Přísliby a výzvy vícemístné etnografie ve výzkumu diverzity v pregraduální učitelské přípravě

Jana Obrovská, František Tůma

Abstrakt


Cílem předkládané teoreticko-metodologické studie je 1) představit základní charakteristiky školní etnografie a její aplikace v českém pedagogickém výzkumu; 2) shrnout teoretická východiska a analyzovat přístupy k výzkumu diverzity v pregraduální učitelské přípravě; 3) diskutovat o potenciálu tzv. vícemístné etnografie. Vyvozujeme, že vícemístná etnografie představuje vhodný výzkumný design pro zkoumání diverzity v pregraduální učitelské přípravě, protože zdůrazňuje potřebu propojení a kontrastování poznatků z různých zkoumaných prostředí. Je tedy možné integrovat poznatky jak z prostředí vysokoškolské výuky, kde jsou studenti a studentky učitelství připravováni, tak z prostředí škol, kam jsou umisťováni na praxe. Studie tak přispívá k teoretické a metodologické diskusi v pedagogice.

Klíčová slova


školní etnografie; vícemístná etnografie; diverzita; učitelské vzdělávání; pedagogický výzkum

https://doi.org/10.5817/SP2020-1-7

Celý článek:

PDF

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Anderson, L. M., & Stillman, J. A. (2012). Student teaching's contribution to preservice teacher development: A review of research focused on the preparation of teachers for urban and high-need contexts. Review of Educational Research, 83(1), 3–69. | DOI 10.3102/0034654312468619

Atkinson, P., Coffey, A., Delamont, S., Lofland, J., & Lofland, L. (Eds.). (2001). Handbook of ethnography. Londýn: SAGE.

Auer, P. (2014). Jaz yková interakce. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.

Banks, J. A., & Banks, C. A. M. (Eds.). (2010). Multicultural education: Issues and perspectives. Hoboken: John Wiley & Sons.

Bartolo, P., & Smyth, G. (2009). Teacher education for diversity. In A. Swennen & M. van der Klink (Eds.), Becoming a teacher educator: Theory and practice for teacher educators (s. 117–132). Amsterdam: Springer Science & Business Media.

Beach, D. (2017). Ethnographic lenses and possibilities. International trends and developments in the ethnography of education. Acta Paedagogica Vilnensia, 39(1), 15–30.

Bittnerová, D., Doubek, D., & Levínská, M. (2011). Funkce kulturních modelů ve vzdělávání. Praha: Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova.

Booth, T., & Ainscow, M. (2002). Index for inclusion: Developing learning and participation in schools. Bristol: Centre for Studies on Inclusive Education (CSIE).

Burns, T., & Shadoian-Gersing, V. (2010). The importance of effective teacher education for diversity. In OECD, Educating teachers for diversity. Meeting the challenge (s. 19–40). Paris: OECD Publishing.

Candea, M. (2009). Arbitrary locations: In defence of the bounded field-site. In M. A. Falzon (Ed.), Multi-sited ethnography. Theory, praxis and locality in contemporary research (s. 25–46). Farnham: Ashgate.

Capp, M. J. (2017). The effectiveness of universal design for learning: A meta-analysis of literature between 2013 and 2016. International Journal of Inclusive Education, 21(8), 791–807. | DOI 10.1080/13603116.2017.1325074

Cook, J., Laidlaw, J., & Mair, J. (2009). What if there is no elephant? Towards a conception of an unsited field. In M. A. Falzon (Ed.), Multi-sited ethnography. Theory, praxis and locality in contemporary research (s. 47–72). Farnham: Ashgate.

Darling-Hammond, L. (2006). Powerful teacher education. Lessons from exemplary programs. San Francisco: Jossey-Bass.

Delamont, S. (2014). Key themes in the ethnography of education. Achievements and agendas. London: SAGE.

Delamont, S. (2012). 'Traditional' ethnography: peopled ethnography for luminous description. In S. Delamont (Ed.), Handbook of qualitative research in education (s. 342–353). Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited.

