Editorial

Zuzana Šalamounová, Jennifer M. Langer-Osuna

Abstrakt


..

Celý článek:

PDF (English)

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Engle, R. A., Langer-Osuna, J. M., & McKinney de Royston, M. (2014). Toward a model of influence in persuasive discussions: Negotiating quality, authority, privilege, and access within a student-led argument. Journal of the Learning Sciences, 23(2), 245–268. https://doi.org/10.1080/10508406.2014.883979 | DOI 10.1080/10508406.2014.883979

Fuhse, J. A. (2009). The meaning structure of social networks. Sociological Theory, 27(1), 51–73. https://doi.org/10.1111/j.1467-9558.2009.00338.x | DOI 10.1111/j.1467-9558.2009.00338.x

Juhaňák, L. (2017). Sociální sítě autorů publikujících v pedagogických vědách v letech 2009–2013: Exploratorní analýza. Studia paedagogica, 22(1), 9–36. https://doi.org/10.5817/SP2017-1-2 | DOI 10.5817/SP2017-1-2

Karam, F. J., Kibler, A. K., Johnson, H. E., & Molloy Elreda, L. (2019). Identity, positionality, and peer social networks: A case study of an adolescent refugee background student. Journal of Language, Identity & Education, 19(3), 208–223. https://doi.org/10.1080/15348458.2019.1655427 | DOI 10.1080/15348458.2019.1655427

Kindermann, T. A. (2007). Effects of naturally-existing peer groups on changes in academic engagement in a cohort of sixth graders. Child Development, 78(4), 1186–1203. https://doi.org/10.1111/j.1467-8624.2007.01060.x | DOI 10.1111/j.1467-8624.2007.01060.x

Wasserman, S., & Faust, K. (2019). Social network analysis: Methods and applications. Cambridge University Press.

White, H. C. (2008). Identity and control: How social formations emerge. Princeton University Press
 


Časopis Ústavu pedagogických věd FF MU.

Výkonná redakce: Klára Šeďová, Roman Švaříček, Zuzana Šalamounová, Martin Sedláček, Karla Brücknerová, Petr Hlaďo.

Redakční rada: Milan Pol (předseda redakční rady), Gunnar Berg, Inka Bormann, Michael Bottery, Elisa Calcagni, Hana Cervinkova, Eve Eisenschmidt, Ola Andres Erstad, Peter Gavora, Yin Cheong Cheng, Miloš Kučera, Adam Lefstein, Sami Lehesvuori, Jan Mareš, Jiří Mareš, Jiří Němec, Angelika Paseka, Jana Poláchová Vašťatková, Milada Rabušicová, Alina Reznitskaya, Michael Schratz, Martin Strouhal, Petr Svojanovský, António Teodoro, Tony Townsend, Anita Trnavčevič, Jan Vanhoof, Arnošt Veselý, Kateřina Vlčková, Eliška Walterová.

Časopis vydává čtyři čísla ročně.

ISSN 1803-7437 (print), ISSN 2336-4521 (online)