Nadaný žák je jako Jágr mezi hokejisty aneb Učitelova koncepce nadání v analýze metafor

Eva Machů

Abstrakt


Článek se zabývá koncepcemi nadání a jejich vlivem na pedagogickou praxi. Cílem výzkumu je identifikovat koncepce nadání, které jsou ukryty v metaforických pojmech, jež deklarují učitelé základních škol a příslušných ročníků víceletých g ymnázií. Pomocí analýz y metafor jsme identifikovali 20 tematických kódů, které jsme zařadili pod koncepce nadání. Výzkumu se zúčastnilo 432 učitelů, od nichž bylo získáno 521 kódů. Zjistili jsme, že téměř polovina kódů popisuje nadané žáky jako vysoce výkonné se skvělými vlastnostmi (výkonové koncepce). Asi třetina učitelů vnímá problémy nadaných v soc. oblasti a uvědomuje si obtížnost pedagogické činnosti s nadanými (sociokulturní koncepce). Menší část učitelů zastává koncepce konzervativní, liberální, nesouhlasí s integrací nadaných žáků a dokonce evidujeme i negativistické postoje k nadání. Vzniklé koncepce jsme v diskusi zařadili pod moderní, které považujeme za rozvojetvorné, a pod tradiční, jež rozvíjejí nadání jen omezeně. Preference tradičních koncepcí významně převládala.

Klíčová slova


nadaný žák; koncepce nadání; postoje učitelů k nadání; analýza metafor; kvalitativní výzkum

https://doi.org/10.5817/SP2019-3-3

Celý článek:

PDF

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Altintas, E., & Ilgun, S. (2016). The term "gifted child" from teachers' view. Educational Research and Reviews, 11(10), 957–965. | DOI 10.5897/ERR2016.2762

Armstrong, S. L., Davis, H. S., & Paulson, E. J. (2011). The subjectivity problem: Improving triangulation approaches in metaphor analysis studies. International Journal of Qualitative Methods, 10(2), 151–163. | DOI 10.1177/160940691101000204

Bégin, J., & Gagné, F. (1994). Predictors of sttitudes toward gifted education: A review of the literature and blueprints for future research. Journal for the Education of the Gifted, 17(2), 161–179. | DOI 10.1177/016235329401700206

Bohner, G., & Wänke, M. (2002). Attitudes and attitude change. East Sussex: Psychology Press.

Borland, J. H. (2005). Gifted education without gifted children. The case for no conception of giftedness. In R. J. Sternberg & J. E. Davidson (Eds.), Conceptions of giftedness (s. 1–19). New York: Cambridge University Press.

Callahan, C. M., & Herberg-Davis, H. L. (Eds.). (2013). Fundamentals of gifted education – Considering multiple perspectives. London: Routledge.

Copenhaver, R. W., & McIntyre, D. J. (1992). Teachers' perceptions of gifted students. Roeper Review, 14(3), 151–154. | DOI 10.1080/02783199209553411

Dai, D. Y. (2009). Essential tensions surrounding the concept of giftedness. In L. V. Shavinina, International handbook on giftedness (s. 39–80). Essex: Springer.

Davis, G. A., Rimm, S. B., & Siegle, D. (2011). Education of the gifted and talented. New Jersey: Pearson.

Drulák, P. (2006). Svět jako metafora. Mezinárodní vztahy, 41(4), 67–80.

Farrell, T. S. C. (2006). The teacher is an octopus. RELC Journal, 37(2), 236–248.

Gagné, F. (1983). Perceptions of programs for gifted children: Agreement on principles, but disagreement over modalities. B. C. Journal of Special Education, 7(2), 113–127.

Hříbková, L. (2005). Nadání a nadaní. Praha: Pedagogická fakulta UK.

Hunsaker, S. L. (Ed.). (2012). Identification: The theory and practice of identifying students for gifted and talented education services. Waco: Prufrock Press.

Inbar, D. E. (1996). The free educational prison: Metaphors and images. Educational Research, 38(1), 77–92. | DOI 10.1080/0013188960380106

Jensen, D. F. N. (2006). Metaphors as a bridge to understanding educational and social contexts. International Journal of Qualitative Methods, 5(1), 1–17.

