Souvislosti mezi vnímanou kvalitou vztahů v pedagogických sborech a syndromem vyhoření u vyučujících základních škol

Irena Smetáčková, Veronika Francová

Abstrakt


Učitelství je označováno za povolání se zvýšenou mírou stresu, jenž může vést až k syndromu vyhoření. Aby bylo možno předcházet vyhoření učitelů, je nutné analyzovat, co zvyšuje/snižuje míru stresu. Prezentovaná studie je součástí rozsáhlejšího výzkumu vyhoření mezi vyučujícími na základních školách. Ten měl dvě části: (1) dotazníkové šetření (n = 2394) a (2) sérii případových studií na 12 školách. Cílem prezentované studie je prozkoumat, jaká je souvislost mezi vnímanou kvalitou profesních vztahů v pedagogických týmech a syndromem vyhoření na českých základních školách. Studie porovnává data z Shirom-Melamedovy škály vyhoření, z dotazníku na kvalitu vztahů ve škole a z tematické analýz y polostrukturovaných rozhovorů. Ukazuje se, že vyučující vnímají vztahy ve svých školách spíše pozitivně a ve vztazích se cítí spokojeni. Souvislost mezi vnímanou kvalitou vztahů a syndromem vyhoření se potvrdila jako statisticky významná. Současně byly rozlišeny dvě podoby kolegiálních vztahů ve škole: vztahy pracovní a osobní; přičemž pracovní vztahy se ukazují pro celkovou spokojenost jako důležitější.

Klíčová slova


učitelé; základní škola; syndrom vyhoření; sociální opora; vztahy; sociální klima

https://doi.org/10.5817/SP2020-1-1

Celý článek:

PDF

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Billings, A. G., & Moos, R. H. (1984). Coping, stress and social resources among adults with unipolar depression. Journal of Personality and Social Psychology, 46(4), 877–891. | DOI 10.1037/0022-3514.46.4.877

Blažková, V., & Malá, P. (2004) Psychická zátěž učitelů a další rizikové faktory. In E. Řehulka (Ed.), Učitelé a zdraví 6 (s. 124–126). Brno: Paido.

Boyatzis, R. E. (1998). Transforming qualitative information: Thematic analysis and code development. Londýn: SAGE.

Brackett, M. A., Palomera, R., Mojsa-Kaja, J., Reyes, M. R., & Salovey, P. (2010). Emotionregulation ability, burnout, and job satisfaction among British secondary-school teachers. Psychology in the Schools, 47(4), 406–417.

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative research in psychology, 3(2), 77–101. | DOI 10.1191/1478088706qp063oa

Brouwers, A., Evers, W. J., & Tomic, W. (2001). Self-efficacy in eliciting social support and burnout among secondary-school teachers. Journal of applied social psychology, 31(7), 1474–1491. | DOI 10.1111/j.1559-1816.2001.tb02683.x

Buchwald, P. (2013). Stres ve škole a jak ho zvládnout. Brno: Edika.

Burke, R. J., & Greenglass, E. (1995). A longitudinal study of psychological burnout in teachers. Human Relations, 48(2), 187–202. | DOI 10.1177/001872679504800205

Caplan, G. (1981). Mastery of stress: Psychosocial aspects. The American journal of psychiatry, 138(4), 413–420. | DOI 10.1176/ajp.138.4.413

Farber, B. A. (1991). Crisis in education: Stress and burnout in the American teacher. San Fransisco: Jossey-Bass.

Greenglass, E., Fiksenbaum, L., & Burke, R. J. (1996). Components of social support, buffering effects and burnout: Implications for psychological functioning. Anxiety, Stress & Coping, 9(3), 185–197. | DOI 10.1080/10615809608249401

Greenglass, E. R., Burke, R. J., & Konarski, R. (1997). The impact of social support on the development of burnout in teachers: Examination of a model. Work & Stress, 11(3), 267–278. | DOI 10.1080/02678379708256840

Hennig, C., & Keller, G. (1995). Anti-Stress Programm für Lehrer. Donauwörth: Auer.

Hobfoll, S. E. (2002). Social and psychological resources and adaptation. Review of General Psychology, 6(4), 307–324. | DOI 10.1037/1089-2680.6.4.307

Holeček, V., Jiřincová, B., & Miňhová, J. (2001). Faktory ohrožení osobnosti učitele. In E. Řehulka & O. Řehulková (Eds.), Učitelé a zdraví 3 (s. 51–57). Brno: Psychologický ústav AV ČR.

Iacovides, A., Fountoulakis, K. N., Kaprinis, S., & Kaprinis, G. (2003). The relationship between job stress, burnout and clinical depression. Journal of Affective Disorders, 75(3), 209–221. | DOI 10.1016/S0165-0327(02)00101-5

Janke, W., & Erdmannová, G. (2003). Strategie zvládání stresu – SVF 78. Praha: Testcentrum.

Johnson, S. M., Kraft, M. A., & Papay, J. P. (2012). How context matters in high-need schools: The effects of teachers' working conditions on their professional satisfaction and their students' achievement. Teachers College Record, 114(10), 1–39.

Johnson, S., Cooper, C., Cartwright, S., Donald, I., Taylor, P., & Millet, C. (2005). The experience of work-related stress across occupations. Journal of Managerial Psychology, 20(2), 178–187. | DOI 10.1108/02683940510579803

Kasíková, H., & Dubec, M. (2009). Spolupráce učitelů: od větší k menší neznámé. Studia paedagogica, 14(1), 67–86.

