Obavy rodičů žáků 1. stupně základních škol: co ukázalo uzavření škol?

Irena Smetáčková, Stanislav Štech

Abstrakt


Článek prezentuje výsledky dotazníkového šetření mezi rodiči žáků na 1. stupni základních škol, v kterém se vyjadřovali k průběhu vzdělávání v období uzavření škol v důsledku pandemie Covid-19 na jaře 2020. Dotazník mapoval vybavení rodin, časové možnosti i kompetence rodičů, průběh výuky, rodičovské praktiky při pomoci s učením a komunikace se školou. Analýza se zaměřila na otázku, zda rodiče hodnotili vzdělávání doma jako zvládnuté a zda pociťovali obavy o další školní výsledky svého dítěte. Hodnocení přitom chápeme jako relační vztah mezi technickými, výchovně-vztahovými a kompetenčními podmínkami v rodinách na jedné straně a požadavky ze strany škol na straně druhé. Analýza ukázala, že dvě třetiny rodičů hodnotily vzdělávání doma kladně. Téměř třetina rodičů ale uvedla negativní hodnocení, které souviselo zejména s obavami o školní úspěšnost dítěte a s pocitem znejistění vyplývajícím z komunikace se školou. Jednalo se zejména o rodiče s nižším vzděláním, kteří častěji docházeli do zaměstnání, měli nedostatek technického vybavení a vnímali slabší kompetence pomáhat dítěti s učením.

Klíčová slova


vzdělávání doma; komunikace rodiny a školy; 1. stupeň ZŠ; rodičovské obavy; Covid-19

https://doi.org/10.5817/SP2021-1-1

Celý článek:

PDF


 


Časopis Ústavu pedagogických věd FF MU.

Výkonná redakce: Klára Šeďová, Roman Švaříček, Zuzana Šalamounová, Martin Sedláček, Karla Brücknerová, Petr Hlaďo.

Redakční rada: Milan Pol (předseda redakční rady), Gunnar Berg, Inka Bormann, Michael Bottery, Elisa Calcagni, Hana Cervinkova, Eve Eisenschmidt, Ola Andres Erstad, Peter Gavora, Yin Cheong Cheng, Miloš Kučera, Adam Lefstein, Sami Lehesvuori, Jan Mareš, Jiří Mareš, Jiří Němec, Angelika Paseka, Jana Poláchová Vašťatková, Milada Rabušicová, Alina Reznitskaya, Michael Schratz, Martin Strouhal, Petr Svojanovský, António Teodoro, Tony Townsend, Anita Trnavčevič, Jan Vanhoof, Arnošt Veselý, Kateřina Vlčková, Eliška Walterová.

Časopis vydává čtyři čísla ročně.

ISSN 1803-7437 (print), ISSN 2336-4521 (online)