Vztah akademické marnosti a výsledků žáků: různé mechanismy pro matematiku a čtenářskou gramotnost

Jana Straková, Jaroslava Simonová

Abstrakt


Výzkumy ukazují, že žáci odborných středoškolských programů mají horší výsledky než žáci všeobecně vzdělávacích programů i tehdy, když zohledníme jejich vstupní výsledky a rodinné zázemí. Možné příčiny tohoto jevu výzkumníci spatřují v klimatu školy. V této stati je klima školy operacionalizováno prostřednictvím kultury akademické marnosti. Zkoumáme, zda pocit akademické marnosti ovlivňuje výsledky žáků 3. ročníků g ymnázií, středných odborných škol a středních odborných učilišť v matematice a ve čtenářské gramotnosti, zohledníme-li jejich rodinné zázemí a vstupní vědomosti. Analýza využívající víceúrovňové modelování v programu MPlus je provedena na souboru 2846 žáků ze 143 tříd v 79 školách, kteří byli testováni a dotazováni na počátku středoškolského studia a potom opět v polovině 3. ročníku. Výsledky potvrzují vliv pocitu akademické marnosti na sledované výsledky a ukazují mírné odlišnosti v jeho uplatnění v obou disciplínách.

Klíčová slova


středoškolské vzdělávání; pocit akademické marnosti; výsledky vzdělávání; longitudinální studie; strukturní víceúrovňové modelování

https://doi.org/10.5817/SP2020-3-2

Celý článek:

PDF

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Agirdag, O., Van Houtte, M., & Avermaet, P. (2012). Why does the ethnic and socio-economic composition of schools influence math achievement? The role of sense of futility and futility culture. European Sociological Review, 28(3), 366–378. https://doi.org/10.1093/esr/jcq070 | DOI 10.1093/esr/jcq070

Alpert, B., & Bechar, S. (2008). School organisational efforts in search for alternatives to ability grouping. Teaching and Teacher Education, 24(6), 1599–1612. https://doi.org/10.1016/j.tate.2008.02.023 | DOI 10.1016/j.tate.2008.02.023

Berkowitz, R., Moore, H., Astor, R. A., & Benbenishty, R. (2016). A research synthesis of the associations between socioeconomic background, inequality, school climate, and academic achievement. Review of Educational Research, 87(2), 425–469. https://doi.org/10.3102/0034654316669821 | DOI 10.3102/0034654316669821

Blažek, R., Janotová, Z., Potužníková, E., & Basl, J. (2019). Mezinárodní šetření PISA 2018. Národní zpráva. ČŠI.

Brookover, W. B., & Schneider, J. M. (1975). Academic environments and elementary school achievement. Journal of Research and Development in Education, 9(1), 82–91.

Byrne, B. M. (1998). Structural equation modelling with lisrel, prelis and simplis: basic concepts, applications and programming. Lawrence Erlbaum Associates. https://doi.org/10.4324/9780203774762 | DOI 10.4324/9780203774762

Coleman, J., Campbell, E., Hobson, C., Mcpartland, J., Mood, A., Weinfeld, F., & York, R. (1966). Equality of educational opportunity. US Government Printing Office.

Dockx, J., & De Fraine, B. (2018). On track for unemployment? Long-term effects of tracks. School Effectiveness and School Improvement, 30(2), 131–154. https://doi.org/10.1080/09243453.2018.1537292 | DOI 10.1080/09243453.2018.1537292

Dzúrová, D., Csémy, L., Spilková, J., & Lustigová, M. (2015). Zdravotně rizikové chování mládeže v Česku. Státní zdravotní ústav.

Eichhorst, W., Rodríguez-Planas, N., Schmidl, R., & Zimmermann, K. F. (2015). A road map to vocational education and training in industrialized countries. ILR Review, 68(2), 314–337. https://doi.org/10.1177/0019793914564963 | DOI 10.1177/0019793914564963

Grecmanová, H. (2008). Klima školy. Hanex.

Grecmanová, H., Dopita, M., Poláchová Vašťatková, J., & Skopalová, J. (2012). Klima školy. Soubor dotazníků pro učitele, žáky a rodiče. Národní ústav pro vzdělávání.