Kebza, V., & Šolcová, I. (2008). Hlavní koncepce psychické odolnosti. Československá psychologie, 52(1), 1–19.

Kohoutek, R., & Řehulka, E. (2011). Stresory učitelů základních a středních škol v České republice (zejména stresory způsobené učitelům žáky). In E. Řehulka (Ed.), Škola a zdraví 21 (s. 105–117). Brno: Masarykova univerzita.

Kokkinos, M. (2007). Job stressors, personality and burnout in primary school teachers. British Journal of Educational Psychology, 77(1), 229–243. | DOI 10.1348/000709905X90344

Křivohlavý, J. (1998). Jak neztratit nadšení. Praha: Grada.

Kyriacou, C. (2001). Teacher stress: Directions for future research. Educational review, 53(1), 27–35. | DOI 10.1080/00131910120033628

Lazarová, B. (2010). Mentoring jako forma kolegiální podpory a strategie dobré školy. Pedagogika, 55(3–4), 254–264.

Lazarus, R., & Folkman, S. (1984). Stress, Appraisal and Coping. New York: Springer.

Loonstr, B., Brouwers, A., & Tomic, W. (2009). Feelings of existential fulfillment and burnout among secondary school teachers. Teaching and Teacher Education, 25(5), 752–757. | DOI 10.1016/j.tate.2009.01.002

Marek, T., Schaufeli, W. B., & Maslach, C. (2017). Professional burnout: Recent developments in theory and research. Abingdon: Routledge.

Maslach, C., Jackson, S. E., & Leiter, M. P. (1997). Maslach burnout inventory manual. In C. P. Zalaquett & R. J. Wood (Eds.), Evaluating Stress: A Book of Resources (s. 191–218). Lanham: The Scarecrow Press.

Montgomery, C., & Rupp, A. A. (2005). A meta-analysis for exploring the diverse causes and effects of stress in teachers. Canadian Journal of Education/Revue canadienne de l'éducation, 28(3), 458–486. | DOI 10.2307/4126479

MŠMT. (2017). Statistická ročenka školství – výkonové ukazatele. Dostupné z http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statistika-skolstvi/rocenky

NASUWT. (2019). Crisis in teachers' mental health in Scotland. Dostupné z https://www.nasuwt.org.uk/article-listing/crisis-in-teachers-mental-health-in-scotland.html

NASUWT. (2019). Welsh teachers' mental health at risk. Dostupné z https://www.nasuwt.org.uk/article-listing/welsh-teachers-mental-health-at-risk.html

Poschkamp, T. (2013). Vyhoření: Roz poznání, léčba, prevence. Brno: Edika.

Ptáček, R., Raboch, J., Kebza, V., Šolcová, I., Vňuková, M., Hlinka, J., & Strakatý, Š. (2017). Česká verze Shirom a Melamedovy škály vyhoření. Československá psychologie, 61(6), 536–545.

Schulz, U., & Schwarzer, R. (2004). Long-term effects of spousal support on coping with cancer after surgery. Journal of Social and Clinical Psychology, 23(5), 716–732. | DOI 10.1521/jscp.23.5.716.50746

Shirom, A., & Melamed, S. (2006). A comparison of the construct validity of two burnout measures in two groups of professionals. International Journal of Stress Management, 13(2), 176–189. | DOI 10.1037/1072-5245.13.2.176

Skaalvik, E. M., & Skaalvik, S. (2009). Does school context matter? Relations with teacher burnout and job satisfaction. Teaching and teacher education, 25(3), 518–524. | DOI 10.1016/j.tate.2008.12.006

Stock, C. (2010). Syndrom vyhoření a jak jej zvládnout. Praha: Grada Publishing.

Urbanovská, E., & Kusák, P. (2009). Syndrom vyhoření učitelů ve vztahu k vybraným determinantám. E-Pedagogium, 8(4), 108–121.

Yong, Z., & Yue, Y. (2007). Causes of burnout among secondary and elementary school teachers and preventive strategies. Chinese Education and Society, 40(5), 78–85. | DOI 10.2753/CED1061-1932400508

Židková, Z., & Martinková, J. (2003). Psychická zátěž učitelů základních škol. České pracovní lékařství, 4(3), 122–126.
 


Časopis Ústavu pedagogických věd FF MU.

Výkonná redakce: Klára Šeďová, Roman Švaříček, Zuzana Šalamounová, Martin Sedláček, Karla Brücknerová, Petr Hlaďo.

Redakční rada: Milan Pol (předseda redakční rady), Gunnar Berg, Michael Bottery, Hana Cervinkova, Theo van Dellen, Eve Eisenschmidt, Peter Gavora, Yin Cheong Cheng, Miloš Kučera, Adam Lefstein, Sami Lehesvuori, Jan Mareš, Jiří Mareš, Jiří Němec, Angelika Paseka, Jana Poláchová Vašťatková, Milada Rabušicová, Alina Reznitskaya, Michael Schratz, Martin Strouhal, Petr Svojanovský, António Teodoro, Tony Townsend, Anita Trnavčevič, Jan Vanhoof, Arnošt Veselý, Kateřina Vlčková, Eliška Walterová.

Časopis vydává čtyři čísla ročně.

ISSN 1803-7437 (print), ISSN 2336-4521 (online)