Delamont, S. (2009). The only honest thing: autoethnography, reflexivity and small crises in fieldwork. Ethnography and Education, 4(1), 51–63. | DOI 10.1080/17457820802703507

Dvořáčková, J., et al. (2014). Politika a každodennost na českých vysokých školách: Etnografické pohledy na vzdělávání a výzkum. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON).

Eisenhart, M. (2001a). Educational ethnography past, present, and future: Ideas to think with. Educational Researcher, 30(8), 16–27. | DOI 10.3102/0013189X030008016

Eisenhart, M. (2001b). Changing conceptions of culture and ethnographic methodology: Recent thematic shifts and their implications for research on teaching. In V. Richardson (Ed.), Handbook of research on teaching (s. 209–225). Washington, D.C.: American Educational Research Association.

Evans, R. (2002). Ethnography of teacher training: Mantras for those constructed as "other". Disability & Society, 17(1), 35–48. | DOI 10.1080/09687590120100110

Falzon, M. A. (2009). Introduction: Multi-sited ethnography: Theory, praxis and locality in contemporary research. In M. A. Falzon (Ed.), Multi-sited ethnography. Theory, praxis and locality in contemporary research (s. 1–24). Farnham: Ashgate.

Ferguson, J. (2011). Novelty and method. Reflections on global fieldwork. In S. Colleman & P. von Hellermann (Eds.), Multi-sited ethnography. Problems and possibilities in the translocation of research methods (s. 194–208). New York: Routledge.

Figueroa, A. M. (2017). Ethnography and language education. In K. K. King, Y.-J. Lai, & S. May (Eds.), Research methods in language and education (s. 269–282). Cham: Springer.

Foley, D. E. (1990). Learning capitalist culture: Deep in the heart of tejas. Philadelphia: University Pennsylvania Press.

Forsey, M. (2018). Educational Ethnography In and For a Mobile Modernity. In D. Beach, C. Bagley, & S. Marques da Silva (Eds.), The Wiley Handbook of Ethnography of Education (s. 443–454). New York: John Wiley & Sons.

Freire, P. (2000). Pedagogy of the oppressed. New York: Continuum.

Garcez, P. M. (2008). Microethnography in the classroom. In K. A. King & N. H. Hornberger (Ed.), Encyclopedia of language and education. Volume 10: Research methods in language and education (s. 257–271). New York: Springer.

Gay, G. (2002). Preparing for culturally responsive teaching. Journal of Teacher Education, 53(2), 106–116. | DOI 10.1177/0022487102053002003

Geertz, C. (2000). Interpretace kultur. Vybrané eseje. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON).

Gordon, T., Holland, J., & Lahelma, E. (2001). Ethnographic research in educational settings. In P. Atkinson (Ed.), A. Coffey, S. Delamont, J. Lofland, & L. Lofland, Handbook of ethnography (s. 188–203). London: SAGE.

Haddix, M. M. (2012). Talkin' in the company of my sistas: The counterlanguages and deliberate silences of Black female students in teacher education. Linguistics and Education, 23(2), 169–181. | DOI 10.1016/j.linged.2012.01.003

Hendl, J. (2005). Kvalitativní výzkum. Základní metody a aplikace. Praha: Portál.

Hale, A., Snow-Gerono, J., & Morales, F. (2008). Transformative education for culturally diverse learners through narrative and ethnography. Teaching and Teacher Education, 24(6), 1413–1425. | DOI 10.1016/j.tate.2007.11.013

Hammersley, M., & Atkinson, P. (2007). Ethnography. Principles in practice. London: Routledge. | DOI 10.4324/9780203944769

Hammersley, M. (2006). Ethnography: Problems and prospects. Ethnography and Education, 1(1), 3–14. | DOI 10.1080/17457820500512697

Jarkovská, L., Lišková, K., Obrovská, J., & Souralová, A. (2015). Etnická rozmanitost ve škole: Stejnost v různosti. Praha: Portál.

Jarkovská, L. (2013). Gender před tabulí: Etnografický výzkum genderové reprodukce v každodennosti školní třídy. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON) v koedici s Masarykovou univerzitou.