Hampf, F., & Wößmann, L. (2016). Vocational vs. general education and employment over the life-cycle: new evidence from PIAAC. CESifo Economic Studies, 63(3), 255–269. https://doi.org/10.1093/cesifo/ifx012 | DOI 10.1093/cesifo/ifx012

Hanushek, E. A., & Wößmann, L. (2006). Does educational tracking affect performance and inequality? Differences-indifferences evidence across countries. The Economic Journal, 116(510), C63–C76. https://doi.org/10.1111/j.1468-0297.2006.01076.x | DOI 10.1111/j.1468-0297.2006.01076.x

Hanushek, E. A., Wößmann, L., & Zhang, L. (2011). General education, vocational education, and labor-market outcomes over the life-cycle. National Bureau of Economic Research.

Hauser, R. M. (1971). Socio-economic background and educational performance. American Sociological Association.

Hlaďo, P. (2010). Vliv sociálního okolí na kariérové rozhodování žáků při přechodu do vyššího sekundárního vzdělávání. Pedagogická orientace, 20(3), 66–81. https://journals.muni.cz/pedor/article/view/1379

Hlaďo, P., & Balcar, J. (2012). Sociálně-psychologické aspekty volby technického a humanitního studijního zaměření při tranzici žáků do maturitních oborů na středních školách. Pedagogická orientace, 22(4), 544–564. http://dx.doi.org/10.5817/PedOr2012-4-544 | DOI 10.5817/PedOr2012-4-544

Hlaďo, P., & Ježek, S. (2018). Measurement of career-specific parental behaviors perceived by Czech adolescents. Studia paedagogica, 23(2), 101–135. https://doi.org/10.5817/SP2018-2-7 | DOI 10.5817/SP2018-2-7

Hlaďo, P., & Šlapalová, K. (2019). "Už to dál nešlo" – meziškolní mobilita ve středním odborném vzdělávání zpětným pohledem žáků. Pedagogika, 69(2), 147–164. https://doi.org/10.14712/23362189.2018.852 | DOI 10.14712/23362189.2018.852

Hu, L.-T., & Bentler, P. M. (1998). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal, 6(1), 1–55. https://doi.org/10.1080/10705519909540118 | DOI 10.1080/10705519909540118

Kelly, S., & Carbonaro, W. (2012). Curriculum tracking and teacher expectations: evidence from discrepant course taking models. Social Psychology of Education, 15(3), 271–294. https://doi.org/10.1007/s11218-012-9182-6 | DOI 10.1007/s11218-012-9182-6

Kunter, M., & Baumert, J. (2006). Who is the expert? Construct and criteria validity of student and teacher ratings of instruction. Learning Environments Research, 9(3), 231–251. https://doi.org/10.1007/s10984-006-9015-7 | DOI 10.1007/s10984-006-9015-7

Maaz, K., Trautwein, U., Lüdtke, O., & Baumert, J. (2008). Educational transitions and differential learning environments: how explicit between-school tracking contributes to social inequality in educational outcomes. Child Development Perspectives, 2(2), 99–106. https://doi.org/10.1111/j.1750-8606.2008.00048.x | DOI 10.1111/j.1750-8606.2008.00048.x

Oakes, J. (2005). Keeping Track: How Schools Structure Inequality. Yale University Press.

OECD. (2019). Education at a Glance. OECD.

Page, R. N. (1991). Lower-track classrooms: a curricular and cultural perspective. Teachers College Press.

Rubin, B., & Noguera, P. (2004). Tracking detracking: sorting through the dilemmas and possibilities of detracking in practice. Equity and Excellence in Education, 37(1), 92–101. https://doi.org/10.1080/10665680490422142 | DOI 10.1080/10665680490422142

Straková, J. (2015). Strong vocational education – a safe way to the labour market? A case study of the Czech Republic. Educational Research, 57(2), 168–181. https://doi.org/10.1080/00131881.2015.1030853 | DOI 10.1080/00131881.2015.1030853

Straková, J., & Simonová, J. (2013). Vliv navštěvované střední školy na občanské postoje středoškoláků v ČR. Orbis scholae, 7(3), 27–47. https://doi.org/10.14712/23363177.2015.12 | DOI 10.14712/23363177.2015.12

Straková, J., Soukup, P., & Simonová, J. (v tisku). Ověření konceptu akademické marnosti v českém středním vzdělávání. Sociologický časopis / Czech Sociological Review.

