Editorial

Stanislav Štech, Klára Šeďová, Adam Lefstein

Abstrakt


..

Celý článek:

PDF (English)

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Goepel, J. (2012). Upholding public trust: An examination of teacher professionalism and the use of Teachers' Standards in England. Teacher Development, 16(4), 489–505. | DOI 10.1080/13664530.2012.729784

Gunter, H. M. & Fitzgerald, T. (2013). New Public Management and the modernisation of education systems 1. Journal of Educational Administration and History, 45(3), 213–219. | DOI 10.1080/00220620.2013.796914

Gunter, H., Grimaldi, E., Hall, D., & Serpieri, R. (Eds.) (2016). New Public Management and the Reform of Education. European lessons for policy and practice. Routledge.

Hammersley, M. (2001). Some Questions About Evidence-Based Practice in Education. Paper presented at the annual conference of the British Educational Research Association, Leeds.

Hood, C. (1991). A Public Management for All Seasons? Public Administration, 69(1), 3–19. | DOI 10.1111/j.1467-9299.1991.tb00779.x

Schön, D. A. (1983): The Reflective Practitioner. Basic Books.
 


Časopis Ústavu pedagogických věd FF MU.

Výkonná redakce: Klára Šeďová, Roman Švaříček, Zuzana Šalamounová, Martin Sedláček, Karla Brücknerová, Petr Hlaďo.

Redakční rada: Milan Pol (předseda redakční rady), Gunnar Berg, Michael Bottery, Hana Cervinkova, Theo van Dellen, Eve Eisenschmidt, Peter Gavora, Yin Cheong Cheng, Miloš Kučera, Adam Lefstein, Sami Lehesvuori, Jan Mareš, Jiří Mareš, Jiří Němec, Angelika Paseka, Jana Poláchová Vašťatková, Milada Rabušicová, Alina Reznitskaya, Michael Schratz, Martin Strouhal, Petr Svojanovský, António Teodoro, Tony Townsend, Anita Trnavčevič, Jan Vanhoof, Arnošt Veselý, Kateřina Vlčková, Eliška Walterová.

Časopis vydává čtyři čísla ročně.

ISSN 1803-7437 (print), ISSN 2336-4521 (online)