Jarkovská, L. (2012). Nejdřív byli dinosauři a pak se narodila prababička aneb Chvála etnografie ve výzkumu dětí. Sociální studia, 9(2), 31–42. | DOI 10.5817/SOC2012-2-31

Kaleja, M., Zezulková, E., Adamus, P., & Mühlpachr, P. (2015). Etnografie školy jako edukační realita současnosti. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě.

Kaur, B. (2012). Equity and social justice in teaching and teacher education. Teaching and Teacher Education, 28(4), 485–492. | DOI 10.1016/j.tate.2012.01.012

Kenway, J., Fahey, J., Epstein, D., Koh, A., McCarthy, C. R., & Rizvi, F. (2018). Multi-sited global ethnography and elite schools. A methodological entrée. In D. Beach, C. Bagley, & S. M. da Silva (Eds.), The Wiley Handbook of Ethnography of Education (s. 423–442). Hoboken: Wiley Blackwell.

Kratochvílová, J. (2013). Inkluzivní vzdělávání v české primární škole: Teorie, praxe, výzkum. Brno: Masarykova univerzita.

Kučera, M. (1992). Školní etnografie. Přehled problematiky. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy.

Lazarová, B., Hloušková, L., Trnková, K., Pol, M., & Lukas, J. (2015). Řízení inkluze ve škole. Brno: Masarykova univerzita.

Lincoln, Y. S., Lynham, S. A., & Guba, E. G. (2018). Paradigmatic controversies, contradictions and emerging confluences, revisited. In N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Ed.), The SAGE handbook of qualitative research (s. 108–150). Los Angeles: SAGE.

Marcus, G. E., & Fischer, M. M. J. (1999). Anthropology as cultural critique. An experimental moment in the human sciences. Chicago: University of Chicago Press.

Marcus, G. E. (1995). Ethnography in/of the world system: The emergence of multi-sited ethnography. Annual Review of Anthropology, 24(1), 9–117. | DOI 10.1146/annurev.an.24.100195.000523

Mareš, J. (2013). Pedagogická psychologie. Praha: Portál.

Mareš, J. (2015). Tvorba případových studií pro výzkumné účely. Pedagogika, 65(2), 113–142.

Marvasti, A., McKinney, K., & Pinter, B. (2018). Diversity of diversity education. In P. Batur & J. R. Feagin (Eds.), Handbook of the sociology of racial and ethnic relations (s. 192–200). Cham: Springer.

Matthews, G., Zeidner, M., & Roberts, R. D. (2006). Models of personality and affect for education: A review and synthesis. In P. A. Alexander & P. H. Winne (Eds.), Handbook of educational psychology (s. 163–186). New York, London: Routledge.

McCombs, B. (2010). Learner-centered practices. In J. L. Meece & J. S. Eccless (Ed.), Handbook of research on schools, schooling, and human development (s. 60–74). New York: Routledge.

McNew-Birren, J., Hildebrand, T., & Belknap, G. (2017). Strange bedfellows in science teacher preparation: Conflicting perspectives on social justice presented in a teach for America university partnership. Cultural Studies of Science Education, 13(2), 437–462. | DOI 10.1007/s11422-016-9791-z

Mensah, F. M. (2009). Confronting assumptions, biases, and stereotypes in preservice teachers' conceptualizations of science teaching through the use of book club. Journal of Research in Science Teaching, 46(9), 1041–1066. | DOI 10.1002/tea.20299

Metz, M. (2018). The role of teacher educators' personal histories and motivations in shaping opportunities to learn about social justice. Teachers College Record, 120(7), 1–34.

Mosley, M. (2010). Becoming a literacy teacher: Approximations in critical literacy teaching. Teaching Education, 21(4), 403–426. | DOI 10.1080/10476210.2010.514900

Nedbálková, K. (2015). Ethnography, fieldnotes and interviews. In K. Nedbálková & K. Sidiropulu-Janků (Eds.), Doing research, making science. The memory of Roma workers (s. 75–97). Brno: Centre for the Study of Democracy and Culture, Masaryk University.

Nedbálková, K. (2007). Etnografie. Jedna ruka kreslí druhou aneb Jak se dělá etnografický výzkum. In R. Švaříček & K. Šeďová et al., Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách (s. 112–125). Praha: Portál.