Straková, J., Tomášek, V., & Palečková, J. (1998). Třetí mezinárodní výzkum matematického a přírodovědného vzdělání – Souhrnné výsledky žáků posledních ročníků středních škol. Výzkumný ústav pedagogický.

Thapa, A., Cohen, J., Guffey, S., & Higgins-D’Alessandro, A. (2013). A review of school climate research. Review of Educational Research, 83(3), 357–385. https://doi.org/10.3102/0034654313483907 | DOI 10.3102/0034654313483907

Uline, C., & Tschannen-Moran, M. (2008). The walls speak: the interplay of quality facilities, school climate, and student achievement. Journal of Educational Administration, 46(1), 55–73. https://doi.org/10.1108/09578230810849817 | DOI 10.1108/09578230810849817

Van de Werfhorst, H. G., & Mijs, J. J. (2010). Achievement inequality and the institutional structure of educational systems. A comparative perspective. Annual Review of Sociology, 36(1), 407–428. https://doi.org/10.1146/annurev.soc.012809.102538 | DOI 10.1146/annurev.soc.012809.102538

Van Houtte, M. (2004). Tracking effects on school achievement: a quantitative explanation in terms of the academic culture of school staff. American Journal of Education, 110(4), 354–388. https://www.jstor.org/stable/10.1086/422790 | DOI 10.1086/422790

Van Houtte, M. (2016). Lower-track students; sense of academic futility: selection or effect? Journal of Sociology, 52(4), 874–889. https://doi.org/10.1177/1440783315600802 | DOI 10.1177/1440783315600802

Van Houtte, M., & Stevens, P. A. J. (2008). Sense of futility: the missing link between track position and self-reported school misconduct. Youth and Society, 40(2), 245–264. https://doi.org/10.1177/0044118X08316251 | DOI 10.1177/0044118X08316251

Van Houtte, M., & Stevens, P. A. J. (2010). The culture of futility and its impact on study culture in technical/vocational schools in Belgium. Oxford Review of Education, 36 (1), 23–43. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03054980903481564 | DOI 10.1080/03054980903481564

Van Houtte, M., & Stevens, P. A. J. (2015). Tracking and sense of futility: the impact of between-school tracking versus within-school tracking in secondary education in Flanders (Belgium). British Educational Research Journal, 41(5), 782–800. https://doi.org/10.1002/berj.3172 | DOI 10.1002/berj.3172

Wang, M. T., & Degol, J. L. (2016). School climate: a review of the construct, measurement, and impact on student outcomes. Educational Psychology Review, 28(2), 315–352. https://doi.org/10.1007/s10648-015-9319-1 | DOI 10.1007/s10648-015-9319-1

Zullig, K. J., Koopman, T. M., Patton, J. M., & Ubbes, V. A. (2010). School climate: Historical review, instrument development, and school assessment. Journal of Psychoeducational Assessment, 28(2), 139–152. https://doi.org/10.1177/0734282909344205 | DOI 10.1177/0734282909344205
 


Časopis Ústavu pedagogických věd FF MU.

Výkonná redakce: Klára Šeďová, Roman Švaříček, Zuzana Šalamounová, Martin Sedláček, Karla Brücknerová, Petr Hlaďo.

Redakční rada: Milan Pol (předseda redakční rady), Gunnar Berg, Michael Bottery, Hana Cervinkova, Theo van Dellen, Eve Eisenschmidt, Peter Gavora, Yin Cheong Cheng, Miloš Kučera, Adam Lefstein, Sami Lehesvuori, Jan Mareš, Jiří Mareš, Jiří Němec, Angelika Paseka, Jana Poláchová Vašťatková, Milada Rabušicová, Alina Reznitskaya, Michael Schratz, Martin Strouhal, Petr Svojanovský, António Teodoro, Tony Townsend, Anita Trnavčevič, Jan Vanhoof, Arnošt Veselý, Kateřina Vlčková, Eliška Walterová.

Časopis vydává čtyři čísla ročně.

ISSN 1803-7437 (print), ISSN 2336-4521 (online)