Kalra, M. B., & Baveja, B. (2012). Teacher thinking about knowledge, learning and learners: A metaphor analysis. Procedia – Social Behavioras Sciences, 55, 314–326.

Krijan, I. P., & Borić, E. (2015). Teacher's attitudes towards gifted students and differences in attitudes regarding the years. Croatian Journal of Education / Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje, 17(1), 681–724.

Lakoff, G., & Johnson, M. (2003). Metaphors we live by. London: The University of Chicago Press.

Lassig, C. J. (2009). Teachers' attitudes towards the gifted: The importance of professional development and school culture. Australasian Journal of Gifted Education, 18(2), 32–42.

McCoach, D. B., & Siegle, D. (2007). What predics teachers' attitudes toward the gifted? The Gifted Child Quarterly, 51(3), 246–255. | DOI 10.1177/0016986207302719

Miller, E. M. (2009). The effect of training in gifted education on elementary classroom teachers' theory – Based reasoning about the concept of giftedness. Journal for the Education of the Gifted, 33(1), 65–105. | DOI 10.1177/016235320903300104

Misset, T., & McCormic, K. (2014). Conceptions of giftedness. In J. A. Plucker & C. M. Callahan (Eds.), Critical issues and practices in gifted education (s. 143–157). Waco: Prufrock Press.

Mudrák, J. (2013). Postoje studentů učitelství k nadání. Svět nadání. Časopis o nadaných a nadání, 2(2), 45–52.

Nehyba, J., & Svojanovský, P. (2016). Tacitní znalosti v metaforách studentky učitelství. Studia paedagogica, 21(1), 57–85. | DOI 10.5817/SP2016-1-4

Olthouse, J. (2014). How do preservice teachers conceptualize giftedness? A metaphor analysis. Roeper Review, 36(2), 122–132. | DOI 10.1080/02783193.2014.884200

Porter, L. (1999). Gifted young children. A guide for teachers and parents. Buckingham: Open University Press.

Portešová, Š., Budíková, M., & Koutková, H. (2011). Crucial determinants affecting the attitude of Czech educators toward education of extraordinarily gifted learners. The New Educational Review, 24(2), 305–326.

Sankar-DeLeeuw, N. (2002). Gifted preschoolers: Parent and teacher views on identification, early admission, and programming. Roeper Review, 24(3), 172–177. | DOI 10.1080/02783190209554174

Smith, Ch. M. M. (2006). Principles of inclusion: Implications for able learners. In Ch. M. M. Smith (Ed.), Including the gifted and talented. Making inclusion work for more gifted and able learners (s. 3–21). London: Routledge.

Švaříček, R., & Čejková, I. (2016). Metaforický svět učení. In M. Strouhal & S. Štech (Eds.), Vzdělání a dnešek. Pedagogické, filosofické, historické a sociální perspektivy (s. 124–145). Praha: Karolinum.

Téllez, K. (2016). The teaching instinct. Explorations into what makes us human. New York: Routledge.

Vialle, W. (1994). 'Termanal' science? The work of Lewis Terman revisited. Roeper Review, 17(1), 32–38. | DOI 10.1080/02783199409553614

Zheng, H., & Song, W. (2010). Metaphor analysis in the educational discourse: A critical review. US-China Foreign Language, 8(9), 42–44.
 


Časopis Ústavu pedagogických věd FF MU.

Výkonná redakce: Klára Šeďová, Roman Švaříček, Zuzana Šalamounová, Martin Sedláček, Karla Brücknerová, Petr Hlaďo.

Redakční rada: Milan Pol (předseda redakční rady), Gunnar Berg, Inka Bormann, Michael Bottery, Hana Cervinkova, Eve Eisenschmidt, Ola Andres Erstad, Peter Gavora, Yin Cheong Cheng, Miloš Kučera, Adam Lefstein, Sami Lehesvuori, Jan Mareš, Jiří Mareš, Jiří Němec, Angelika Paseka, Jana Poláchová Vašťatková, Milada Rabušicová, Alina Reznitskaya, Michael Schratz, Martin Strouhal, Petr Svojanovský, António Teodoro, Tony Townsend, Anita Trnavčevič, Jan Vanhoof, Arnošt Veselý, Kateřina Vlčková, Eliška Walterová.

Časopis vydává čtyři čísla ročně.

ISSN 1803-7437 (print), ISSN 2336-4521 (online)