Obrovská, J. (2016). Frajeři, rapeři a propadlíci: Etnografie etnicity a etnizace v desegregované školní třídě. Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 52(1), 53–78.

Obrovská, J. (2014). Rituály s "těmi druhými". Perspektiva interakčních rituálů ve školní etnografii etnicky různorodých třídních kolektivů. Sociální studia, 11(2), 51–74. | DOI 10.5817/SOC2014-2-51

Ok, M. W., Rao, K., Bryant, B. R., & McDougall, D. (2017). Universal Design for Learning in Pre-K to Grade 12 Classrooms: A Systematic Review of Research. Exceptionality, 25(2), 116–138. | DOI 10.1080/09362835.2016.1196450

Parr, G., & Chan, J. (2015). "Identity work in a dialogic international teaching practicum." Teaching Education, 26(1), 38–54. | DOI 10.1080/10476210.2014.997701

Pasch, M., Gardner, T. G., Sparks-Langerová, G., Starková, A. J., & Moodyová, C. D. (2005). Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině: Jak pracovat s kurikulem. Praha: Portál.

Picower, B. (2011). Resisting Compliance: Learning to teach for social justice in a neoliberal context. Teachers College Record, 113(5), 1105–1134.

Pierides, D. (2010). Multi-sited ethnography and the field of educational research. Critical Studies in Education, 51(2), 179–195. | DOI 10.1080/17508481003731059

Prain, V., et al. (2013). Personalised learning: Lessons to be learnt. British Educational Research Journal, 39(4), 654–676.

Pražská skupina školní etnografie. (2002). 1.–8. třída: příloha závěrečné z právy o řešení grantového projektu GA ČR 406/00/0470 "Žák v měnících se podmínkách současné školy". Praha: Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova.

Průcha, J. (Ed.). (2009). Pedagogická encyklopedie. Praha: Portál.

Rao, K., Ok, M. W., & Bryant, B. R. (2014). A review of research on universal design educational models. Remedial and Special Education, 35(3), 153–166. | DOI 10.1177/0741932513518980

Ruys, I., Defruyt, S., Rots, I., & Aelterman, A. (2013). Differentiated instruction in teacher education: A case study of congruent teaching. Teachers and Teaching, 19(1), 93–107. | DOI 10.1080/13540602.2013.744201

Schleicher, A. (Ed.). (2012). Preparing teachers and developing school leaders for the 21st century. Lessons from around the world. Paris: OECD Publishing.

Sheehy, K. (2014). Educational psychology and the development of inclusive education. In A. J. Holliman (Ed.), The Routledge international companion to educational psychology (s. 235–245). Dostupné z https://www.book2look.com/book/3CZCNqg71T

Seidlová, V. (2016). Vícemístná etnografie: příklady aplikace v současných antropologických a etnomuzikologických výzkumech. Národopisná revue, 26(2), 110–121.

Shelley, K., & McCuaig, L. (2018). Close encounters with critical pedagogy in socio-critically informed health education teacher education. Physical Education and Sport Pedagogy, 23(5), 510–523. | DOI 10.1080/17408989.2018.1470615

Sleeter, Ch. E., & Owuor, J. (2011). Research on the impact of teacher preparation to teach diverse students: The research we have and the research we need. Action in Teacher Education, 33(5–6), 524–536. | DOI 10.1080/01626620.2011.627045

Smetáčková, I., & Jahodová, D. (2015). Ambivalence rozšiřování obzorů: Percepce genderu a etnicity na prvním stupni ZŠ. Praha: Otevřená společnost, o. p. s.

Soukup, M. (2014). Terénní výzkum v sociální a kulturní antropologii. Praha: Karolinum.

Spindler, G. D., & Spindler, L. (1987). Teaching and learning how to do the ethnography of education. In L. Spindler (Ed.), Interpretative ethnography of education at home and abroad (s. 17–36). Hillsdale: Lawrence Erlbaum Associates.

Spindler, G. D. (1984). Roots revisited. Three decades of perspectives. Anthropology & Education Quarterly, 15(1), 3–10. | DOI 10.1525/aeq.1984.15.1.05x1467k

Spradley, J. P. (1980). Participant observation. South Melbourne: Wadsworth.

