Eds.). (1996). Developmental science. Cambridge: Cambridge University Press. | DOI 10.1017/CBO9780511571114.012

Coleman, J. S. (1988). Social capital in the creation of human capital. The American Journal of Sociology, Vol. 94, Supplement: Organizations and institutions: Sociological and economic approaches to the analysis of social structure, 95–120. | DOI 10.1086/228943

Demie, F., Lewis, K., & Taplin, A. (2005). Pupil mobility in schools and implications for rating achievement. Educational Studies, 31(2), 131–147. | DOI 10.1080/03055690500095480

Dvořák, D., & Vyhnálek, J. (2019). Meziškolní mobilita žáků středních škol v České republice. Pedagogika, 69(2), 131–146.

Dvořák, D., Vyhnálek, J., & Starý, K. (2016). Tranzice a transfer ve vzdělávací dráze: longitudinální studie rizikového žáka. Studia pedagogica, 21(3), 9–39. | DOI 10.5817/SP2016-3-2

Elder Jr., G. H. (1996). Human lives in changing societies: Life course and developmental in sights. In R. B. Cairns, G. H. Elder, & E. J. Costello (Eds.), Developmental science (s. 31–62). Cambridge: Cambridge University Press.

Fiel, J. E., Haskins, A. R., & Turley, R. N. L. (2013). Reducing school mobility: A randomized trial of a relationship-building intervention. American Educational Research Journal, 50(6), 1188−1218. | DOI 10.3102/0002831213499962

Gasper, J., DeLuca, S., & Estacion, A. (2012). Switching schools: Revisiting the relationship between school mobility and high school drop out. American Educational Research Journal, 49(3), 487–519. | DOI 10.3102/0002831211415250

Haynie, D. L., South, S. J., & Bose, S. (2006). The company you keep: Adolescent mobility and peer behavior. Sociological Inquiry, 76(3), 397−426. | DOI 10.1111/j.1475-682X.2006.00161.x

Hlaďo, P., & Šlapalová, K. (2018). Důvody žáků středních škol pro opakovaný přestup na jinou školu. Výzkumná zpráva pro Jihomoravský kraj. Brno: FF MU.

Ho, E. S. C. (2009). Educational leadership for parental involvement in an Asian context: Insights from Bourdieu's theory of practice. School Community Journal, 19(2), 101–122.

Jindal-Snape, D., & Miller, D. J. (2008). A challenge of living? Understanding the psychosocial processes of the child during primary-secondary transition through resilience and self-esteem theories. Educational Psychology Review, 20(3), 217–236. | DOI 10.1007/s10648-008-9074-7

Jónsdóttir, K., Björnsdóttir, A., & Bæck, U. D. K. (2017). Influential factors behind parents' general satisfaction with compulsory schools in Iceland. Nordic Journal of Studies in Educational Policy, 3(2), 155–164. | DOI 10.1080/20020317.2017.1347012

Kerbow, D. (1996). Patterns of urban student mobility and local school reform. Journal of Education for Students Placed at Risk, 1(2), 147−169. | DOI 10.1207/s15327671espr0102_5

Kolář, M. (2011). Nová cesta k léčbě šikany. Praha: Portál.

Ladwig, J. G. (2014). Theoretical notes on the sociological analysis of school reform networks. British Journal of Sociology of Education, 35(3), 371–388. | DOI 10.1080/01425692.2013.776931

Lima, R. D. C. P., & Campos, P. H. F. (2015). Field and group: a conceptual approximation between Pierre Bourdieu and the social representation theory of Moscovici. Educação e Pesquisa, 41(1), 63–77. | DOI 10.1590/S1517-97022015011454

MacIntyre, A. (1981). After virtue: A study in moral theory. London: Duckworth.