Stöckelová, T., & Abu Ghosh, Y. (2013). Etnografie. Improvizace v teorii a terénní praxi. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON).

Stöckelová, T., Linková, M., & Lorenz-Meyer, D. (2009). Akademické poznávání, vykazování a podnikání. Etnografie měnící se české vědy. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON).

Subero, D., Vila, I., & Esteban-Guitart, M. (2015). Some contemporary forms of the funds of knowledge approach. Developing culturally responsive pedagogy for social justice. International Journal of Educational Psychology, 4(1), 33–53.

Šeďová, K., Švaříček, R., & Šalamounová, Z. (2012). Komunikace ve školní třídě. Praha: Portál.

Švaříček, R., & Šeďová, K. a kol. (2007). Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál.

Tomlinson, C. A. (2014). The differentiated classroom. Responding to the needs of all learners. Boston: Pearson.

Turner, M. (2013). Beyond the "good teacher": Guiding pre-service teacher reflections on culturally diverse students. Teachers and Teaching, 19(1), 78–92. | DOI 10.1080/13540602.2013.744200

Vlčková, K., et al. (2015). Z posluchárny za katedru: Mocenské vztahy ve výuce studentů učitelství. Brno: Masarykova univerzita.

Vock, M., & Gronostaj, A. (2017). Umgang mit Heterogenität in Schule und Unterricht. Berlín: Friedrich Ebert Stiftung.

Walford, G. (2018). Recognizable continuity: A defense of multiple methods. In D. Beach, C. Bagley, & S. M. da Silva (Eds.), The Wiley Handbook of Ethnography of Education (s. 17–29). Hoboken: Wiley Blackwell.

Walford, G. (2009). For ethnography. Ethnography and Education, 4(3), 271–282. | DOI 10.1080/17457820903170093

Webster, J. P., & da Silva, S. M. (2013). Doing educational ethnography in an online world. Methodological challenges, choices and innovations. Ethnography and Education, 8(2), 123–130. | DOI 10.1080/17457823.2013.792508

Willis, P. (1981). Learning to labor. How working class kids get working class jobs. New York: Columbia University Press.

Woods, P. (2002). Inside schools. Ethnography in educational research. London: Routledge.

Wolcott, H. F. (1987). On ethnographic intent. In L. Spindler (Ed.), Interpretative ethnography of education at home and abroad (s. 37–60). Hillsdale: Lawrence Erlbaum, Associates.

Yin, R. K. (2009). Case study research: Design and methods (4. vyd.). Los Angeles: SAGE.

Yon, D. A. (2003). Highlights and overview of the history of educational ethnography. Annual Review of Anthropology, 32(1), 411–412. | DOI 10.1146/annurev.anthro.32.061002.093449

Yuan, H. (2018). Preparing teachers for diversity. A literature review and implications from community-based teacher education. Higher Education Studies, 8(1), 9–17. | DOI 10.5539/hes.v8n1p9

Zeichner, K. M., et al. (1998). A research informed vision of good practice in multicultural teacher education: Design principles. Theory into Practice, 38(3), 163–171. | DOI 10.1080/00405849809543800
 


Časopis Ústavu pedagogických věd FF MU.

Výkonná redakce: Klára Šeďová, Roman Švaříček, Zuzana Šalamounová, Martin Sedláček, Karla Brücknerová, Petr Hlaďo.

Redakční rada: Milan Pol (předseda redakční rady), Gunnar Berg, Michael Bottery, Hana Cervinkova, Theo van Dellen, Eve Eisenschmidt, Peter Gavora, Yin Cheong Cheng, Miloš Kučera, Adam Lefstein, Sami Lehesvuori, Jan Mareš, Jiří Mareš, Jiří Němec, Angelika Paseka, Jana Poláchová Vašťatková, Milada Rabušicová, Alina Reznitskaya, Michael Schratz, Martin Strouhal, Petr Svojanovský, António Teodoro, Tony Townsend, Anita Trnavčevič, Jan Vanhoof, Arnošt Veselý, Kateřina Vlčková, Eliška Walterová.

Časopis vydává čtyři čísla ročně.

ISSN 1803-7437 (print), ISSN 2336-4521 (online)