Martin, J. L. (2003). What is field theory? American Journal of Sociology, 109(1), 1–49. | DOI 10.1086/375201

Martin, N. D., & Spenner, K. I. (2009). Capital conversion and accumulation: A social portrait of legaciesat an elite university. Research in Higher Education, 50(7), 623–648. | DOI 10.1007/s11162-009-9136-9

Parcel, T. L., Dufur, M. J., & Cornell Zito, R. (2010). Capital at home and at school: A review and synthesis. Journal of Marriage and Family, 72(4), 828–846. | DOI 10.1111/j.1741-3737.2010.00733.x

Poupeau, F., François, J. C., & Couratier, E. (2007). Making the right move: how families are using transfers to adapt to socio-spatial differentiation of schools in the greater Paris region. Journal of Education Policy, 22(1), 31–47. | DOI 10.1080/02680930601065858

Pribesh, S., & Downey, D. B. (1999). Why are residential and school moves associated with poor school performance? Demography, 36(4), 521−534. | DOI 10.2307/2648088

Pulišová, K. (2016). Neklape nám to: učitelé a rodiče žáků prvního stupně základních škol a jejich problémové vztahy. Studia Paedagogica, 21(3), 167–182. | DOI 10.5817/SP2016-3-9

Pusztai, G. (2014). The effects of institutional social capital on students' success in higher education. Hungarian Educational Research Journal, 4(3), 60–73.

Rabušicová, M., & Pol, M. (1996). Vztahy školy a rodiny dnes: hledání cest k partnerství (2. část). Pedagogika, 46(2), 105–116.

Rogošić, S., & Baranović, B. (2016). Social capital and educational achievements: Coleman vs. Bourdieu. Center for Educational Policy Studies Journal, 6(2), 81–100.

Rumberger, R. W., Larson, K. A., Ream, R. K., & Palardy, G. J. (1999). The educational consequences of mobility for California students and schools. Berkeley, CA: Policy Analysis for California Education.

Růžička, M., & Vašát, P. (2011). Základní koncepty Pierra Bourdieu: pole–kapitál–habitus. Antropo Webzin, 2, 129–133.

Scrivens, K., & Smith, C. (2013). Four interpretations of social capital: An agenda for measurement. Paris: OECD Publishing.

Šafr, J., & Sedláčková, M. (2006). Sociální kapitál. Koncepty, teorie a metody měření. Sociologické studie, 06(7). Praha: Sociologický ústav AV ČR.

Thomas, G., & Myers, K. (2015). The anatomy of the case study. Thousand Oaks: Sage.

Vyhnálek, J. (2016). Meziškolní mobilita: přehledová studie výzkumných témat. Orbis Scholae, 10(1), 63–96. | DOI 10.14712/23363177.2016.14

Wacquant, L. J. (1989). Towards a reflexive sociology: A workshop with Pierre Bourdieu. Sociological Theory, 7(1), 26–63. | DOI 10.2307/202061

Yin, K. R. (2009). Case study research (4. vyd.). Thousand Oaks: Sage.

Zamora, P. G., & Moforte, M. C. (2013). ¿Porqué los estudiantes se cambian de escuela? Análisisdesde las decisiones familiares. Perfiles educativos, 35(140), 48−62. | DOI 10.22201/iisue.24486167e.2013.140.38842
 


Časopis Ústavu pedagogických věd FF MU.

Výkonná redakce: Klára Šeďová, Roman Švaříček, Zuzana Šalamounová, Martin Sedláček, Karla Brücknerová, Petr Hlaďo.

Redakční rada: Milan Pol (předseda redakční rady), Gunnar Berg, Inka Bormann, Michael Bottery, Elisa Calcagni, Hana Cervinkova, Eve Eisenschmidt, Ola Andres Erstad, Peter Gavora, Yin Cheong Cheng, Miloš Kučera, Adam Lefstein, Sami Lehesvuori, Jan Mareš, Jiří Mareš, Jiří Němec, Angelika Paseka, Jana Poláchová Vašťatková, Milada Rabušicová, Alina Reznitskaya, Michael Schratz, Martin Strouhal, Petr Svojanovský, António Teodoro, Tony Townsend, Anita Trnavčevič, Jan Vanhoof, Arnošt Veselý, Kateřina Vlčková, Eliška Walterová.

Časopis vydává čtyři čísla ročně.

ISSN 1803-7437 (print), ISSN 2336-4521 (online)